webinar intelektovo nadany ziak v skole

Intelektovo nadaný žiak v škole

OBSAH VZDELÁVANIA

Ponúkame vám inšpirácie vychádzajúce z praktických skúseností zo vzdelávania žiakov s intelektovým nadaním. Zameriame sa na prejavy a potreby tejto heterogénnej skupiny žiakov, ktorej súčasťou sú aj nadaní žiaci s dvojitou výnimočnosťou ako Aspergerov syndróm, hyperkinetická porucha, porucha pozornosti alebo poruchy učenia. Budeme hovoriť o  možnostiach vytvárania podmienok, ktoré nasycujú kognitívne potreby a zároveň kompenzujú riziká vo vývine nadaných žiakov.   

ikona certifikat inklucentrum inkluzivne vzdelavanie

Aj absolvovaním tohto webinára môžete získať Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania, ktoré vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať aspoň 10 webinárov s označením akreditované. Viac o podmienkach v článku: Akreditované webináre pre inkluzívne vzdelávanie.

KOMU JE WEBINÁR URČENÝ?

  • pedagogickí a odborní zamestnanci ZŠ, SŠ a MŠ
  • pedagogickí asistenti a pedagogické asistentky,

LEKTORKY VZDELÁVANIA

PhDr. Jana Jurášková, PhD. a Mgr. Martina Mátychová, PhD.

Jana Juraskova lektorka nadane deti s aspergerovym syndromom Inklucentrum
Matychova lektorka nadane deti s aspergerovym syndromom Inklucentrum.png

Od 90.rokov sa lektorky venujú vzdelávaniu detí so všeobecným intelektovým nadaním. Sú spoluzakladateľkami neziskovej organizácie Centrum nadania (CENADA), ktorá zriadila základnú školu a  gymnázium pre žiakov s intelektovým nadaním. Podieľajú sa na vytváraní filozofie bezpečného vzdelávacieho prostredia, ktorého základom je rešpekt k univerzálnym potrebám všetkých prítomných, vývinovým odlišnostiam a vzdelávacím záujmom žiakov a  študentov. Poskytujú poradenstvo a  vzdelávanie odbornej a  širokej verejnosti v  oblasti vzdelávania nadaných žiakov, nadaných žiakov s  dvojitou jedinečnosťou a  v  oblasti osvojovania si  metódy rešpektujúceho prístupu „Bezpečná trieda”.  

TERMÍN

19. 09. 2022, 15:00 – 18:00
05. 12. 2022, 15:00 – 18:00
30. 01. 2023, 15:00 – 18:00

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Webinár prebehne online, v prostredí programu zoom. Prosíme, zoom si nainštalujte. Link Vám zašleme samostatným emailom najneskôr 5 hodín pred samotným webinárom. Ak ste link nedostali na Váš email kontaktujte p. Škrípovú +421 949 004 911.

Na webinári je potrebné mať kvalitné internetové pripojenie a zapnutú kameru. V prípade technických problémov na Vašej strane nie je možné vrátiť platbu za školenie, kontaktujte nás a budeme hľadať riešenie. STORNO PODMIENKY.

CENA

Cena vzdelávania: 35 €

Dátum

30 jan 2023
Registrácia ukončená!

Čas

15:00 - 18:00

Cena

35.00€

Labels

Akreditovaný,
Nové,
Webinár

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]