Vzájomné hodnotenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov

V sérii článkov Novela školského zákona 2022, Vám postupne predstavujeme novinky, na ktorých sme sa priamo podieľali.

Vzájomné hodnotenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov – novela prináša aj túto veľkú inkluzívnu novinku v § 70 zákona 138/2019.

Po novom už v júni 2022 budú prvý krát dávať spätnú väzbu na prácu vedúcich zamestnancov ostatní zamestnanci. Pôjde tak o veľký krok smerom k otvorenosti škôl a vzťahov na pracovisku. O tento krok sa postarala Slovenská komora učiteľov, ktorá túto tému dlhodobo advokuje.

Hoci Inklucentrum samotné „hodnotenie“ nepovažuje za inkluzívny prvok, ale reflexiu a úctivú vzájomnú spätnú väzbu naopak áno. Riaditeľ ani vedúci zamestnanci, ani žiaden človek nemá byť hodnotený, lebo jeho hodnota je nemerateľná. Bude preto v praxi dôležité, aby takáto spätná väzba na vedúcich zamestnancov bola súčasťou novej kultúry rešpektu, vzájomnej otvorenosti, rovnocennosti a moci s druhými (namiesto moci „nad“ druhými). Takto sa škola stane reflektujúcou sa organizáciou.

Novela školského zákona 2022

Čítajte aj