webinar dieta s poruchami ucenia

Dieťa s poruchami učenia

Aj týmto webinárom reagujeme na vaše potreby. V dotazníčkoch spokojnosti ste žiadali o webinár pre pedagogických zamestnancov zameraný na vývinové poruchy učenia.

Na webinári sa dozviete o rozmanitosti výchovno-vzdelávacích potrieb detí s VPU. Budeme sa venovať téme spolupráce učiteľa/učiteľky s asistentom/kou. Možnosti spolupráce so školským podporným tímom. Špeciálnopedagogické minimum k VPU – vývinovým poruchám učenia. Formy práce s dieťaťom s VPU. 

ikona certifikat inklucentrum inkluzivne vzdelavanie

Aj absolvovaním tohto webinára môžete získať získať Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania, ktoré vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať aspoň 10 webinárov s označením akreditované. Viac o podmienkach v článku: Akreditované webináre pre inkluzívne vzdelávanie.

KOMU JE WEBINÁR URČENÝ?

  • učitelia/učiteľky 1. a 2. stupňa ZŠ

LEKTORKY VZDELÁVANIA

Vladimíra Ďurčová

Vladimira Durcova lektor Centrum inkluzivneho vzdelavania

Vladimíra Ďurčová, pôsobí ako školský špeciálny pedagóg na základnej škole v Pliešovciach, zároveň v Edu-spec – centrum špeciálnopedagogického vzdelávania vo Zvolene, ktorého je zakladateľka. V minulých rokoch účastníčka programu Škola inkluzionistov, tento rok pôsobí ako externá  lektorka pre tento projekt z Nadácie pre deti Slovenska. 

Lucia Kubíny

Lucia kubiny lektorka Inklucentrum1

Lucia Kubíny absolvovala štúdium špeciálnej pedagogiky na Katolíckej univerzite v Ružomberku a na Univerzite Jána Amosa Komenského v Prahe. Pôsobí ako školská špeciálna pedagogička a ako lektorka v oblasti inkluzívneho vzdelávania. Venuje sa témam komunikácie v inkluzívnom tíme a supervízii pedagogických asistentov.  Podporuje školy a organizácie v nastavovaní stratégií scitlivovania voči rozmanitosti.

TERMÍN

22. 11. 2022, 15:30 – 18:30
07. 03. 2023, 15:30 – 18:30

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Webinár prebehne online, v prostredí programu zoom. Prosíme, zoom si nainštalujte. Link Vám zašleme samostatným emailom najneskôr 5 hodín pred samotným webinárom. Ak ste link nedostali na Váš email kontaktujte p. Škrípovú +421 949 004 911.

Na webinári je potrebné mať kvalitné internetové pripojenie a zapnutú kameru. V prípade technických problémov na Vašej strane nie je možné vrátiť platbu za školenie, kontaktujte nás a budeme hľadať riešenie. STORNO PODMIENKY.

CENA

Celková cena vzdelávania, bez dotácie: 65 €

Aktuálna zľavnená cena: 35 €

NÁZORY ABSOLVENTOV

Úžasné, ľudské, erudované, prirodzené – zvážte pokračovanie tohto vzdelávania s praktickými skúsenosťami zameranými na reedukácie k jednotlivým dys
Ďakujem za krásny a príjemný čas strávený pri spoločnom vzdelávaní, oprášila som si poznatky, ktoré využívam 20 rokov v praxi, ale raz za čas sa naozaj oplatí takýto príjemný refresh

Dátum

07 mar 2023
Registrácia ukončená!

Čas

15:30 - 18:30

Cena

35.00€

Labels

Akreditovaný,
Nový termín,
Webinár

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]