Podpora pre žiakov s mentálnym znevýhodnením

V sérii článkov Novela školského zákona 2022, Vám postupne predstavujeme novinky, na ktorých sme sa priamo podieľali.

Aktualizácia 11. marca 2022:
Testovanie 9 a získanie ISCED 2 umožnilo ministerstvo už tento školský rok, viac v článku T9 a získanie ISCED 2 už tento školský rok.

Zavádza sa do novely zákona podpora pre žiakov s mentálnym znevýhodnením, ale aj tým, ktorí predčasne ukončili ZŠ (žiaci, ktorí opakovali ročník a nedokončili základnú školu).

V § 16 síce novela neruší dlhodobú diskrimináciu detí s mentálnym znevýhodnením, (stále je u žiaka s MP v špeciálnej škole alebo v integrácii automaticky získanie iba ISCED 1), ale pridávajú sa možnosti, ako získať ISCED 2 inak a to dvoma spôsobmi:

a) úspešné absolvovanie externého testovania – od 1. 1. 2022 je možné aj dodatočne dohlásiť žiakov s mentálnym znevýhodnením ľahšieho stupňa na testovanie 9, ktoré ale nepostačuje na získanie ISCED 2. Odporúčame napísať priamo do NÚCEMu (po novom NIVAM). V prípade neúspešnosti je možná jedna oprava z neúspešného predmetu, potom je možné zase požiadať až o rok,

b) komisionálna skúška – žiak sa prihlási na regionálnom úrade (do 31. 12. 2021 okresný úrad), realizuje vstupný test a prípravné vzdelávanie alebo/aj komisionálnu skúšku v škole, ktorá na to v okrese poverí regionálny úrad. Ruší sa teda možnosť komisionálnej skúšky na strednej škole a prenecháva sa to na základné školy s tým, že k tomu budú vydané ešte osobitné pokyny zo strany ministerstva školstva.

Zjednodušenie potvrdenia k individuálnemu vzdelávaniu, oslobodeniu od dochádzania do školy či od predmetu.

Po novom môžu už podľa § 24 a § 28b potvrdenie vydávať aj pracovníci zariadení centier (CPaP), nielen obvodný lekár, ako to bolo doteraz. Mnohí žiaci, ktorí v praxi potrebujú upraviť dochádzku (žiaci s ADHD, aspergerovým syndrómom, autizmom a pod.) sú viac ako v starostlivosti obvodného lekára práve v starostlivosti centra poradenstva. Zjednoduší a zrýchli sa tak podpora v praxi.

Toto opatrenie do legislatívy sme priniesli práve my v Inklucentre.

Viac o tejto téme:

Príprava článku vďaka podpore:

logo partner nadacia spp

Projekt Pomôžme asistentom a školským podporným tímom sa uskutočňuje vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.

logo partner nadacia pontis

Projekt Pomáhame v inklúzii školám podporila Nadácia Pontis v rámci projektu Srdce pre deti.

Novela školského zákona 2022

Čítajte aj