Zadefinovanie pojmu inkluzívne vzdelávanie

Novela školského zákona 2022

V sérii článkov Novela školského zákona 2022, Vám postupne predstavujeme novinky, na ktorých sme sa priamo podieľali.

Novinky skolskeho zakona 2022
Na novinkách v školskom zákone a ďalších legislatívnych úpravách platných od 1. 1. 2022 sa podieľali aj odborníci z Inklucentra a Inklukoalície.


Zadefinovaním inkluzívne vzdelávanie

V § 2 školského zákona sa prepája slovenská legislatíva s medzinárodnou, predovšetkým so všeobecným Komentárom OSN č. 4 (2016) o práve na inkluzívne vzdelávanie.

Definícia uvádza, že ide „o spoločné vzdelávanie detí uskutočňované na základe rovnosti príležitostí a rešpektovania ich výchovno-vzdelávacích potrieb a individuálnych osobitostí a podporujúca ich aktívne zapojenie do výchovno-vzdelávacích činností školy.“

Definíciu formulovali experti z Inklukoalície.

Inkluzívne vzdelávanie sa zavádza aj ako povinný princíp výchovy a vzdelávania a právo dieťaťa naň.

A to v čase, keď inkluzívne vzdelávanie stále nie je jasné a jednotné ani v odborných kruhoch. Obávame sa, že v praxi táto zmena neprinesie nateraz žiadne viditeľné zmeny.

Pre laických čitateľov sme vydali podrobný článok o téme a význame pojmu inkluzívne vzdelávanie.

V Inklucentre k tejto téme vydávame aj odborné aj metodické články a publikácie, ktoré pre hlbšie štúdium vrelo odporúčame.

Používanie pojmu integrovaný

Legislatíva upratuje aj pojmy a v rámci toho úplne ruší duplicitný pojem “začlenený”, ostane tak už iba pojem integrovaný.

Zmena bola realizovaná na podnet Inklucentra.

Novinky v skolskych zakonoch platne od 1.1.2022
Posledný krát v ponuke: webinár NOVINKY V ŠKOLSKÝCH ZÁKONOCH.

Čítajte aj