webinar minimum pre ped asistentov I

Minimum pre asistentov I.

Poznaj svojich žiakov. 
Špeciálnopedagogické minimum pre asistentov/asistentky učiteľa/učiteľky zamerané na vývinové poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia). Čo by ste mali o týchto poruchách vedieť, ako pracovať s informáciami v správe a ako s týmito informáciami narábať, aby ste poskytli, čo najefektívnejšiu pomoc žiakom/čkam na hodine. Ako pomôcť rozvíjať potenciál dieťaťa. Dozviete sa základnú orientáciu v legislatíve a predpisoch, aby ste rozumeli svojim kompetenciám, úlohám a možnostiam.

ikona certifikat inklucentrum inkluzivne vzdelavanie

Aj absolvovaním tohto webinára môžete získať získať Certifikát Inklucentrum, ktorý vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať aspoň 5 webinárov s označením akreditované. Viac o podmienkach v článku: Akreditované webináre pre inkluzívne vzdelávanie.

Odporúčame absolvovať aj Minimum pre asistentov II.

KOMU JE WEBINÁR URČENÝ?

  • pedagogické asistentky/pedagogickí asistenti
  • učitelia/učiteľky

ŠKOLITELIA:

Vladimíra Ďurčová

Vladimira Durcova lektor Centrum inkluzivneho vzdelavania

Vladimíra Ďurčová, pôsobí ako školský špeciálny pedagóg na základnej škole v Pliešovciach, zároveň v Edu-spec – centrum špeciálnopedagogického vzdelávania vo Zvolene, ktorého je zakladateľka. V minulých rokoch účastníčka programu Škola inkluzionistov, tento rok pôsobí ako externá  lektorka pre tento projekt z Nadácie pre deti Slovenska. 

inklucentrum web 2

Vyštudoval učiteľstvo matematiky, špeciálnu pedagogiku, teológiu a psychológiu. Aktuálne pracuje ako terénny odborný zamestnanec CPPPaP v Bratislave a ako riaditeľ v Centre inkluzívneho vzdelávania.
Koordinuje národnú Stratégiu inkluzívneho vzdelávania, venuje sa terénnej práci, komplexnej podpore detí v riziku, vzdelávaniu a advokuje v Komore učiteľov tému demokratizácie v školách.
Školská legislatíva je jeho živel, podieľa sa na úprave návrhov školských zákonov a v rámci poradne odpovedá na právne otázky.

Pri objednávaní kurzu si môžete vybrať z nasledujúcich termínov:

13. 4. 2021 (Registrácia končí deň pred webinárom)

7. 5. 2021 (Registrácia končí deň pred webinárom)

22. 6. 2021 (Registrácia končí deň pred webinárom) Termín presúvame na 13. júla

Organizácia webináru:

Webinár prebehne online, v prostredí programu ZOOM. Link Vám zašleme v samostatnom emaily 1 pracovný deň pred samotným webinárom.

Cena:

Celková cena vzdelávania, bez dotácie: 30 €

Aktuálna zľavnená cena: 18 €

logo partner nds ples v opere
“Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z programu Kto chýba?”

Kúpa kurzu

Minimum pre asistentov I.
Dostupné Lístky: 8
Kurz Minimum pre asistentov I. je v tomto termíne vypredaný. Vyberte iný termín.

Dátum

13 júl 2021

Čas

9:00 - 12:00

Cena

18.00€

Labels

Akreditovaný,
Nový termín,
Webinár
Kategórie

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]
Registrovať
Menu