05 nenasilna komunikaciaI web 2

Nenásilná komunikácia II.

Pokračovanie vzdelávania Nenásilná komunikácia I. Kurz prebehne prezenčne v priestoroch Inklucentra.

Zámerom vzdelávania je upevniť, hlbšie preskúmať a najmä trénovať princípy nenásilnej komunikácie. Kurz je postavený z časti na teórii, ale najmä na zážitku a vlastnom tréningu schopností, či už ide o kontakt so sebou v náročnej situácii, empatické počúvanie alebo jasné sebavyjadrenie. Súčasťou vzdelávania je práca na systémovej rovine komunikácie (pracovný tím, trieda v škole) a preskúmanie jej aplikácie v kontexte účastníkov.

Obsah a kvalitu tohto kurzu zabezpečuje vo svete uznávaný program Nenásilnej komunikácie od Marshalla Rosenberga, zakladateľa metódy Nenásilnej komunikácie (Nonviolent Communication) a Celosvetovej organizácie pre Nenásilnú komunikáciu (International Center for Nonviolent Communication).

Marshall Rosenberg žiak C. Rogersa, zakladateľ Nenásilnej komunikácia (Nonviolent communication NVC) v dlhšom videu so slovenskými titulkami vysvetľuje humanistické princípy konceptu, ktorý je dnes uznávaný v celom svete.

Prečo je kurz potrebný práve v dnešnej zrýchlenej dobe?

Rýchly (technický) vývoj môžeme často prežívať aj ako „nátlak“. Ako keby sme museli zrýchliť seba aj naše deti. Čím viac sa však zrýchľujeme, tým viac strácame trpezlivosť a kontakt sami so sebou a trpíme nielen my ale aj naše vzťahy.

Vedieť vedome sa spojiť sami so sebou – s našimi pocitmi a potrebami – resp. spojiť sa s druhou stranou – s jeho pocitmi a potrebami – je dnes možno viac potrebnejšie, ako kedykoľvek predtým. Vytváranie priestoru na báze “win-win“, „spomalenie“ času – alebo skôr samých seba- je čoraz nutnejšia tak v škole, ako aj na pracovisku.

Poskytnutie priestoru pre seba a pre vedomý vývoj našich vzťahov sa nám niekoľkonásobne vráti (nielen) na školách. Zvyšuje sa chuť detí a pedagógov na spoluprácu, prežívajú väčšiu radosť a oslobodenie sa, pretože každý účastník vie, že jeho potreby budú vypočuté. V takejto atmosfére sa bezpečnejšie vyvíja každý účastník skupiny, tak dieťa ako aj dospelý. Zvyšuje sa efektivita práce, posilňuje sa prirodzená autorita a intuícia pedagóga aj dieťaťa, zlepšujú sa vzťahy nielen v triede, ale aj v pedagogickom kolektíve; prispieva to k životu.

Komu je vzdelávanie určené?

  • všetky kategórie pedagogických a odborných zamestnancov,
  • riaditelia a riaditeľky škôl,
  • verejnosť so záujmom o koncept nenásilnej komunikácie

Vstupné prerekvizity kurzu:

Podmienkou absolvovania druhého dielu je absolvovanie kurzu Nenásilná komunikácia I. Samozrejme, nápomocné je aj predošlé štúdium odporúčanej literatúry či videí.

LEKTOR A GARANT VZDELÁVANIA

Mgr. Adam Čajka

Adam Cajka Lektor Nenasilna komunikacia Inklucentrum

Je lektorom nenásilnej komunikácie (NVC Nonviolent Communication), facilitátor, mediátor a predseda platformy pre rozvoj nenásilnej komunikácie v Českej republike NVC Brno. So školami pracuje cez 10 rokov – začal v oblasti komunikácie, práca s “nenávistnými” postojmi žiakov alebo výučby o kontroverzných témach, ktoré hýbu svetom a sú na nich diametrálne odlišné názory.

Postupne sa jeho práca presunula viac do riešenia konfliktov a podpory nastavovanie systému spravodlivosti, ktoré sú skôr restoratívne (obnovujúce) a znižujú krivdy a traumy. V práci a dialógu so vzdelávacím sektorom vidí hlboký zmysel pre budúcnosť spoločnosti, okrem toho sa venuje mediácii sporov, strategickým plánovaniam a podpore podnikania, ktoré myslia na ľudí a planétu. Vyštudoval medzinárodné vzťahy, rozvoj a životné prostredie.

Jeho supervízorom vo výcviku u Centre for Nonviolent Communication (www.cnvc.org/) je Frank Gaschler. Absolvoval výcvik v mediácii založenej na NVC (hwww.mediateyourlife.com/) u jej zakladateľa Ika Lasatera.

Termíny

Kurz prebehne ako intenzívne dvojdňové vzdelávanie:

TERMÍNY PRE ÚČASTNÍKOV NK 1
19. 10. 2024, sobota (10:00 – 16:30 hod.)
20. 10. 2024, nedeľa (8:30 – 15:00 hod.)
13. 06. 2024 (10:00 – 16:30 hod.)
14. 06. 2024 (8:30 – 15:00 hod.)

prebehlo:
25. 04. 2024 (10:00 – 16:30 hod.)
26. 04. 2024 (8:30 – 15:00 hod.)

Cena

Aktuálna cena: 190€

Možnosť zaplatiť v dvoch splátkach. Kurz je poskytovaný s rozličnými väčšími alebo menšími zľavami podľa získanej podpory financovania.

AKREDITÁCIA A PODMIENKY UKONČENIA VZDELÁVANIA

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Vzdelávanie prebehne v priestoroch Inklucentra na Hattalovej 12, Bratislava – Nové Mesto. Ubytovanie a strava nie je v cene. Podrobné organizačné pokyny dostávajú účastníci 4 dni pred samotným kurzom.

Dátum

14 dec 2023
Registrácia ukončená!

Čas

2-dňový kurz. Termíny a časy v texte kurzu.
10:00 - 16:30

Cena

190.00€

Labels

Akreditovaný,
Dlhodobý kurz,
Nový termín

Lokácia

Inklucentrum
Inklucentrum
Hattalova 12, 831 06 Bratislava

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]