Dištančné vzdelávanie

Novela školského zákona 2022

V sérii článkov Novela školského zákona 2022, Vám postupne predstavujeme novinky, na ktorých sme sa priamo podieľali. T

Zavádza sa dištančné vzdelávanie ako štandardná forma vyučovania v § 54 školského zákona. Na tomto mieste je treba dodať, že to otvára cestu hybridným formám vzdelávania, kde sa kombinuje najmä online a offline učenie či iné možnosti učenia, čím sa nielen u detí so ŠVVP môže dosiahnuť väčší rozvoj ich vzdelávacieho potenciálu, ako na to upozorňuje už aj Štátna školská inšpekcia.

V praxi to môže pre inkluzívne vzdelávanie znamenať napr. že sa žiakovi so ŠVVP (menšia) časť vyučovania poskytuje aj dištančne (online) alebo sa dlhodobo chorý žiak (ale aj učiteľ) vie pripojiť na výuku a nestratiť tak kontakt s triedou, dieťa cudzinca vie využívať prekladacie nástroje na výuke cez dištančné pripojenie, zahraniční žiaci sa vedia častejšie zúčastňovať výuky vo svojej kmeňovej triede a mnohé iné. Bude zaujímavé, ako sa tieto opatrenia dostanú práve do IVP žiakov pri integrácii.

Čítajte aj