T9 a získanie ISCED 2 už tento školský rok

Už tento školský rok sa podarí aplikovať novelu školského zákona a umožniť deťom, ktoré sú pripravené zvládnuť nároky testovania 9 (T9), aby si testovanie vyskúšali a získali tak ISCED 2.

Vyjadrujeme vďačnosť odboru inkluzívneho vzdelávania Ministerstva školstva za rýchle aplikovanie novely v tejto oblasti. Je to očakávané aj vzhľadom k požiadavkám medzinárodného Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím a princípov inkluzívneho vzdelávania. A hoci diskriminácia v tejto otázke sa zo školského zákona neodstránila, predsa sa urobil ďalší krok k zrovnoprávneniu všetkých detí vo vzdelávaní.

Aj žiaci s mentálnym znevýhodnením už môžu získať ISCED 2

Podľa novely školského zákona a pripravovanej vyhlášky o ZŠ bude úspešné absolvovanie T9 aspoň na 20 % v oboch testoch (SJL a MAT) možnosťou, ako ukončiť úspešne základné vzdelanie. V prípade neúspešnosti v niektorom z testov bude umožnená ešte jedna oprava neúspešného testu, prípadne opätovné požiadanie o T9 v ďalšom roku.

Pôvodne to vyzeralo, že zmena sa udeje až od ďalšieho školského roka. Ministerstvo to umožnilo už tento školský rok. Školy sa ešte môžu dodatočne na T9 prihlásiť, pokyny sú zverejnené na stránke:
https://www.minedu.sk/usmernenie-k-externemu-testovaniu-ziakov/

Zároveň sa už tento školský rok umožňuje aj dodatočné získanie ISCED 2 pre deti alebo dospelých, ktorí toto ISCED 2 ešte nemajú a radi by si ho dorobili absolvovaním T9. Pre záujemcov bude dodatočné T9 najneskôr v júni 2022. Pokyny postupne zverejňujú aj konkrétne regionálne úrady, napríklad v Bratislave:  
https://www.russ-ba.sk/vzdelavanie-na-ziskanie-nizsieho-stredneho-vzdelania/

Treťou možnosťou je absolvovanie komisionálnej skúšky. Celý legislatívny kontext sme bližšie predstavili aj v článku Podpora pre žiakov s mentálnym znevýhodnením k téme Novela školského zákona 2022.

Viktor Križo

Čítajte aj

Menu