Arte atelier nove artefileticke aktivity

ARTE Ateliér

Reagujeme na váš podnet a otvárame ARTE Ateliér hybridne: online formou aj prezenčne v priestoroch Inklucentra.

Spoznajte nové artefiletické aktivity s Ľubku Kissovou – Ako pracovať artefileticky v škôlke a na prvom stupni základnej školy.

ARTE Ateriér je určený pre absolventov dlhodobého akreditovaného vzdelávania Artefiletika a inkluzívna trieda.

Na vzdelávanie je potrebné sa prihlásiť a uhradiť účastnícky poplatok. Poplatok je možné uhradiť aj osobne.

  • Cieľom je navzájom sa podporiť, zdieľať svoje skúsenosti s artefiletickými činnosťami, ktoré robíme vo svojom prostredí. Prostredníctvom workshopu a následného prenesenia svojich skúseností, poznatkov a zážitku do praxe, vieme podporovať a rozvíjať vzdelávanie, dbať na odbornosť, robiť osvetu v oblasti artefiletiky, i prinášať aktívne artefiletiku do prostredí, v ktorých pôsobíme. Workshop má za cieľ prehĺbiť nadobudnuté poznatky o artefiletike a zvýšiť tak naše profesijné kompetencie, prehlbovať praktické zručnosti.
  • Obsahom workshopu bude konkrétna artefiletická aktivita, ktorú si spoločne predstavíme a zažijeme. Následne si spoločne poukážeme na jednotlivé fázy artefiletickej činnosti, navzájom si odovzdáme svoje poznatky a skúsenosti zo svojej praxe.
IKONA OSVEDCENIE 02

Aj absolvovaním tohto vzdelávania môžete získať získať Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania, ktoré vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať aspoň 10 vzdelávaní (v rozsahu 3hodiny prezenčne a 2 hodiny dištančne)s označením akreditované. Viac o podmienkach v článku: Akreditované webináre pre inkluzívne vzdelávanie.

KOMU JE URČENÝ?

  • absolventi vzdelávania Artefiletika a inkluzívna trieda

LEKTORKA

Ľubica Kissová

Lubica Kissova Arte atelier Inklucentrum

Ľubka Kissová pôsobí ako učiteľka v materskej škole; predškolský vek považuje za kľúčový v živote každého človeka. Popri práci s deťmi v materskej škole (s individuálnym prístupom k deťom s prejavmi agresívneho/utiahnutého správania; hľadaním techník na ich hodnotnejšie fungovanie v MŠ, vytváranie priestoru prijatia a bezpečia) sa dostala k svojej veľkej záľube – artefiletike.

Artefiletiku objavila v roku 2019;  absolvovala napr. Techniku artefiletiky pre zvládanie detskej úzkosti; Techniku artefiletiky pre „agresívne deti“;  workshop Poviem ti to farbou. Odvtedy artefiletické činnosti kontinuálne zaraďuje v rámci každej vzdelávacej oblasti v MŠ.

Prostredníctvom občianskeho združenia založeného na podporu a rozvoj vzdelávania v oblasti artefiletiky sa venuje taktiež skupinám detí v predškolskom veku a v mladšom školskom veku. Je lektorkou webináru Artefiletika pre každého a zážitkových víkendových pobytov pre učiteľov/ky MŠ a ZŠ.

Praxou sa jej ukázalo, že artefiletické činnosti prispievajú k zlepšovaniu atmosféry v triede. Zažíva, že artefiletika podporuje všestranný rozvoj detí, tvorivosť, spoluprácu a rozvíja inkluzívne vzdelávanie.

TERMÍN

25. 1. 2024, 15:00 – 18:00
(Registrácia končí deň pred vzdelávaním)

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Vzdelávanie prebehne hybridne – prezenčne aj online:
Pokyny pre online: prosíme, nainštalujte si zoom. Link Vám zašleme samostatným emailom najneskôr 5 hodín pred samotným webinárom. Ak ste link nedostali na Váš email kontaktujte nás na čísle +421 949 004 911.

Pokyny pre prezenčné: Vzdelávanie absolvujete v priestoroch Inklucentra, Hattalova 12, Bratislava – Nové Mesto. Organizačné pokyny zašleme účastníkom emailom 3 dni pred vzdelávaním.

Počet účastníkov prezenčného vzdelávania je z kapacitných možností obmedzený na 20 miest. Pre zaistenie miesta sa, prosím, prihláste a uhraďte poplatok. Prihlásení účastníci bez uhradeného poplatku budú zaradení ako náhradníci a v prípade uvoľnenia miesta ich budeme kontaktovať.

CENA

Cena vzdelávania 35 €

Vzdelávanie je možné uhradiť aj v hotovosti. Prosím informujte sa o tejto možnosti na [email protected]

Dátum

25 jan 2024
Registrácia ukončená!

Čas

15:00 - 18:00

Cena

35.00€

Labels

Akreditovaný,
Nové,
Webinár

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]