Home Hodnotné kurzy od odborníkov z praxe - Inklucentrum Vzdelávanie detí s mentálnym znevýhodnením v ZŠ
Webinar vzdelavanie deti z MZ foto

Vzdelávanie detí s mentálnym znevýhodnením v ZŠ

Diskutujme spolu o možnostiach vzdelávania žiakov s mentálnym znevýhodnením v bežných základných školách.


Na webinári sa dozviete čo prinášajú nové legislatívne úpravy (novela školského zákona). Povieme si o inkluzívnych postupoch, nastavení IVP, výmene vzájomných skúseností zo škôl.

Webinár je realizovaný v spolupráci s Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením

IKONA OSVEDCENIE 02

Aj absolvovaním tohto webinára môžete získať získať Certifikát Inklucentrum, ktorý vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať aspoň 10 webinárov s označením akreditované. Viac o podmienkach v článku: Akreditované webináre pre inkluzívne vzdelávanie.

KOMU JE WEBINÁR URČENÝ?

  • pedagogickí a odborní zamestnanci škôl
  • pracovníci CPPPaP, centrá včasnej intervencie

LEKTORI VZDELÁVANIA

Zuzana Suchová, Platforma rodín

Zuzana Suchova Platforma 1

Vedie linku laickej podpory INKLULINKA. Venuje sa presadzovaniu potrieb a práv rodín detí so zdravotným znevýhodnením pred orgánmi verejnej správy.

Realizuje sa aj v oblasti: inkluzívne vzdelávanie, problém uzatvorenej vzdelávacej cesty pre deti s intelektuálnym znevýhodnením, zber a vyhodnocovanie podnetov rodičov, laické poradenstvo.

Viktor Križo, Inklucentrum

Viktor Krizo expert inkluzivne vzdelavanie statutar inklucentrum

Je šíriteľom konceptu inkluzívneho vzdelávania postaveného na humanistickej psychológii slobody a zodpovednosti C. Rogersa, Maslovových B- a D-potrebách a modelu Nenásilnej komunikácie. Garantuje inovačné vzdelávanie v Inklucentre a lektoruje kurzy. V Slovenskej komore učiteľov advokuje tému demokratizácie v školách.

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Webinár prebehne online, v prostredí programu zoom. Prosíme, zoom si nainštalujte. Link Vám zašleme samostatným emailom najneskôr 5 hodín pred samotným webinárom. Ak ste link nedostali na Váš email kontaktujte p. Reguliovú +421 949 004 911.

Na webinári je potrebné mať kvalitné internetové pripojenie a zapnutú kameru. V prípade technických problémov na Vašej strane nie je možné vrátiť platbu za školenie, kontaktujte nás a budeme hľadať riešenie. STORNO PODMIENKY

CENA

Celková cena vzdelávania, bez dotácie: 65 €

Aktuálna zľavnená cena: 35 €

Lektor boli veľmi milí a poskytli praktické informácie o tejto problematike a zároveň aj ja som sa ujistila, že či to čo momentálne pri takýchto žiakoch robíme je dobre a správne. No bez podporných tímov aj na malých školách je vzdelávanie takýchto detí veľmi náročné, najmä keď nie je dostatok asistentov učiteľa, keďže sa to prerozdeľuje podľa počtu žiakov na škole a aj podľa žiakov so ŠVVP na škole a ich diagnóz. Malé školy, napriek tomu, že sa snažia o inkluzívne vzdelávanie a zároveň aj o svoje vlastné školské prežitie, idú veľakrát na hranice svojich možností a schopností.
Kontroverzná téma, škoda, že nebolo viac konkrétnych príkladov toho, čo sa už osvedčilo pri integrácii MR v ZŠ.
Výborné a k veci 
Ja som bola spokojná, moje očakávania sa naplnili.
Málo času v úvodnej časti, aj pri práci v skupinách. Postupne sa vytvárali otázky ako k legislatíve, tak aj pri téme vzdelávania žiakov s mentálnym znevýhodnením. 
Lektorky a lektor, ktorí sa podieľali na tomto webinári, mi poskytli kvalifikované poznatky z danej oblasti.  Je to téma, o ktorej by sa dalo v súčasnej dobe hovoriť veľmi dlho.
Na webinári bolo veľa účastníkov pre tak široko diskutovanú tému, nebolo možné dostať sa k všetkým otázkam, či diskutovať navzájom. Lektori vecne reagovali v prípade skĺzvania témy, čo veľmi pozitívne hodnotím.  
Bola som veľmi spokojná, vrele odporúčam.

Kúpa kurzu

Vzdelávanie detí s mentálnym znevýhodením v ZŠ
Dostupné Lístky: 11
Kurz "Vzdelávanie detí s mentálnym znevýhodením v ZŠ" je v tomto termíne vypredaný. Vyberte iný termín.

Dátum

03 okt 2023

Čas

15:00 - 18:00

Cena

35.00€

Labels

Akreditovaný,
Nový termín,
Webinár
Registrovať