GRUNNLAGET 1

Grunnlaget II.

Pre absolventov vzdelávania Grunnlaget – komplexná metóda rozvoja učenia. Termín budeme posúvať, vzdelávanie sa uskutoční začiatkom roka 2023. Prosím zaregistrujte sa a o presnom termíne Vás budeme včas informovať.

Vzdelávanie úzko nadväzuje na Grunnlaget I. (Grunnlaget -komplexná metóda rozvoja učenia) a rozširuje ho do praxe. Frekventanti majú možnosť tu prakticky uchopiť väčšinu základných pojmových systémov (podľa M. Nyborga) a pod intervíziou skupiny a vedením lektorky navrhovať a prakticky skúšať konkrétne aktivity pre svojich žiakov/deti/klientov.

Účasť je možné len pre absolventov vzdelávania Grunnlaget I.  
Ponúkame vám možnosť naučiť sa unikátnu metódu práce a podpory rozvoja základných procesov myslenia od nórskych zakladateľov metódy Gunvor Sonnesyn a Morten A. Hem z organizácie Pedverket Kompetanse.

ikona certifikat inklucentrum inkluzivne vzdelavanie

Aj absolvovaním tohto vzdelávania môžete získať Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania, ktoré vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať Grunnlaget I. a Grunnlaget II., 5 webinárov podľa vlastného výberu a spracovať dištančné úlohy. Viac o podmienkach v článku: Akreditované webináre pre inkluzívne vzdelávanie.

O METÓDE GRUNNLAGET:

Grunnlaget metóda pomáha deťom rozvinúť vlastnú schopnosť učiť sa. Metóda pochádza z Nórska. Deti si, pomocou jednoduchých cvičení, zvnútorňujú základné pojmy ako je farba, veľkosť, počet či tvar. Potom, čo si deti základné kategórie osvoja, hľadajú rozdiely a podobnosti.

Metóda Grunnlaget je previazaná v tréningu základných kognitívnych princípov – diskriminácie, asociacie a následne prichádza i generalizácia. Bez týchto procestov je abstraktné myslenie, ktoré je potrebné pre štúdium 2. stupňa ZŠ takmer nemožné.

Metóda je vhodná pre predškolský ročník MŠ a v práci na 1. stupni ZŠ predovšetkým pre učiteľov a učiteľky, ktorí sú s deťmi v dennodennom kontakte.

Metóda grunnlaget je využiteľná ako pri práci s deťmi so špecifickými vzdelávacími potrebami, tak aj s bežnými žiakmi v predškolskom a mladšom školskom veku.

KOMU JE VZDELÁVANIE URČENÉ?

  • učiteľ/učiteľka 1.stupňa
  • učiteľ/učiteľka materskej školy
  • pedagogický asistent/pedagogická asistentka
  • špeciálny pedagóg/pedagogička
  • učiteľ/učiteľka profesijného rozvoja
  • metodici,
  • lektori

Podmienkou je práca s triedou/skupinou detí v materskej škole alebo na prvom stupni (mladšie deti).

Účastníci získajú certifikát na uplatňovanie metódy v praxi.

ŠKOLITEĽKA

Karolína Ranglová

Karolina Ranglova skolitelka GRUNNLAGET

Pochádza a žije v Českej republike. Jej profesiou je špeciálna pedagogika a terapia, ktorej sa venuje od roku 2005 – pracovala so sociálne znevýhodnenými deťmi v sociálne vylúčených lokalitách. Vďaka nim pochopila význam sprostredkovaného učenia, stability, režimu, človečenstva, lásky a zdravých vzťahov v rozvoji dieťaťa.

Cez ďalšie pracovné skúsenosti v školstve – materská škola (štátna) a Svobodná základní škola, o.p.s. (súkromná) – sa vrátila ku špeciálnej pedagogike, a to do odboru poradenstva a terapie – pracuje v poradni pre deti a rodiny v kríze ako canisterapeutka a špeciálna pedagogička, hlavnou témou jej práce je odborné poradenstvo deťom s traumou.

Venuje sa sprostrekovanému učeniu, metóde GRUNNLAGET, ktorú vyštudovala v Nórsku a v ČR sa venuje jej využitiu a školeniam. Vo svojej praxi využíva tiež metódy FIE.  Má výcvik v systemickej supervízii.
V rámci práce s deťmi využíva dynamickú diagnostiku kognitivných funkcií, v ktorej sa ďalej vzdeláva (výcvik v metóde ACFS a LPAD). Pri práci využíva metódu canisterapie, silu psieho srdca spoznala už pred 14timi rokmi a momentálne vychováva do praxe už štvrtého parťáka.

Termíny:

10. 12. 2022 (9:00 – 17:00)

Cena:

Vďaka grantovej podpore Európskej únie je cena symbolická:  10 €

ORGANIZÁCIA VZDELÁVANIA:

Vzdelávanie prebehne v priestoroch Inklucentra. Organizačné pokyny zašleme účastníkom emailom 3 dni pred vzdelávaním.

logo partner europska unia
Webinár  je súčasťou bilaterálnej spolupráce Inklucentra s nórskou organizáciou Pedverket Resource Centre v rámci Erasmus+ Projektu Inkluzívne vzdelávanie v Nórsku a na Slovensku.
logo partner pedverket
V spolupráci s Pedverket kompetanse

Dátum

10 dec 2022
Registrácia ukončená!

Čas

9:00 - 17:00

Labels

Akreditovaný,
Dlhodobý kurz,
Nové

Lokácia

Inklucentrum
Inklucentrum
Hattalova 12, 831 06 Bratislava

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]