Štát má ukrajinské testovanie 9, ale takmer všetky deti budú robiť slovenské testy

Inklucentrum upozorňuje na veľmi smutný jav takmer žiadnej podpory ukrajinských detí v slovenských školách. Deti, ktoré boli vystavené násiliu, nútenému vysťahovaniu a vykoreneniu zo svojej krajiny dnes budú písať celoslovenské Testovanie 9 v slovenčine. Napriek tomu, že štát už 10 rokov pripravuje testy pre žiakov s vyučovacím jazykom maďarským a ukrajinským, drvivá väčšina ukrajinských detí bude písať T9 nie z ukrajinského ale zo slovenského jazyka, z ktorého nemajú šancu konkurovať slovenským žiakom, viď dokument ŠPECIFIKÁCIA TESTOV zo slovenského jazyka a literatúry, z maďarského jazyka a literatúry a ukrajinského jazyka a literatúry (pdf verzia).

Rovnaký problém čaká tisíce ukrajinských detí pri prijímacích pohovoroch na stredné školy, ani tam ministerstvo za viac ako rok nepripravilo nič pre férové možnosti týchto detí a budú čeliť slovenským prijímačkám bez akejkoľvek podpory. 

Ministerstvo opakovane používa rétoriku údajnej diskriminácie slovenských žiakov, ak by ukrajinským žiakom boli urobené nejaké úpravy: 

Webinár k hodnoteniu žiakov cudzincov v stredných školách.

Ministerstvo sľúbilo v uvedenom webinári, že pripraví pokyn a usmernenie k prijímacím pohovorom a T9 pre ukrajinské deti. Do dnešného dňa tak neurobilo a už to ani nemá význam, lebo kocky sú hodené. 

Paradoxne, dnes náš školský systém priamo diskriminuje detí vojnových utečencov, ktoré sem neprišli za prácou ani za dovolenkou.

Súcitenie ministerstva s odídencami nestačí, napríklad: Pripomíname si smutné výročie vypuknutia konfliktu na Ukrajine. Ministerstvo školstva intenzívne riešilo situáciu od prvého dňa. Sú potrebné aj konkrétne činy.

Viktor Križo

Čítajte aj