Arte atelier supervizia

ARTE Ateliér

Reagujeme na váš podnet a otvárame ARTE Ateliér hybridne: online formou aj prezenčne v priestoroch Inklucentra.

Supervízia so Zuzanou Krnáčovou, lektorkou dlhodobého vzdelávania Artefiletika.

ARTE Ateriér je určený pre absolventov dlhodobého akreditovaného vzdelávania Artefiletika a inkluzívna trieda.

Na vzdelávanie je potrebné sa prihlásiť a uhradiť účastnícky poplatok. Poplatok je možné uhradiť aj osobne.

  • Cieľom je navzájom sa podporiť, zdieľať svoje skúsenosti s artefiletickými činnosťami, ktoré robíme vo svojom prostredí. Prostredníctvom workshopu a následného prenesenia svojich skúseností, poznatkov a zážitku do praxe, vieme podporovať a rozvíjať vzdelávanie, dbať na odbornosť, robiť osvetu v oblasti artefiletiky, i prinášať aktívne artefiletiku do prostredí, v ktorých pôsobíme. Workshop má za cieľ prehĺbiť nadobudnuté poznatky o artefiletike a zvýšiť tak naše profesijné kompetencie, prehlbovať praktické zručnosti.
  • Obsahom workshopu bude konkrétna artefiletická aktivita, ktorú si spoločne predstavíme a zažijeme. Následne si spoločne poukážeme na jednotlivé fázy artefiletickej činnosti, navzájom si odovzdáme svoje poznatky a skúsenosti zo svojej praxe.
IKONA OSVEDCENIE 02

Aj absolvovaním tohto vzdelávania môžete získať získať Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania, ktoré vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať aspoň 10 vzdelávaní (v rozsahu 3hodiny prezenčne a 2 hodiny dištančne)s označením akreditované. Viac o podmienkach v článku: Akreditované webináre pre inkluzívne vzdelávanie.

KOMU JE URČENÝ?

  • absolventi vzdelávania Artefiletika a inkluzívna trieda

LEKTORKA

Mgr. Zuzana Krnáčová MA, PhD.,

Zuzana Krnacova lektorka Centrum inkluzivneho vzdelavania

Vyštudovala učiteľstvo výtvarnej výchovy, neskôr M.A. v arteterapii vo Veľkej Británii a doktorandské štúdium v Bratislave. Pôsobila doma i v zahraničí ako terapeutka, liečebná pedagogička v rôznych zariadeniach pre deti v riziku. Posledné roky ako expertka pomáha pri implementácii komplexnej podpory detí v riziku v školskom prostredí, podpore artefiletike a reflexie do vyučovania, napomáha širokému odbornému chápaniu inkluzívneho vzdelávania a multidisicplinárneho prístupu v rámci Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie a iných projektov. V Centre pôsobí ako lektorka a expertka pre vzdelávanie odborných zamestnancov.

TERMÍN

21. 3. 2024, 15:00 – 17:00
(Registrácia končí deň pred vzdelávaním)

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Vzdelávanie prebehne hybridne – prezenčne aj online:
Pokyny pre online: prosíme, nainštalujte si zoom. Link Vám zašleme samostatným emailom najneskôr 5 hodín pred samotným webinárom. Ak ste link nedostali na Váš email kontaktujte nás na čísle +421 949 004 911.

Pokyny pre prezenčné: Vzdelávanie absolvujete v priestoroch Inklucentra, Hattalova 12, Bratislava – Nové Mesto. Organizačné pokyny zašleme účastníkom emailom 3 dni pred vzdelávaním.

Počet účastníkov prezenčného vzdelávania je z kapacitných možností obmedzený na 20 miest. Pre zaistenie miesta sa, prosím, prihláste a uhraďte poplatok. Prihlásení účastníci bez uhradeného poplatku budú zaradení ako náhradníci a v prípade uvoľnenia miesta ich budeme kontaktovať.

CENA

Cena vzdelávania 25€

Kúpa kurzu

ARTE ateliér
Dostupné Lístky: 17
Kurz "ARTE ateliér" je v tomto termíne vypredaný. Vyberte iný termín.

Dátum

21 mar 2024

Čas

15:00 - 17:00

Cena

25.00€

Labels

Akreditovaný,
Nové,
Webinár

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]
Registrovať