Home Hodnotné kurzy od odborníkov z praxe Nedajme šikane v škole šancu
webinar nedajme sikane v skole sancu 1

Nedajme šikane v škole šancu

Reagujeme na Váš podnet a prinášame novú tému.

OBSAH VZDELÁVANIA

Ak sa o šikanovaní učiteľ dozvie hneď po incidente, je to možno znakom dobrej dôvery, ale nie dobrej prevencie. Signály vznikajúcej šikany sú badateľné oveľa skôr, mal by ich poznať každý pracovník s deťmi. Cieľom vzdelávania bude hovoriť nielen o signáloch začínajúcej šikany, ale aj o kultúre a klíme školy, ktorá podporuje vznik šikanovania alebo mu účinne bráni. Vyhľadávacia činnosť, manažment rizík, diverzifikácia kanálov pomoci, ustálené postupy a ďalšie prvky preventívnej práce môžu pedagógom, odborným zamestnancom a preventistom pomôcť nastaviť efektívnu stratégiu v boji proti násiliu v škole vo všetkých jeho podobách. Prvky efektívnej prevencie si účastníci budú môcť predstaviť na konkrétnych príkladoch z praxe.

ikona certifikat inklucentrum inkluzivne vzdelavanie

Aj absolvovaním tohto webinára môžete získať Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania, ktoré vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať aspoň 10 webinárov s označením akreditované. Viac o podmienkach v článku: Akreditované webináre pre inkluzívne vzdelávanie.

KOMU JE WEBINÁR URČENÝ?

  • pedagogickí a odborní zamestnanci škôl
  • preventisti

LEKTOR VZDELÁVANIA

Mgr. Peter Lengyel, PhD.

peter lengyel lektor edusmile inklucentrum

Bol prvým školským sociálnym pracovníkom v SR na štátnej základnej škole. V regionálnom školstve zotrval do roku 2016. Popri tom vyučoval predmet sociálna práca v školách na VŠ sv.Alžbety a Trnavskej univerzite, pôsobil tiež ako regionálny redaktor v printovom periodiku. Od roku 2016 realizuje v spoločnosti EDUSMILE s.r.o. cestovateľské vzdelávacie programy pre žiakov, venuje sa vzdelávaniu učiteľov a prevencii šikanovania, kyberšikany a syndrómu CAN. Pôsobil tiež ako koordinátor ochrany detí pred násilím. V súčasnosti pokračuje vo vzdelávacích a preventívnych aktivitách. Je členom niekoľkých expertných skupín v oblastí sociálnych vecí a školstva. Je certifikovaným lektorom vzdelávania metódy ACCELIUM.

Edusmile s.r.o.

logo edusmile

TERMÍN

22. 09. 2022
V prípade záujmu o toto vzdelávanie ho otvoríme v ďalších termínoch.

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Webinár prebehne online, v prostredí programu zoom. Prosíme, zoom si nainštalujte. Link Vám zašleme samostatným emailom najneskôr 5 hodín pred samotným webinárom. Ak ste link nedostali na Váš email kontaktujte p. Škrípovú +421 949 004 911.

Na webinári je potrebné mať kvalitné internetové pripojenie a zapnutú kameru. V prípade technických problémov na Vašej strane nie je možné vrátiť platbu za školenie, kontaktujte nás a budeme hľadať riešenie. STORNO PODMIENKY.

CENA

Cena vzdelávania: 30 €

Kúpa kurzu

Nedajme šikane v škole šancu
Available Lístky: 16
Kurz Nedajme šikane v škole šancu je v tomto termíne vypredaný. Vyberte iný termín.

Dátum

22 sep 2022

Čas

15:00 - 18:00

Cena

30.00€

Labels

Akreditovaný,
Nové,
Webinár

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]
Registrovať
Menu