Časopis Moja psychológia: Detstvo bez mobilov alebo bez vzťahov. Musíme si vybrať.

Vo Švédsku boli pred niekoľkými rokmi takí nadšení z digitalizovaného vzdelávania, že s prácou na tablete povinne
začínali už v predškolských zariadeniach. Dnes zisťujú, že ich žiaci už nie sú svetovou špičkou. Technológie zhoršili ich
výsledky.

Moja psychologia Krizo
Viktor Križo o nástrahách nadužívania mobilov u detí. Časopis Moja psychológia.

Český neurológ Martin Jan Stránský dokonca tvrdí, že u detí nie je žiadny rozdiel medzi používaním digitálnych
technológií a užívaním návykových látok. „Keď deťom nepribalíme do školy heroín, prečo im dávame mobily, ktoré ničia ich mozog rovnako,“ vyslovil provokatívnu otázku. Dá sa ale vyrastať v dnešnej dobe bez nich?

Ďalším vážnym následkom online života našich detí je postupná strata vzťahov a komunikácie. „Pravidlá komunikácie v online priestore sú stále viac vzdialené skutočným vzťahom. Panuje tam neraz hrubosť, anonymita a anarchia. A zároveň nedostatok zodpovednosti, ktorá je typická pre skutočné vzťahy. Veľkým riziko je výrazná neurostimulácia. Deti majú potom k bežným podnetom pri učení a stretávaní nedostatok citlivosti. Inými slovami, online priestor ponúka navonok oveľa emočne nabitejšie situácie, napätie, hnev, vzrušenie…
Bežný život sa potom zdá menej zaujímavý a vzrušujúci, ale tak to má byť.

Čítajte celý článok Anny Žilkovej v mesačníku Moja psychológia: https://inklucentrum.sk/wp-content/uploads/2024/04/MP-0623-dvojstrany-32-33.pdf

Dobré správy treba šíriť. Využite svoju obľúbenú sieť alebo to jednoducho povedzte ďalej:


Čítajte aj