05 nenasilna komunikaciaI web 2

Nenásilná komunikácia II.

Pokračovanie vzdelávania Nenásilná komunikácia I. Kurz prebehne prezenčne v priestoroch Inklucentra.

Zámerom vzdelávania je upevniť, hlbšie preskúmať a najmä trénovať princípy nenásilnej komunikácie. Kurz je postavený z časti na teórii, ale najmä na zážitku a vlastnom tréningu schopností, či už ide o kontakt so sebou v náročnej situácii, empatické počúvanie alebo jasné sebavyjadrenie. Súčasťou vzdelávania je práca na systémovej rovine komunikácie (pracovný tím, trieda v škole) a preskúmanie jej aplikácie v kontexte účastníkov.

Obsah a kvalitu tohto kurzu zabezpečuje vo svete uznávaný program Nenásilnej komunikácie od Marshalla Rosenberga, zakladateľa metódy Nenásilnej komunikácie (Nonviolent Communication) a Celosvetovej organizácie pre Nenásilnú komunikáciu (International Center for Nonviolent Communication).

Marshall Rosenberg žiak C. Rogersa, zakladateľ Nenásilnej komunikácia (Nonviolent communication NVC) v dlhšom videu so slovenskými titulkami vysvetľuje humanistické princípy konceptu, ktorý je dnes uznávaný v celom svete.

Prečo je kurz potrebný práve v dnešnej zrýchlenej dobe?

Rýchly (technický) vývoj môžeme často prežívať aj ako „nátlak“. Ako keby sme museli zrýchliť seba aj naše deti. Čím viac sa však zrýchľujeme, tým viac strácame trpezlivosť a kontakt sami so sebou a trpíme nielen my ale aj naše vzťahy.

Vedieť vedome sa spojiť sami so sebou – s našimi pocitmi a potrebami – resp. spojiť sa s druhou stranou – s jeho pocitmi a potrebami – je dnes možno viac potrebnejšie, ako kedykoľvek predtým. Vytváranie priestoru na báze “win-win“, „spomalenie“ času – alebo skôr samých seba- je čoraz nutnejšia tak v škole, ako aj na pracovisku.

Poskytnutie priestoru pre seba a pre vedomý vývoj našich vzťahov sa nám niekoľkonásobne vráti (nielen) na školách. Zvyšuje sa chuť detí a pedagógov na spoluprácu, prežívajú väčšiu radosť a oslobodenie sa, pretože každý účastník vie, že jeho potreby budú vypočuté. V takejto atmosfére sa bezpečnejšie vyvíja každý účastník skupiny, tak dieťa ako aj dospelý. Zvyšuje sa efektivita práce, posilňuje sa prirodzená autorita a intuícia pedagóga aj dieťaťa, zlepšujú sa vzťahy nielen v triede, ale aj v pedagogickom kolektíve; prispieva to k životu.

Komu je vzdelávanie určené?

  • všetky kategórie pedagogických a odborných zamestnancov,
  • riaditelia a riaditeľky škôl,
  • verejnosť so záujmom o koncept nenásilnej komunikácie

Vstupné prerekvizity kurzu:

Podmienkou absolvovania druhého dielu je absolvovanie kurzu Nenásilná komunikácia I. Samozrejme, nápomocné je aj predošlé štúdium odporúčanej literatúry či videí.

LEKTOR A GARANT VZDELÁVANIA

Mgr. Adam Čajka

Adam Cajka Lektor Nenasilna komunikacia Inklucentrum

Je lektorom nenásilnej komunikácie (NVC Nonviolent Communication), facilitátor, mediátor a predseda platformy pre rozvoj nenásilnej komunikácie v Českej republike NVC Brno. So školami pracuje cez 10 rokov – začal v oblasti komunikácie, práca s “nenávistnými” postojmi žiakov alebo výučby o kontroverzných témach, ktoré hýbu svetom a sú na nich diametrálne odlišné názory.

