Home Hodnotné kurzy od odborníkov z praxe - Inklucentrum ARTE Ateliér – supervízne stretnutie
AA Arte atelier prezencne

ARTE Ateliér – supervízne stretnutie

Supervízia naživo so Zuzanou Krnáčovou, pre absolventov dlhodobého akreditovaného vzdelávania Artefiletika a inkluzívna trieda.

Supervízia je spoločné stretnutie absolventov vzdelávania Artefiletika a inkluzívna trieda, kde môžeme spoločne prebádať proces aktivácie, tvorby aj reflexie na konkrétnych príkladoch z Vašej praxe. Ak máte otázky ohľadom artefiletikých aktivít alebo sa v triede deje niečo, čo ovplyvňuje priebeh hodiny, príďte na spoločnú supervíziu, kde budeme ako skupina premýšľať nad riešeniami a navzájom sa povzbudzovať.

Ak máte práce žiakov, kľudne ich prineste so sebou, prípadne fotografie, ktoré nám pomôžu viac rozumieť problému, s ktorým prichádzate.

Supervízia prebieha v malej skupine do 10 ľudí kvôli potrebnej vzájomnej dôvere. Všetci zúčastnení svojou prítomnosťou súhlasia s nešírením informácii mimo supervízneho stretnutia. Na supervízii nezdieľame mená žiakov a učiteľov, s ktorými pracujete.

Supervízia má za cieľ podporiť Vašu snahu pracovať na školách s artefiletikou, pomôcť vám prekonávať prekážky cez porozumenie problémových situácií a podporiť Vašu expertízu v oblasti artefiletiky a výtvarnej výchovy.

IKONA OSVEDCENIE 02

Aj absolvovaním tohto vzdelávania môžete získať získať Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania, ktoré vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať aspoň 10 vzdelávaní (v rozsahu 3hodiny prezenčne a 2 hodiny dištančne)s označením akreditované. Viac o podmienkach v článku: Akreditované webináre pre inkluzívne vzdelávanie.

KOMU JE URČENÝ?

  • absolventi vzdelávania Artefiletika a inkluzívna trieda

LEKTORKA

Mgr. Zuzana Krnáčová MA, PhD.

Zuzana Krnacova lektorka Centrum inkluzivneho vzdelavania

Vyštudovala učiteľstvo výtvarnej výchovy, neskôr M.A. v arteterapii vo Veľkej Británii a doktorandské štúdium v Bratislave. Pôsobila doma i v zahraničí ako terapeutka, liečebná pedagogička v rôznych zariadeniach pre deti v riziku. Posledné roky ako expertka pomáha pri implementácii komplexnej podpory detí v riziku v školskom prostredí, podpore artefiletike a reflexie do vyučovania, napomáha širokému odbornému chápaniu inkluzívneho vzdelávania a multidisicplinárneho prístupu v rámci Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie a iných projektov. V Centre pôsobí ako lektorka a expertka pre vzdelávanie odborných zamestnancov.

TERMÍN

17. 6. 2024, 15:30 – 17:30

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Vzdelávanie absolvujete v priestoroch Inklucentra, Hattalova 12, Bratislava – Nové Mesto. Organizačné pokyny zašleme účastníkom emailom 3 dni pred vzdelávaním. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na čísle +421 949 004 911.

Počet účastníkov prezenčného vzdelávania je z kapacitných možností obmedzený na 10 miest. Pre zaistenie miesta sa, prosím, prihláste a uhraďte poplatok. Prihlásení účastníci bez uhradeného poplatku budú zaradení ako náhradníci a v prípade uvoľnenia miesta ich budeme kontaktovať.

CENA

Cena vzdelávania 10€

Dátum

17 jún 2024
Registrácia ukončená!

Čas

15:30 - 17:30

Cena

10.00€

Labels

Akreditovaný,
Nové,
Webinár

Lokácia

Inklucentrum
Inklucentrum
Hattalova 12, 831 06 Bratislava

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]