Home Hodnotné kurzy od odborníkov z praxe Dieťa s vývinovými ťažkosťami v materskej škole
webinar dieta s vyvinovymi tazkostami v ms

Dieťa s vývinovými ťažkosťami v materskej škole

Cieľ: prehlbovanie kompetencií pedagógov a odborných pracovníkov, pracujúcich s deťmi v materskej škole, včasné rozpoznanie  ťažkostí detí a možnosti nastavenia podpory v prostredí materskej školy.

Materská škola je zväčša prvou inštitúciou, do ktorej deti vstupujú  zo svojho rodinného prostredia. Prináša im nové výzvy socializácie a prispôsobenia sa jej nárokom. Dieťa je hlavne v adaptácii konfrontované so záťažou, ktorú  dokáže s podporou chápajúcich dospelých zvládnuť. Predškolské obdobie je však aj veľmi zraniteľným obdobím z hľadiska vývinu dieťaťa a niektoré deti potrebujú väčšiu mieru podpory, aby mohli v materskej škole fungovať a napredovať. Niekedy sa inštitúcie príliš rýchlo vzdajú a neposkytnú dieťaťu s ťažkosťami dostatok času na prispôsobenie sa prostrediu, pretože takéto dieťa predstavuje pre učiteľa záťaž.

WEBINÁR VÁM ZODPOVIE OTÁZKY:

  • Aké ťažkosti sa môžu u detí v materskej škole prejaviť?
  • Čo je to dynamika vývinu a prečo je dôležité mať na zreteli v predškolskej pedagogike vývinové hľadisko?
  • Aké sú prejavy oneskoreného, nerovnomerného, ohrozeného, narušeného vývinu?
  • Ako pristupovať k deťom, ktoré “nefungujú podľa našich predstáv” a prečo je dôležité im vytvoriť dostatočnú mieru podpory, ktorá môže priniesť efektívne výsledky? 
  • Prečo je  stratégia reagovania na potreby dieťaťa z dlhodobého hľadiska pre dieťa aj učiteľa prínosnejšia, než stratégia  reagovania na prejavy správania dieťaťa? 
  • Ako pripraviť pre deti prostredie, ktoré bude podporujúce a rozvíjajúce, bez toho aby sme rezignovali na štandardy materskej školy?  
  • Kedy treba byť obozretným pri prejavených ťažkostiach dieťaťa a začleňovať do prostredia MŠ multidisciplinárny prístup a naopak, kedy nepreháňať, neprognózovať diagnózy a dať dieťaťu iba dostatok podpory a čas. 

O tom všetkom a o kľúčovej úlohe materskej školy u detí s ťažkosťami pre ich ďalší život sa budeme rozprávať na webináre. Súčasťou webinára sú kazuistiky detí z praxe autorky a tiež rôzne praktické ukážky. Webinár bude vedený formou diskusie a počas prezentácie je možné kedykoľvek klásť otázky, na ktoré budeme hľadať odpovede a možné cesty riešenia. 

ikona certifikat inklucentrum inkluzivne vzdelavanie

Aj absolvovaním tohto webinára môžete získať získať Certifikát Inklucentrum, ktorý vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať aspoň 10 webinárov s označením akreditované. Viac o podmienkach v článku: Akreditované webináre pre inkluzívne vzdelávanie.

KOMU JE WEBINÁR URČENÝ?

  • učitelia, učiteľky MŠ a špeciálnych materských škôl,
  • pedagogickí asistenti,
  • odborní zamestnanci

ŠKOLITEĽKA:
Barbora Vodičková

Barbora Vodickova Dieta s tazkostami v skole Inklucentrum

Barbora Vodičková je liečebná pedagogička a odborná asistentka na katedre Liečebnej pedagogiky PdF UK v Bratislave.

Vyštudovala odbor Liečebná pedagogika, doktorát získala v odbore Pedagogika, oba na UK v Bratislave. Dlhodobo sa výskumne aj klinicky venuje problematike vývinu a s ním spojenými ťažkosťami u malých detí s prepojením na oblasť ich zaškolenia, vzdelávania a včasnej intervencie.

Viac o Barbore…

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Webinár prebehne online, v prostredí programu zoom. Prosíme, zoom si nainštalujte. Link Vám zašleme samostatným emailom najneskôr 5 hodín pred samotným webinárom. Ak ste link nedostali na Váš email kontaktujte p. Škrípovú +421 949 004 911.

Na webinári je potrebné mať kvalitné internetové pripojenie a zapnutú kameru. V prípade technických problémov na Vašej strane nie je možné vrátiť platbu za školenie, kontaktujte nás a budeme hľadať riešenie. STORNO PODMIENKY.

CENA

Celková cena vzdelávania, bez dotácie: 65 €

Aktuálna zľavnená cena: 30 €

The Dieťa s ťažkosťami v materskej škole ticket sales has ended!

Dátum

25 nov 2021
Registrácia ukončená!

Čas

15:00 - 18:00

Cena

30.00€

Labels

Akreditovaný,
Nové,
Webinár

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]
Menu