OPRAVA: Nespravodlivosť v príplatkoch od 1. 1. 2022

Aktualizácia článku ku dňu 25.3.2022: Na základe dotazovania vydalo Ministerstvo školstva právne stanovisko k nejasnosti v príplatkoch za profesijný rozvoj. Neplatí výklad, že jedno osvedčenie rovná sa príplatok 3% (bez ohľadu na to, či je rozsah vzdelávania 50 alebo 350 hodín), ale: Ak pedagogický zamestnanec úspešne absolvuje inovačné vzdelávanie napríklad v rozsahu 150 hodín, má nárok na uznanie príplatku za profesijný rozvoj za úspešné absolvovanie inovačného vzdelávania vo výške 9 % (a nie len 3 %). Ak pedagogický zamestnanec úspešne absolvuje inovačné vzdelávanie napríklad v rozsahu 350 hodín alebo 500 hodín, má nárok na uznanie príplatku za profesijný rozvoj za úspešné absolvovanie inovačného vzdelávania vo výške 12 % (a nie len 3 %). To neplatí, ak pedagogický zamestnanec už má priznaný príplatok za profesijný rozvoj za iný druh vzdelávania, pretože maximálna výška príplatku za profesijný rozvoj je 12 %.

Ďakujeme Ministerstvu školstva za ujasnenie týchto informácií a ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti, ktoré mohli vzniknúť výkladom zákona.

Pôvodné znenie článku:

Ministerstvo školstva zaviedlo k 1. 1.2022 novelu zákona 138/2019, o ktorej sme opakovane informovali v článkoch Novinky v školskom zákone a legislatíva v roku 2022 – PREHĽAD ZMIEN, Ako sa kvalitne môže vzdelávať zamestnanec školy alebo Slovenská komora učiteľov v článku Vzdelávanie PZ a OZ naďalej nefunguje. Aktuálna prax ukazuje dva úplne nové problémy, ktoré musia poskytovatelia i zamestnanci škôl riešiť.

Pozrime sa na ne bližšie.

1. Mám akreditovaný certifikát na menej ako 50 hodín

Ak ste doteraz získali od niektorého akreditovaného subjektu certifikát na menej ako 50 hodín (napr. na 25 hod.) s najväčšou pravdepodobnosťou ho už nebudete vedieť využiť. Ide o to, že neplatí pravidlo, že počet hodín môžete mechanicky sčítať a následne tomu prideliť príplatok.

Podľa § 64 ods. 2 zákona 138/2019 a § 14e) zákona 553/2003 sa príplatok v rozsahu 3 % prizná za úspešné absolvovanie inovačného vzdelávania v rozsahu minimálne 50 hodín. Z uvedeného pravdepodobne vyplýva, že jedno inovačné vzdelávanie sa rovná 1 certifikát a to sa rovná iba 1 príplatok 3 %.

Organizácie, ktoré vydali alebo ďalej vydávajú certifikát na 25-49 hodín ho vydávajú zbytočne a je lepšie, ak ponúknu zamestnancom možnosť doplniť si počet hodín do 50 nejakým spôsobom a vydať následne jeden certifikát na 50 hodín.

2. Mám jeden certifikát na 200 alebo 350 hodín

Ak ste niekde absolvovali vzdelávanie na viac ako 50 hodín, napr. 60, 100, 200 a viac, ráta sa vám to iba ako jedno inovačné vzdelávanie a to sa rovná jeden príplatok 3 %. Áno, dobre to chápete. Naopak, ak niekto získal 3 certifikáty po 50 hodín, dostane 3×3 = 9 %.

Aktuálne prebieha napr. v Národnom projekte VÚDPaP viacero vzdelávaní na 300 a viac hodín. Takéto vzdelávanie, pokiaľ VÚDPaP neurobí korekcie v samotnom vzdelávaní, ostane iba s príplatkom 3 %. Je to nespravodlivé, ale takto nastavili na ministerstve zákon. 

Viktor Križo

Čítajte aj