Letny arte atelier zajezova 2

Letný ARTE Ateliér v Zaježovej

Začíname s jedinečným konceptom letných tvorivých stretnutí pre učiteľky a učiteľov, ktorí vidia zmysel v rozvíjaní kreativity u žiakov. Či už učíte na prvom stupni alebo sa špecializujete na výtvarnú výchovu, pripravili sme program, ktorý nasýti vaše zmysly, poteší dušu a rozprúdi myseľ. Budeme tvoriť v nádhernom prostredí lazov, učiť sa ako pripraviť podnetné hodiny výtvarky, diskutovať o nových možnostiach, ktoré prináša kurikulárna reforma vo výtvarnej výchove. Ale najmä budeme veľa tvoriť a užívať si spoločnú tvorivú atmosféru.  

Postupne budeme pridávať viac informácii o lektoroch a programe Letného tvorenia.  

Čo môžete čakať: 

  • Stretnutia s rôznymi výtvarnými médiami a kreatívnymi formami 
  • Zážitok s vlastnou tvorbou 
  • Príprava vyučovacích jednotiek pre 1. a 2. stupeň 
  • Ako aplikovať formatívne hodnotenie a pracovať s reflexiou 
  • Odborné prednášky a diskusie – práca s novým kurikulom 
  • Práca s prezentáciou vo výtvarnej výchove 
  • Práca s portfóliom 
IKONA OSVEDCENIE 02

Aj absolvovaním tohto vzdelávania môžete získať získať Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania, ktoré vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Letný ARTE Ateliér má časovú dotáciu 20 hodín. Doplňte si vzdelávanie ešte o ďalších 5 webinárov alebo ARTE Ateliérov podľa vlastného výberu a získajte Osvedčenie o ukončení vzdelávania.
Viac o podmienkach v článku: Akreditované webináre pre inkluzívne vzdelávanie.

KOMU JE URČENÝ?

  • absolventi vzdelávania Artefiletika a inkluzívna trieda
  • učitelia prvého stupňa, učitelia výtvarnej výchovy a všetci, ktorí fandia tvoreniu na školách 
  • vhodné pre školy zapojené do pilotovania nového kurikula

LEKTORi

Mgr. Zuzana Krnáčová MA, PhD.

Zuzana Krnacova lektorka Centrum inkluzivneho vzdelavania

Vyštudovala učiteľstvo výtvarnej výchovy, neskôr M.A. v arteterapii vo Veľkej Británii a doktorandské štúdium v Bratislave. Pôsobila doma i v zahraničí ako terapeutka, liečebná pedagogička v rôznych zariadeniach pre deti v riziku. Posledné roky ako expertka pomáha pri implementácii komplexnej podpory detí v riziku v školskom prostredí, podpore artefiletike a reflexie do vyučovania, napomáha širokému odbornému chápaniu inkluzívneho vzdelávania a multidisicplinárneho prístupu v rámci Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie a iných projektov. V Centre pôsobí ako lektorka a expertka pre vzdelávanie odborných zamestnancov.

Veronika Vesna Zelinková 

vesna

Z finančného sektora je ku vzdelávaniu bližšie, ako by sa zdalo. Ako večná študentka som si ekonomické vzdelanie obohatila o expresívnu terapiu so zameraním na arteterapiu na Masarykovej univerzite. Od práce s dospelými som prešla k práci s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, pre ktoré som tri roky viedla tvorivé dielne. Som profesionálna zberateľka tvorivého materiálu a umeleckých techník a najbližšie sú mi kresba a grafika.  Aktuálne ma najpravdepodobnejšie stretnete zanietene si pospevovať po chodbách bratislavskej základnej školy, kde na výtvarnej výchove so žiakmi II. stupňa objavujeme krásy výtvarného sveta.

Mgr. Miloš Kmeť, PhD. 

profilovka01

Vyštudoval som odbor Výtvarná výchova – Estetika na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre. Ako učiteľ som pracoval na rôznych stupňoch vzdelávania (ZŠ, ZUŠ, Gymnázium, VŠ).  Momentálne pracujem v medzinárodnom vzdelávacom programe IB (International Baccalaurete) ako učiteľ predmetov Visual ART a Design technology. Práca učiteľa ma stále napĺňa a baví 😊 Mám rád výzvy, ktoré učiteľská profesia prináša. Popri práci som sa venoval lektorovaniu výtvarných kurzov pre rodiny s deťmi aj pre výtvarných nadšencov každého veku (Nachádzania, KUFIMO, Čarovné farby, RandeWAW). Vo voľnom čase sa venujem maľbe (akvarel, akryl). 

Ing. arch. MARKÉTA ŠAFFEROVÁ  

Marketa 8886

Vyštudovala fakultu architektúry v Brne. Pod vedením grafika Jaroslava Škarohlída a akademického maliara Petra Veselého sa venovala vzdelávaniu v kresbe a maľbe. V súčasnej dobe svoje vzdelávanie rozširuje o dvojročný akreditovaný kurz v artefiletike a arteterapii (Miroslav Huptych). Okrem pamiatkarskej práce a architektonickej praxi pôsobí ako externá lektorka pravidelných výtvarných krúžkov v Brne. Ďalej sa venuje vedeniu malých výtvarníkov v letných táboroch. Podieľala sa na projektu detského časopisu ako ilustrátora a grafička. Vo vzdelávacom programe „Prázdniny trochu inak“ sa venuje lektorskej práci pre pedagogickou verejnosť. Malých výtvarníkov vedie v pravidelných krúžkoch k prežívaniu a uvedomení si seba a svojich potrieb ako pri samotnej práci, tak aj pri reflexii z predchádzajúcej tvorby. Jej tvorivé aktivity vedú k počúvaniu a poznávaniu prírody, svojho okolia a vnímania samej seba.

TERMÍN

1. 7. 2024 začíname spoločným obedom o 12:00
2. 7. 2024 celý deň workshop
3. 7. 2024 o 12:00 ukončenie spoločným obedom
(Presný harmonogram upresníme).

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Vzdelávanie sa uskutoční v príjemnom prostredí lazov v centre Zaježová Vzdelávacie centrum Zaježová | Živica (zivica.sk). V cene je 2x ubytovanie v 2-3 posteľových izbách + vegetariánska strava.

Počet miest je obmedzený na 20. Rezevujte si miesto čím skôr.

CENA

Cena vzdelávania 210€

Kúpa kurzu

Letný ARTE Ateliér
Dostupné Lístky: 19
Kurz "Letný ARTE Ateliér" je v tomto termíne vypredaný. Vyberte iný termín.

Dátum

01 júl 2024

Čas

All Day

Cena

210.00€

Labels

Akreditovaný,
Nové

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]
Registrovať