Novinky v školskom zákone a legislatíva v roku 2022

Pri príprave aktuálnych noviel zákonov a zavádzaní niektorých zmien sa podieľali aj pracovníci Inklucentra. Viaceré zmeny sme priamo formulovali, niektoré navrhovali a iné, aj napriek našim pripomienkam, zostali nedotknuté alebo nesprávne zavedené.

Novinky skolskeho zakona 2022
Na novinkách v školskom zákone a ďalších legislatívnych úpravách platných od 1. 1. 2022 sa podieľali aj odborníci z Inklucentra a Inklukoalície.

V sérii článkov Novela školského zákona 2022, Vám postupne predstavujeme novinky, na ktorých sme sa priamo podieľali.
Ponúkame Vám sumárny prehľad noviniek:

Novela školského zákona 2022

 1. Zadefinovaním inkluzívneho vzdelávania v § 2 školského zákona.
 2. Ruší sa duplicitný pojem “začlenený”, ostane už iba pojem integrovaný.
 3. Nový paragraf individuálny vzdelávací program v § 7a) školského zákona.
 4. Zavádza sa povinný informovaný súhlas rodiča s IVP.
 5. Zavádza sa podpora pre žiakov s mentálnym znevýhodnením, ale aj tým, ktorí predčasne ukončili ZŠ (žiaci, ktorí opakovali ročník a nedokončili základnú školu) v § 16 školského zákona.
 6. Zavedenie dištančného vzdelávania ako štandardnej formy vyučovania v § 54 školského zákona.
 7. Upratuje sa hodnotenie žiakov v § 55-56.
 8. Transformácia systému poradenstva a prevencie v § 130 až 133 školského zákona.
 9. Zavádza sa pojem školský podporný tím – zákon 138/2019 v prepojení so zmenami školského zákona zavádza v § 84a).
 10. Vzájomné hodnotenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov – novela prináša aj veľkú inkluzívnu novinku v § 70 zákona 138/2019.
 11. Novinky v realizovaní vzdelávaní pre PZ a OZ po novom umožňujú rozšíriť okruh organizácii, ktoré môžu realizovať funkčné, špecializačné vzdelávanie, ale aj kvalifikačné, rozširujúce či atestačné.

O všetkých novinkách v novelách zákonoch platných od 1. 1. 2022 sa dozviete na školení Novinky v školských zákonoch v stredu 19. 1. 2022 od 16:00 od expertov Soni Puterkovej (Komora učiteľov) a Viktora Križa (Inklucentrum).

Novinky v skolskych zakonoch platne od 1.1.2022
Posledný krát v ponuke: webinár NOVINKY V ŠKOLSKÝCH ZÁKONOCH.

Čítajte aj

KALENDÁR

No event found!
Menu