Projekt traumu rešpektujúci prístup začíname návštevou partnera Society for All v Prahe.

Pátranie po inkluzívnom vzdelávaní v európskych krajinách sme tentokrát nasmerovali k nášmu susedovi do Čiech. Náš 10-členný tím Inklucentra sa vybral na dvojdňovú cestu (20. 11.-21. 11.2023) aby v Prahe objavoval zákutia inkluzívneho prístupu.

Navsteva v Prahe
Navštívili sme pražská organizácia Society for All, nášho lokálne aj názorovo najbližšieho partnera v inkluzívnom vzdelávaní.

U partnera Society for All v Prahe

Navštívili sme inkluzívnu staršiu sestru organizáciu Society for all (SOFA), ktorá už 12 rokov podporuje inkluzívne vzdelávanie v Českej republike. Naša výprava vychádzala z nového projektu s názvom “Trauma rešpektujúceho prístupu”, ktorý sme realizovali v rámci malého partnerstva programu Erasmus+ (KA 210).

Cieľom návštevy bolo posilniť partnerstvo medzi dvoma národnými organizáciami, ktoré podporujú inkluzívne vzdelávanie na Slovensku a v Českej republike. Plánovali sme spoločné aktivity a celoročný program podpory s dôrazom na traumu rešpektujúci prístup na školách. Naše organizácie si vymenili mnoho manažérskych a projektových skúseností, rád a inšpirácií. Po stretnutí sme zistili, že toho máme veľa spoločného.

Výprava zahŕňala aj náš tím ukrajinských psychologičiek a pedagogičiek a metodičku jazykovej podpory. Okrem pracovných rokovaní navštívili aj terén.

Rozhovor s ukrajinskou terénnou pracovníčkou v základnej škole Chodovická.

V rámci našej návštevy do Prahy sme navštívili základnú školu Chodovická, Praha 9 a porozprávali sme sa s pani Angelou, ktorá na škole pracuje ako terénna pracovníčka pre ukrajinských žiakov.
Zúčastnili sme sa na dvoch skupinových stretnutiach s deťmi a absolvovali hodinový rozhovor s pani Angelou o špecifikách jej práce.
Miestna samospráva, odbor školstva, zamestnáva terénnych pracovníkov v Prahe od jari 2022. Samotný systém vyzerá tak, že samotný štát zamestnala ukrajinských odborníkov. Miestna samospráva sa pravidelne stretáva so zástupcami škôl, aby sa dozvedela o aktuálnej situácii s ukrajinskými žiakmi na konkrétnych školách, a v prípade potreby vysiela odborníkov do škôl na krátkodobú alebo dlhodobú spoluprácu.
Výhodou je, že ukrajinskí pracovníci sú zamestnaní na úrovni mesta a financovaní na úrovni štátu. Ďalšou výhodou je to, že mestská časť dobre pozná situáciu s ukrajinskými žiakmi v rámci svojej pôsobnosti. Nevýhodou je, že práca terénneho pracovníka nie je nijako podporovaná ďalším vzdelávaním, podporou supervízorov ani materiálnymi zdrojmi. Okrem toho dokumenty o psychologickom/pedagogickom vzdelaní uchádzačov neboli nostrifikované a ako sme zistili, neboli nijako overené. To má následne vplyv na kvalitu práce terénneho pracovníka (vedenie skupín, individuálna práca s deťmi). V Bratislave podporu terénnych ukrajinských pracovníkov vrátane nostrifikácie diplomov zabezpečuje práve Inklucentrum.

Priama práca terénneho pracovníka sa počas tohto obdobia mierne zmenila. Kým v školskom roku 2022/2023 vykonávali najmä skupinovú prácu, komunikovali s rodičmi a deťmi, školský rok 2023/2024 je charakteristický tým, že práca zahŕňa viac individuálnych stretnutí a aktívnej komunikácie so školou (riaditeľ, učitelia, asistenti učiteľa). Tí sú takmer v každej triede a na pozíciu sú prijímaní aj ukrajinskí učitelia, ktorí sú v Českej republike už dlhšie. Jeden terénny pracovník má na starosti v priemere 3 – 4 školy.

Ďalšie zaujímavé poznatky:

Existujú tzv. adaptačné centrá, kam môžu deti chodiť pred nástupom do školy alebo ak škola odporučí žiakov, ktorí majú problémy s adaptáciou. Tieto centrá boli nahradené výučbou všeobecných predmetov a výučbou českého jazyka. Pobyt dieťaťa v tomto centre je možný so súhlasom rodičov a nie je povinný.

Český jazyk sa vyučuje v rámci školy prostredníctvom asistentov učiteľa počas vyučovacích hodín a po vyučovaní to 2 až 3 krát týždenne.

Hodnotenie ukrajinských detí je založené na podobnom princípe ako na Slovensku: najprv len slovné hodnotenie a po určitom čase klasické hodnotenie známkami. Zároveň sa učitelia snažia vymyslieť čo najprimeranejšie formy úloh tak, aby ich mohli plniť aj ukrajinské deti, pre ktoré nie je čeština materinským jazykom (projekty, eseje, testy).

Jednou z výziev, ktorým školy čelia, je nízka dochádzka ukrajinských žiakov do školy.

V školskom roku 2022/2023 stredné školy pripravili a prispôsobili prijímacie skúšky tak, aby sa ukrajinskí žiaci mohli voľne zúčastniť spolu s českými deťmi. Ukrajinské deti na prijímacie skúšky aktívne pripravovali aj učitelia.

logo partner europska unia
„Aktivita je súčasťou bilaterálnej spolupráce Inklucentra a Society for All v rámci Erasmus+ projektu Trauma rešpektujúci prístup. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.
Podpora Európskej komisie pri výrobe tohto diela nepredstavuje schválenie obsahu, ktorý odráža názory autorov a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v nej obsiahnutých.“

Čítajte aj