Transformácia systému poradenstva a prevencie

Novela školského zákona 2022

V sérii článkov Novela školského zákona 2022, Vám postupne predstavujeme novinky, na ktorých sme sa priamo podieľali.

Transformacia systemu poradenstva a prevencie
Zavádza sa 5-stupňový model, ktorý ale nemožno považovať za nič nové. V zásade tie isté možnosti poskytoval aj doterajší systém

Transformácia systému poradenstva a prevencie v § 130 až 133 školského zákona je stále prevažne kozmetickou záležitosťou, ale prináša aj dobré správy. Premenúvajú sa názvy (vynecháva sa slovo „výchovného“) a doterajšie CPPPaP je už len CPP, doterajšie CŠPP bude ŠCPP.

Významnou zmenou je, že poradenské zariadenia už nebudú môcť byť súčasťou špeciálnych škôl a teda budú musieť byť (najneskôr od 1. 1. 2023) právne oddelené. Ministerstvo očakáva, že by sa mohli spájať s CPP a vytvárať tak komplexnejšie poradenské a podporné služby. Na druhej strane je tu však veľká obava, že mnohí odborníci sa rozhodnú ostať radšej na špeciálnych školách a tak nebude mať kto poskytovať expertnú špecializovanú pomoc, ktorú doteraz poskytovali CŠPP.

Pozitívnou zmenou je, že sa ruší obmedzenie klientov pre CPP s tým, že po novom môže byť klientom poradenského zariadenia každé dieťa bez obmedzenia diagnózy. Doteraz totiž niektoré deti (so zdravotným postihnutím, logopedickými ťažkosťami, autizmom a pod.) nemohli byť vyšetrovaní v CPP, ale iba v špecializovaných centrách CŠPP.

Zákon zdôrazňuje multidisciplinaritu a spoluprácu aj naprieč rezorty, čo je pozitívne vyslaný signál k celému systému (túto časť iniciovalo práve Inklucentrum). Zavádzajú sa povinné štandardy (VÚDPaP), ktoré sú záväzné pre celý systém poradenstva vrátane školských podporných tímov na školách.

Zavádza sa 5-stupňový model, ktorý ale nemožno považovať za nič nové. V zásade tie isté možnosti poskytoval aj doterajší systém. To, na čom poradenský systém – jeho dostupnosť a kvalita padajú je nedostatok personálnych kapacít, kvalitného vzdelávania, debyrokratizácie a finančných prostriedkov.

V novelách zákonov sa ale nič z tohto nerieši.

Čítajte aj

KALENDÁR

No event found!