Home Hodnotné kurzy od odborníkov z praxe - Inklucentrum Program STRONG psychosociálna podpora detí
strong 19 20april

Program STRONG psychosociálna podpora detí

Inklucentrum prináša na Slovensko psychosociálny program STRONG pre podporu Ukrajinských detí.

Toto vzdelávanie ponúkame aj v ukrajinskom jazyku.

Počet účastníkov je z kapacitných možností obmedzený na 20 miest. Pre zaistenie miesta sa, prosím, prihláste a uhraďte manipulačný poplatok čím skôr. Prihlásení účastníci bez uhradeného poplatku budú zaradení ako náhradníci a v prípade uvolnenia miesta ich budeme kontaktovať.

Strong ukazka certifikatu

Úspešní absolventi kurzu získavajú CERTIFIKÁT, ktorý držiteľa oprávňuje samostatne viesť skupiny detí programom STRONG v roli sprievodcu.

Program STRONG vytvorili psychológovia a psychiatri z USA a Kanady pre potreby podpory začlenenia detských utečencov zo Sýrie do novej školy, medzi vrstovníkov a do miestnej spoločnosti. Society for All adaptovala program, pre potreby českého a slovenského prostredia v kontexte podpory detí, ktoré do našich zemí prišli v dôsledku vypuknutia bohužiaľ stále trvajúcej vojny na Ukrajine.

Program STRONG v praxi prebieha 10 týždňov, kedy sa skupina detí pravidelne 1x týždenne stretáva s preškoleným sprievodcom STRONG a venuje sa podporným aktivitám. V priebehu 10 týždňov sa sprievodca STRONG stretáva s každým z detí ešte individuálne. V priebehu programu sa deti spoločne učia identifikovať vlastné silné stránky a zdroje vonkajšej podpory, zapojiť pozitívne myslenie, osvojiť si relaxačné techniky, spôsoby regulácie emócií, návody na stanovenie a dosiahnutie cieľa apod.

KOMU JE VZDELÁVANIE URČENÉ?

  • pedagogickí a odborní zamestnanci škôl (školskí psychológovia, sociálni pedagógovia, školskí špeciálni pedagógovia)
  • ostatní, ktorí pracujú so skupinami detí prichádzajúcich z vojnového konfliktu

LEKTORKY VZDELÁVANIA

Zuzana Krnáčová a Lucia Kubíny – trénerky programu STRONG

TERMÍNY

Dvoj-dňové prezenčné vzdelávanie.
19. 04. 2023, 9:00 – 16:00 a 20. 04. 2023, 9:00 – 16:00

CENA

Za kompletné dvoj-dňové prezenčné vzdelávanie hradíte len manipulačný poplatok 20 EUR. V rámci neho získavate aj tlačené materiály k programu STRONG a občerstvenie počas oboch dní vzdelávania.

Program STRONG na Slovensko prinášame v rámci spolupráce so Society for All.

Táto aktivita a projekt Trauma rešpektujúci prístup a inkluzívne vzdelávanie je podporený grantovým programom Spolu pre deti od Karpatskej nadácie a UNICEF.

Logo Karpatska a Unicef 1

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Vzdelávanie prebehne v priestoroch Inklucentra. Organizačné pokyny zašleme účastníkom emailom 3 dni pred vzdelávaním.

Dátum

19 apr 2023
Registrácia ukončená!

Čas

2-dňové vzdelávanie
9:00 - 16:00

Cena

20.00€

Labels

Nové

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]