Webinar sikana foto

Nedajme šikane v škole šancu

OBSAH VZDELÁVANIA

Ak sa o šikanovaní učiteľ dozvie hneď po incidente, je to možno znakom dobrej dôvery, ale nie dobrej prevencie. Signály vznikajúcej šikany sú badateľné oveľa skôr, mal by ich poznať každý pracovník s deťmi. Cieľom vzdelávania bude hovoriť nielen o signáloch začínajúcej šikany, ale aj o kultúre a klíme školy, ktorá podporuje vznik šikanovania alebo mu účinne bráni. Vyhľadávacia činnosť, manažment rizík, diverzifikácia kanálov pomoci, ustálené postupy a ďalšie prvky preventívnej práce môžu pedagógom, odborným zamestnancom a preventistom pomôcť nastaviť efektívnu stratégiu v boji proti násiliu v škole vo všetkých jeho podobách. Prvky efektívnej prevencie si účastníci budú môcť predstaviť na konkrétnych príkladoch z praxe.

IKONA OSVEDCENIE 02

Aj absolvovaním tohto webinára môžete získať Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania, ktoré vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať aspoň 10 webinárov s označením akreditované. Viac o podmienkach v článku: Akreditované webináre pre inkluzívne vzdelávanie.

KOMU JE WEBINÁR URČENÝ?

  • pedagogickí a odborní zamestnanci škôl
  • preventisti

LEKTOR VZDELÁVANIA

Mgr. Peter Lengyel, PhD.

peter lengyel lektor edusmile inklucentrum

Bol prvým školským sociálnym pracovníkom v SR na štátnej základnej škole. V regionálnom školstve zotrval do roku 2016. Popri tom vyučoval predmet sociálna práca v školách na VŠ sv.Alžbety a Trnavskej univerzite, pôsobil tiež ako regionálny redaktor v printovom periodiku. Od roku 2016 realizuje v spoločnosti EDUSMILE s.r.o. cestovateľské vzdelávacie programy pre žiakov, venuje sa vzdelávaniu učiteľov a prevencii šikanovania, kyberšikany a syndrómu CAN. Pôsobil tiež ako koordinátor ochrany detí pred násilím. V súčasnosti pokračuje vo vzdelávacích a preventívnych aktivitách. Je členom niekoľkých expertných skupín v oblastí sociálnych vecí a školstva. Je certifikovaným lektorom vzdelávania metódy ACCELIUM.

Edusmile s.r.o.

logo edusmile

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Webinár prebehne online, v prostredí programu zoom. Prosíme, zoom si nainštalujte. Link Vám zašleme samostatným emailom najneskôr 5 hodín pred samotným webinárom. Ak ste link nedostali na Váš email kontaktujte p. Reguliovú +421 949 004 911.

Na webinári je potrebné mať kvalitné internetové pripojenie a zapnutú kameru. V prípade technických problémov na Vašej strane nie je možné vrátiť platbu za školenie, kontaktujte nás a budeme hľadať riešenie. STORNO PODMIENKY.

CENA

Celková cena vzdelávania, bez dotácie: 65 €

Cena vzdelávania: 35 €

„Realizované z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky, Eduarda Hegera.“

  • Lektor príjemný, dobre sa počúval. Oživil praktickými ukážkami. Zapájal účastníkov. 
  • Ďakujem za skvelý webinár. Splnil moje očakávanie. Výborne zvládnutá teoretická časť. Praktická interaktívne. 
  • Príjemný a profesionálny lektor.
  • Maximálna spokojnosť, ďakujem.
  • Lektor – bolo vidieť, že má skúsenosti v tejto oblasti, veľmi dobre riadil diskusiu v online priestore (nechával priestor pre komenty, zapájal nás, vedel efektívne využívať možnosti Zoomu). Obsah – na úvodné rozkukanie sa v téme to bolo super, s praktickými príkladmi. Organizácia – efektívne využívanie možností zoom-u (rozdelenie do diskusných skupín v separe “skupinách”, využitie videí), skvelá bola počítačová hra, ktorá mi poskytla veľmi dobrý “aha-moment” toho, že je oveľa dôležitejšia prevencia, ako reagovanie na prípady šikany (agresor je vždy o krok vpred)!! Super, ze lektor poskytol materiály, linky na použité videá, aj kontakt na seba pre prípad ďalších otázok (čo som už aj využila ;-).
  • S lektorom som bola spokojná, vyjadroval sa jasne, vecne, prakticky, používal mnoho príkladom z jeho osobnej praxe. Obsah vzdelávania bol aktuálny, účastníci medzi sebou mali možnosť komunikovať a prinášať svoje vlastné skúsenosti a nápady na riešenia. Vzdelávanie považujem za veľmi prospešné.

Dátum

16 okt 2023
Registrácia ukončená!

Čas

15:00 - 18:00

Cena

35.00€

Labels

Akreditovaný,
Nové,
Webinár

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]