Home Hodnotné kurzy od odborníkov z praxe Inkluzívne (ne)hodnotenie vo vyučovaní
inkluzivne nehodnotenie ziakov inklucentrum webinar 1

Inkluzívne (ne)hodnotenie vo vyučovaní

Kurz ponúka rozvoj a ukážky slovného hodnotenia ako alternatívu ku klasifikácii resp. ich kombináciu. Ukážeme si ako viac posilniť žiacke sebahodnotenie, či spoločnú reflexiu žiakov nad učením a vlastných progresom. V tejto ochutnávke sa môžete inšpirovať napr. ako zrealizovať vysvedčenie bez hodnotenia, ako môžu žiaci sami známkovať, naučiť žiakov väčšej zodpovednosti a slobode pri učení aj bez známok. Budeme diskutovať aj o tom, čo by sa stalo, keby žiaci vôbec neboli hodnotení.

ikona certifikat inklucentrum inkluzivne vzdelavanie

Aj absolvovaním tohto webinára môžete získať získať Certifikát Inklucentrum, ktorý vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať aspoň 5 webinárov s označením akreditované. Viac o podmienkach v článku: Akreditované webináre pre inkluzívne vzdelávanie.

KOMU JE WEBINÁR URČENÝ?

  • učitelia, učiteľky,
  • pedagogickí zamestnanci škôl,
  • asistenti učiteľa.

ČO VÁM WEBINÁR PRINESIE?

  • zistíte, ako sa dá zrealizovať vysvedčenie bez hodnotenia,
  • ukážeme si, ako sa môžu žiaci sami známkovať.

Počas webinára je možné klásť otázky, na ktoré dostane účastník priamu alebo písomnú odpoveď.

ŠKOLITEĽ: Viktor Križo

inklucentrum web 2

Vyštudoval učiteľstvo matematiky, špeciálnu pedagogiku, teológiu a psychológiu. Aktuálne pracuje ako terénny odborný zamestnanec CPPPaP v Bratislave a ako riaditeľ v Centre inkluzívneho vzdelávania.
Koordinuje národnú Stratégiu inkluzívneho vzdelávania, venuje sa terénnej práci, komplexnej podpore detí v riziku, vzdelávaniu a advokuje v Komore učiteľov tému demokratizácie v školách.
Školská legislatíva je jeho živel, podieľa sa na úprave návrhov školských zákonov a v rámci poradne odpovedá na právne otázky.

26. 4. 2021 (Registrácia končí deň pred webinárom)

ORGANIZÁCIA WEBINÁRU:

Webinár prebehne online, v prostredí programu ZOOM. Link Vám zašleme v samostatnom emaily 1 pracovný deň pred samotným webinárom.

Kúpa kurzu

Inkluzívne (ne)hodnotenie vo vyučovaní
Dostupné Lístky: 9
Kurz Inkluzívne (ne)hodnotenie vo vyučovaní je v tomto termíne vypredaný. Vyberte iný termín.

Dátum

26 apr 2021

Čas

9:00 - 12:00

Cena

25.00€

Labels

Akreditovaný,
Webinár
Kategórie

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]
Registrovať
Menu