Arte atelier vytvarne tvorenie Inklucentrum 2

ARTE Ateliér

Reagujeme na váš podnet a otvárame ARTE Ateliér.

Výtvarné tvorenie s Milošom Kmeťom.

Obsahom workshopu bude technika maľby a jej možnosti na hodinách výtvarnej výchovy. Workshop ponúkne možnosti aktívnej práce s vaječnou temperou a akrylovou farbou. Budú ponúknuté rady a spôsoby ako použiť maľbu na výtvarnej výchove efektívne a so zameraním na rozvoj nielen tvorivého myslenia. Účastník si odskúša minimálne dva ucelené vyučovacie bloky okamžite použiteľné do praxe. Dotkneme sa aj témy hodnotenia na výtvarnej výchove.

Cieľom je navzájom sa podporiť, zdieľať svoje skúsenosti s artefiletickými činnosťami, ktoré robíme vo svojom prostredí. Prostredníctvom workshopu a následného prenesenia svojich skúseností, poznatkov a zážitku do praxe, vieme podporovať a rozvíjať vzdelávanie, dbať na odbornosť, robiť osvetu v oblasti artefiletiky i prinášať aktívne artefiletiku do prostredí, v ktorých pôsobíme. Workshop má za cieľ prehĺbiť nadobudnuté poznatky o artefiletike a zvýšiť tak naše profesijné kompetencie, prehlbovať praktické zručnosti.

ARTE Ateriér je určený najmä pre absolventov dlhodobého akreditovaného vzdelávania Artefiletika a inkluzívna trieda, ale vítaní sú všetci, ktorí majú záujem o výtvarnú výchovu a kreatívnu tvorbu na školách.

IKONA OSVEDCENIE 02

Aj absolvovaním tohto vzdelávania môžete získať získať Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania, ktoré vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať aspoň 10 vzdelávaní (v rozsahu 3hodiny prezenčne a 2 hodiny dištančne)s označením akreditované. Viac o podmienkach v článku: Akreditované webináre pre inkluzívne vzdelávanie.

KOMU JE URČENÝ?

  • absolventi vzdelávania Artefiletika a inkluzívna trieda
  • učitelia výtvarnej výchovy
  • učitelia na základných umeleckých školách
  • vychovávatelia

LEKTOR

Mgr. Miloš Kmeť, PhD.

Milos Kmet Arte Atelier Inklucentrum

Vyštudoval som odbor Výtvarná výchova – Estetika na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre. Ako učiteľ som pracoval na rôznych stupňoch vzdelávania (ZŠ, ZUŠ, Gymnázium, VŠ). Práca v medzinárodnom vzdelávacom programe IBO (International Baccalaurete), kde pracujem ako učiteľ predmetov Visual ART a Design technology, ma podnietila k doktorandskému štúdiu na UK v Bratislave. Doktorandské štúdium so zameraním na vzdelávanie v predmete výtvarná výchova som ukončil v roku 2014. Moja profesijná orientácia na prácu v oblasti výtvarnej edukácie sa v odbornej rovine premietla do viacerých odborných článkov a Metodiky výtvarnej výchovy orientovanej na výtvarný proces.

Svoje skúsenosti a odborné vedomosti naďalej poskytujem v oblastiach: práca s deťmi a mládežou, lektorovanie výtvarných kurzov, organizovanie vzdelávanie pre učiteľov výtvarnej výchovy Vo voľnom čase sa venujem vlastnej výtvarnej tvorbe (akvarel, akryl),  turistike a športu.

TERMÍN

23. 2. 2024, 15:00 – 19:00
(Registrácia končí deň pred vzdelávaním)

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Vzdelávanie absolvujete v priestoroch Inklucentra, Hattalova 12, Bratislava – Nové Mesto. Organizačné pokyny zašleme účastníkom emailom 3 dni pred vzdelávaním.

Počet účastníkov prezenčného vzdelávania je z kapacitných možností obmedzený na 20 miest. Pre zaistenie miesta sa, prosím, prihláste a uhraďte poplatok. Prihlásení účastníci bez uhradeného poplatku budú zaradení ako náhradníci a v prípade uvoľnenia miesta ich budeme kontaktovať.

CENA

Cena vzdelávania 40 €

Vzdelávanie je možné uhradiť aj v hotovosti na mieste. Prihláste sa však i tak, prosím, kúpou lístka nižšie (faktúru, ktorá Vám príde neuhrádzajte). Ďakujeme.

Dátum

23 feb 2024
Registrácia ukončená!

Čas

15:00 - 19:00

Cena

40.00€

Labels

Akreditovaný,
Nové,
Webinár

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]