Home Hodnotné kurzy od odborníkov z praxe Školský psychológ začíname
kurz skolsky psycholog zaciname webinar inklucentrum

Školský psychológ začíname

Vybrali ste si jednu z najpestrejších profesií v školstve a chcete sa dozvedieť ako začať a čo vás v škole čaká? Poradia vám skúsené školské psychologičky zo základnej a strednej školy, ktoré sa s vami podelia o praktické skúsenosti a užitočné rady z oboch typov škôl. Dozviete sa, ktoré odborné činnosti zamerané na klientov (žiak, učiteľ, rodič, trieda, škola) môžete vykonávať, aké formy spolupráce využívať, a ktoré programy či dotazníky uplatniť. Odporučíme vám potrebnú legislatívu aj kontakty na užitočné informácie. Samozrejmosťou bude možnosť klásť otázky, aktívne sa zapájať do diskusie a získať niektoré dotazníky a materiály, ktoré školské psychologičky vytvorili a overili rokmi praxe.

ikona certifikat inklucentrum inkluzivne vzdelavanie

Aj absolvovaním tohto webinára môžete získať získať Certifikát Inklucentrum, ktorý vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať aspoň 5 webinárov s označením akreditované. Viac o podmienkach v článku: Akreditované webináre pre inkluzívne vzdelávanie.

KOMU JE WEBINÁR URČENÝ?

  • školskí psychológovia ZŠ a SŠ

ŠKOLITEĽKY:

Jana Dulinová

Jana Dulinova lektorka Inklucentrum

Jana Dulinová pracuje ako školský psychológ 28 rokov. Je jednou z prvých absolventiek špecializácie školský psychológ, ktorý sa začal profilovať v rámci štúdia pedagogiky a psychológie (vedecký smer) na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Dlhoročné skúsenosti získavala prácou na rôznych typoch stredných škôl – štátne a súkromné gymnázium, stredné odborné školy. Súčasne vykonávala externú pedagogickú činnosť na FF UK pri vzdelávaní školských psychológov v špecializačnom štúdiu a vyučovala psychológiu na VŠ zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety v BA. Absolvovala špecializačné kontinuálne vzdelávanie Supervízor pre psychológov v školách a školských zariadeniach na Paneurópskej VŠ v BA. Práca školskej psychologičky ju neustále napĺňa, pretože žije krédom: „Vždy je čo zdokonaľovať a tvoriť.“

Eva Hlistová

Eva Hlistova lektorka inklucentrum

Eva Hlistová pracuje ako školská psychologička v ZŠ 25 rokov. Absolvovala štvorsemestrálne štúdium školskej psychológie na FF UK v Bratislave, dlhodobý psychoterapeutický výcvik v adlerovskej individuálnej psychológii a dvojročný výcvik v terapii hrou. Je členkou Slovenskej asociácie individuálnej psychológie a OZ Labyrint. Spolupracuje s MŠ ako konzultant pre učiteľky a rodičov. Je členkou školského podporného tímu a vzdeláva sa v tejto oblasti. Spolupracovala na príprave štandardov pre školských psychológov v rámci Národného projektu vo VÚDPaP ako externý špecialista. Jej srdcovou pracovnou aktivitou je využívanie arteterapeutických techník.

22. 3. 2021, 14:00 – 17:00 (Registrácia končí 21. marca 2021)

29. 4. 2021, 14:00 – 17:00

24. 5. 2021, 15:30 – 18:30

17. 6. 2021, 15:30 – 18:30

ORGANIZÁCIA WEBINÁRU:

Webinár prebehne online, v prostredí programu ZOOM. Link Vám zašleme v samostatnom emaily 1 pracovný deň pred samotným webinárom.

The event is finished.

The Školský psychológ - začíname ticket sales has ended!

Dátum

17 jún 2021
Registrácia ukončená!

Čas

15:30 - 18:30

Cena

25.00€

Labels

Akreditovaný,
Nové,
Webinár
Kategórie

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]
Menu