Barbora Vodickova Dieta s tazkostami v skole Inklucentrum

Liečebná pedagogička, odborná asistentka katedry Liečebnej pedagogiky.

Barbora Vodičková je liečebná pedagogička a odborná asistentka na katedre Liečebnej pedagogiky PdF UK v Bratislave.

Vyštudovala odbor Liečebná pedagogika, doktorát získala v odbore Pedagogika, oba na UK v Bratislave. Dlhodobo sa výskumne aj klinicky venuje problematike vývinu a s ním spojenými ťažkosťami u malých detí s prepojením na oblasť ich zaškolenia, vzdelávania a včasnej intervencie. Osem rokov pracovala ako riaditeľka a liečebná pedagogička v materskej škole s medzinárodným zastúpením. Práca v multikulturálnom a viacjazyčnom prostredí ju naučila hľadať riešenia pre deti s rôznymi ťažkosťami a znevýhodneniami priamo v prostredí materskej školy. Okrem výučby na vysokej škole, pracuje v Centre WE WiN – Centrum podpory vývinu dieťaťa, kde sa venuje individuálnym liečebnopedagogickým intervenciám u detí s rôznymi typmi problémov, veľa detí v intervencii má práve v predškolskom veku. K danej problematike publikuje. Tiež je zaradená v špecializovanom vzdelávaní na SZU v odbore Liečebná pedagogika.

V INKLUCENTRE LEKTORUJE: