Home Hodnotné kurzy od odborníkov z praxe - Inklucentrum Školský špeciálny pedagóg (Zvolen)
skolsky specialny pedaog zvolen

Školský špeciálny pedagóg (Zvolen)

Novinka v ponuke. Vzdelávanie prebehne vo Zvolene, Hviezdoslavova 26 (na mieste bývalého antikvariátu).

OBSAH VZDELÁVANIA

1. Aktuálna legislatíva z oblasti profesie školského špeciálneho pedagóga.

2. Procesné štandardy odbornej činnosti školského špeciálneho pedagóga.

3. Administratíva a dokumentácia školského špeciálneho pedagóga – ukážky z praxe.

4. Odporúčania z praxe – problémové okruhy na vybrané témy z odbornej činnosti školského špeciálneho pedagóga.

ikona certifikat inklucentrum inkluzivne vzdelavanie

Aj absolvovaním tohto webinára môžete získať Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania, ktoré vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať aspoň 10 webinárov s označením akreditované. Viac o podmienkach v článku: Akreditované webináre pre inkluzívne vzdelávanie.

KOMU JE WEBINÁR URČENÝ?

  • pedagogickí a odborní zamestnanci ZŠ, SŠ a MŠ

LEKTOR VZDELÁVANIA

Mgr. Adam Škop

Adam Skopp lektor specialny pedagog

Vyštudoval odbor špeciálna pedagogika – poradenstvo a pedagogika mentálne postihnutých na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracuje ako zástupca riaditeľky školy pre inkluzívne vzdelávanie a zároveň ako školský špeciálny pedagóg. S Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie spolupracuje ako lektor v rámci národného projektu Usmerňovanie pre prax. V Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže je expertným členom pracovnej skupiny a posudzovateľ profesijných štandardov. Ako certifikovaný mediátor sa venuje školskej a rovesníckej mediácii.

TERMÍN

15. 10. 2022, 9:00 – 12:00

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Vzdelávanie realizuje Inklucentrum v spolupráci s Edu-spec vo Zvolene. Miesto vzdelávania HVIEZDOSLAVOVA UL. 26 (NA MIESTE BÝVALÉHO ANTIKVARIÁTU), 96001 ZVOLEN. Minimálne 3 dni pred vzdelávaním dostanú účastníci email s organizačnými pokynmi. Pokiaľ email neobdržíte je potrebné nás kontaktovať na [email protected] STORNO PODMIENKY.

CENA

Cena vzdelávania: 35 €

The Školský špeciálny pedagóg (Zvolen) ticket sales has ended!

Dátum

15 okt 2022
Registrácia ukončená!

Čas

9:00 - 12:00

Cena

35.00€

Labels

Akreditovaný,
Nové,
Webinár

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]