7 kníh, na ktorých sa zhodne moderná učiteľka a chápajúci rodič

Clanok 7knih na ktorych sa zhodne ucitel aj rodic

Keď sme dostali otázku, ktoré knihy vystihujú princípy moderného chápania inklúzie, bez váhania sme zostavili túto sériu siedmych kníh. Letmým pohľadom na anotácie kníh zistíte, že časť je určená pedagógom a časť rodičom.

A práve v tom je tento výber unikátny – nech patríte k jednej či druhej skupinke, v každej jednej z kníh nájdete témy, ktoré spájajú oboch – medziľudské vzťahy, riešenie konfliktov, porozumenie pocitom a potrebám, rešpekt, sloboda, ľudskosť.


Nech si vyberiete ktorúkoľvek prajeme vám príjemné čítanie, priatelia.

7knih na ktorych sa zhodne 1

C. Rogers – J. Freiberg. (2020). Sloboda učiť sa. Najslávnejšia knižka humanistickej psychológie o vzdelávaní a škole. Rogers v tejto knižke priniesol závan inovácii, prístupov a princípov do vyučovania ľahkým i odborným spôsobom.

7knih na ktorych sa zhodne 2

M. Rosenberg. (2016). Nenásilná komunikace. Publikácia prináša princípy komunikácie postavené na humanistickej psychológie C. Rogersa a Maslowa. Autor, Rogersov žiak, prináša veľmi praktickú teóriu toho, ako fungujú medziľudské vzťahy, prežívanie, ako riešiť konflikty, porozumieť svojim pocitom a potrebám. Je to základná a ľahko čitateľná literatúra modernej humanistickej psychológie.

7knih na ktorych sa zhodn 3

J. Nováčková – D. Nevolová. (2020). Respektovat a být respektován. Kniha je známou príručkou rešpektujúcej komunikácie, postupov a stratégii interakcie rodič a dieťa, učiteľ a žiaci, ale aj medzi ľuďmi celkovo. Je to vhodná a známa príručka pri objavovaní rešpektujúceho prístupu vo vzťahoch.

7knih na ktorych sa zhodne 7

T. Booth – M. Ainscow. (2019). Index inklúzie. Je to základná literatúra a novodobá príručka pre vytváranie inkluzívnych škôl a inkluzívnej školskej politiky. Okrem praktických ukážok, otázok a inšpirácii tu človek objaví aj kroky, ktoré mu pomôžu si vytvoriť vlastnú jedinečnú cestu pri zavádzaní inkluzívneho vzdelávania.

7knih na ktorych sa zhodne 4

Z. Matějček. (2007). Po dobrém nebo po zlém? Jeden z najznámejších českých psychológov, ktorí zasvätil svoj život práci s deťmi a rodičmi. Knižku píše ľahkou rečou napriek svojej bohatej vedeckej a výskumnej práci, oslovuje rodičov i pedagógov v prístupe k odmenám a trestom spôsobom, ktorý je hlboko ľudský a realistický, nie nadnesene prehnaný na jednu alebo druhú stranu. Aj ďalšie jeho knihy sa venujú týmto témam: Co děti nejvíc potřebují, Co, kdy a jak ve výchově dětí, Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte, Rodiče a děti, Rodičům na nejhezčí cestu a i.

7knih na ktorych sa zhodne 5

T. Hayden. (2020). Holka, kterou nechtěli. Skúsená americká špeciálna pedagogička opisuje celý rad komplexnej intervenčnej a terapeutickej práce s deťmi s rozličnými ťažkosťami a životnými zraneniami v škole, na klinike i na ulici. Sú to prekrásne príbehy, ktoré sa čítajú sami a človek pri nich prežíva dojatie, ako tvorivo a neúnavne sa dá robiť inkluzívna podpora detí a ich rodín. V tejto sérii vyšli aj ďalšie prípady: Spratek, Dračice a mazánek, Sebranka, Tichá holka, Tygřice, Zvíře a i.

7knih na ktorych sa zhodne 6

V. Labáth. (2020). Pasce moci. Unikátna ľahko napísaná útla knižka skúseného profesora, liečebného pedagóga a odborníka na alternatívne riešenie konfliktov, ktorý v knižke opísal, aké nebezpečenstvo ale aj výzvy prináša moc v pomáhajúcich profesiách. Je to povinné čítanie pri zavádzaní inkluzívnej kultúry v organizáciách i školách.

Čítajte aj

KALENDÁR

No event found!