Postupne sa jeho práca presunula viac do riešenia konfliktov a podpory nastavovanie systému spravodlivosti, ktoré sú skôr restoratívne (obnovujúce) a znižujú krivdy a traumy. V práci a dialógu so vzdelávacím sektorom vidí hlboký zmysel pre budúcnosť spoločnosti, okrem toho sa venuje mediácii sporov, strategickým plánovaniam a podpore podnikania, ktoré myslia na ľudí a planétu. Vyštudoval medzinárodné vzťahy, rozvoj a životné prostredie.

Jeho supervízorom vo výcviku u Centre for Nonviolent Communication (www.cnvc.org/) je Frank Gaschler. Absolvoval výcvik v mediácii založenej na NVC (hwww.mediateyourlife.com/) u jej zakladateľa Ika Lasatera.

Jana Randa lektor clen spravnej rady Centrum inkl vzdelavania

Absolvovala štúdium občianskeho sektora na UK v Prahe, tréning pre koučov na ČVUT, medzinárodný tréning trénerov. 10 rokov sa venuje lektorovaniu a facilitácii. Z tejto oblasti prináša inšpirácie z facilitatívneho vzdelávania a vedenia reflexie. Medzi jej srdcové témy patria poradné kruhy, práca s rozmanitosťou v triede, vedomá práca s predsudkami, participatívne procesy v škole a socio-emocionálne vzdelávanie. Pracovala v projektoch Rady Európy, Erazmus+ doma i v zahraničí. V Inklucenre pôsobí ako poradkyňa, expertka, facilitátorka a lektorka.

Termíny

Kurz prebehne ako intenzívne dvojdňové vzdelávanie:

TERMÍNY PRE ÚČASTNÍKOV NK 1
21. 09. 2023 (10:00 – 16:30 hod.)
22. 09. 2023 (8:30 – 15:00 hod.)
VYPREDANÉ
alebo

23. 11. 2023 (10:00 – 16:30 hod.)
24. 11. 2023 (8:30 – 15:00 hod.)

Maximálny počet účastníkov: 12

Cena

Pôvodná cena vzdelávania: 170 (cena bez dotácie)

Aktuálna zľavnená cena: 135€

Možnosť zaplatiť v dvoch splátkach. Kurz je poskytovaný s rozličnými väčšími alebo menšími zľavami podľa získanej podpory financovania.

Rozsah vzdelávacieho programu:

25 hodín. Spolu s Nenásilnou komunikáciou I. tvorí kurz 50 hodín, čo je podľa zákona 138/2019 klasifikované ako inovačné vzdelávanie a v súlade s plánom profesijného rozvoja prináleží zamestnancovi 3 % príplatok za profesijný rozvoj. Maximálny príplatok za inovačné vzdelávanie je 12 %. Podľa § 64 ods. 2 môže pracovník uplatniť príplatok až po skončení adaptačného vzdelávania (vzdelávanie ale môže realizovať aj počas adaptačného).

Akreditácia: Kurz je akreditovaný na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o oprávnení poskytovať inovačné vzdelávanie. pod číslom 1/2020 – IV. do 31. decembra 2025. Za každých 50 hodín inovačného vzdelávania po splnení podmienok je možné v škole a v školskom zariadení získať mesačného príplatku za profesijný rozvoj 3 %.

Nenásilná komunikácia II. akreditovaný program inovačného vzdelávania. Dokument na stiahnutie.

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Vzdelávanie prebehne v priestoroch Inklucentra na Hálovej 16, Bratislava – Petržalka. Ubytovanie a strava nie je v cene. Podrobné organizačné pokyny dostávajú účastníci 4 dni pred samotným kurzom.

Kúpa kurzu

Nenásilná komunikácia II.
Dostupné Lístky: 11
Kurz "Nenásilná komunikácia II." je v tomto termíne vypredaný. Vyberte iný termín.

Dátum

23 nov 2023

Čas

2-dňový kurz. Termíny a časy v texte kurzu.
10:00 - 16:30

Cena

135.00€

Labels

Akreditovaný,
Dlhodobý kurz,
Nový termín
Inklucentrum

Lokácia

Inklucentrum
Hattalova 12, 831 06 Bratislava
Registrovať