Metóda Grunnlaget – model pojmového učenia

Inklucentrum – Centrum inkluzívneho vzdelávania predstavuje 10 rokov po našich susedoch z Českej republiky medzinárodne uznávanú metodiku Grunnlaget v rámci nášho projektu ‘Na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu’ podporeného z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný prostredníctvom finančného mechanizmu EHP 2014-2021 spravovaný Nadáciou Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Metóda Grunnlaget - model pojmového učenia
Metóda Grunnlaget – model pojmového učenia. PDF verzia na stiahnutie.

Vydávanie tejto metodiky sprevádza spolupráca a vzdelávanie, ktoré v januári 2021 poskytli nórski pedagógovia a autori metódy Gunvor Sonnesyn a Morten A. Hem z organizácie Pedverket Kompetanse skupine slovenských expertov. Veľmi sa tešíme, že metóda prichádza na Slovensko práve cez tému inkluzívneho vzdelávania v našom Inklucentre.

Komu je určená

Metóda Grunnlaget alebo ináč aj Základy poskytuje podporu predovšetkým učiteľom materských škôl v predškolskom veku pri zavádzaní Modelu pojmového vyučovania. Metóda práce poskytuje učiteľovi komplexnejší nástroj neuropsychologického učenia žiaka postaveného na praktickom učení sa pojmov, analýze, kódovaniu, klasifikácii a budovaniu systému porozumenia tvarom, veľkosti, polohe, symbolom a pod.

Je to fantastická propedeutika prípravy detí na čítanie, písanie a počítanie a zároveň inkluzívny diferencovaný prístup rozvoja pre všetky deti.

Vznik slovenskej príručky

Chcem sa pri tejto príležitosti poďakovať samotným autorom za súčinnosť a otvorenosť pri poskytovaní materiálov a podkladov na zverejnenie v tejto metodiky, ochotu zdieľať svoje know-how s nami na Slovensku. Vďaka patrí aj kolegom, ktorí sa podieľali na preklade a adaptácii v českej verzii Štepanovi Moravcovi a Karolíne Ranglové i celému tímu organizácie Člověka v tísni, ktorá príručku vydala.

Pedverket navsteva v Norsko
Morten Hem a Gunvor Sønnesyn autori metódy GRUNNLAGET so slovenským prekladom v rukách.

Slovenská verzia príručky pochádza najmä z tejto českej adaptácie. Kiežby príručka priniesla aspoň také ovocie, aké prinieslo u našich susedov a mohla pomáhať pri komplexnejšom a celostnom vnímaní a učení v školách na podporu kvalitného inkluzívneho vzdelávania pre všetky deti.

Viktor Križo

logo partner active citizen

Projekt číslo T5-2020-011  ‘Na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu’ ktorý, je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z finančného mechanizmu EHP 2014-2021.
Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.