Webinar novela skolskeho zakona 2023

Novela školského zákona 2023

Všetko o zmenách v školskej legislatíve, ktoré vás čakajú od septembra 2023.

Webinár bude nahrávaný – možnosť zakúpiť si aj ako nahrávku!

Orientujte sa v reforme podporných opatrení, zmien v poradenskom systéme, inklúzie v školskom zákone z mája 2023, aby ste sa vedeli dobre pripraviť na nový školský rok, chystané zmeny a novinky.

Webinár reaguje na jednu z najväčších noviel zákona k téme inkluzívneho vzdelávania, ktorú schválil parlament v máji 2023. Nenechajte si ujsť najnovšie informácie z rúk jedného zo spolupracovníkov tejto novely. Webinár finančne prispeje aj na dlhodobé poradenstvo v oblasti legislatívy pre školy a poradenské zariadenia.

Príďte si pre informácie o všetkých aktuálnych zmenách a novinkách v novelách školského zákona 245/2008 a zákona 138/2019 o PZ a OZ. Čo prinesú zmeny vo vyhláškach a nariadeniach vlády? Dozviete sa všetko aj o ďalších zmenách, ktoré budú účinné už k 1. 9. 2023.

Máme pre Vás aj niečo navyše: Účastníkom tohto webináru budeme emailom doposielať všetky zmeny a aktuality vyhlášok, ktoré sa nestihnú schváliť do konania tohto webináru. Neprídete tak o žiadne dôležité informácie.

Okrem toho: Účastníci webináru dostávajú možnosť bezplatného emailového poradenstva, ktoré realizuje Inklucentrum.

IKONA OSVEDCENIE 02

Aj absolvovaním tohto webinára môžete získať získať Certifikát Inklucentrum, ktorý vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať aspoň 10 webinárov s označením akreditované. Viac o podmienkach v článku: Akreditované webináre pre inkluzívne vzdelávanie.

KOMU JE WEBINÁR URČENÝ?

  • pedagogickí a odborní zamestnanci škôl
  • riaditelia a riaditeľky škôl a školských zariadení
  • školské úrady, inšpektori, zamestnanci NIVAM a VUDPaP, lektori iných kurzov
  • poradenské zariadenia

ČO VÁM WEBINÁR PRINESIE:

  • Prehľad o všetkých zmenách v novele školského zákona, ktoré sa týkajú témy inkluzívneho vzdelávania, poradenských zariadení, žiakov so ŠVVP, podporných opatrení, financovania a ŠPT.
  • Aké nové výzvy a úlohy vyplývajú z tejto novely k septembru 2023?
  • NEBUDEME HOVORIŤ podrobne o zmenách, ktoré sa týkajú iných tém ako napr. učebnicová politika, financovanie materských škôl a i. Z časových a tematických dôvodov nebudeme stíhať otvárať podrobnejšie všetky zmeny, ale môžete sa na ne pýtať alebo Vám na ne radi odpovieme následne po webinári. 
  • Účastníci dostanú prehľadný písomný materiál o všetkých zmenách v novele (vrátane aj tých, o ktorých sa na webinári nebude hovoriť). 
  • Každý účastník získa prezentáciu a prístup k online poradenstvu.
  • Počas webinára je možné klásť otázky, na ktoré dostane účastník priamu alebo neskôr písomnú odpoveď.

ŠKOLITEĽ:

Viktor Križo, Inklucentrum

Viktor Krizo expert inkluzivne vzdelavanie statutar inklucentrum

Školská legislatíva je jeho živel, podieľa sa na úprave návrhov školských zákonov a v rámci poradne odpovedá na právne otázky.

Aktuálne pracuje ako terénny odborný zamestnanec CPPPaP v Bratislave a riaditeľ v Inklucentre.
Koordinuje národnú Stratégiu inkluzívneho vzdelávania, venuje sa terénnej práci, komplexnej podpore detí v riziku, vzdelávaniu a advokuje v Komore učiteľov tému demokratizácie v školách.
Vyštudoval učiteľstvo matematiky, špeciálnu pedagogiku, teológiu a psychológiu.

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Webinár prebehne online, v prostredí programu zoom. Prosíme, zoom si nainštalujte. Link Vám zašleme samostatným emailom najneskôr 5 hodín pred samotným webinárom. Ak ste link nedostali na Váš email kontaktujte p. Reguliovú +421 949 004 911.

Na webinári je potrebné mať kvalitné internetové pripojenie a zapnutú kameru. V prípade technických problémov na Vašej strane nie je možné vrátiť platbu za školenie, kontaktujte nás a budeme hľadať riešenie. STORNO PODMIENKY

CENA

Cena: 40 €

V rámci ceny získavate aj infoservis z inklucentra, emailom Vás budeme informovať o všetkých aktualitách týkajúcich sa novely.

NÁZORY ABSOLVENTOV

Výborne pripravení, oceňujem aj materiály, ktoré nám veľmi pomôžu.
Vzdelávanie splnilo moje očakávanie, lektor a lektorka veľmi fundovaní
Vynikajúca organizácia
Odborné vedenie kurzu
Zodpovedanie na všetky otázky účastníkov
Ľudskosť a odbornosť školiteľov
Vyjadrujem veľkú spokojnosť a opakovane s pán Viktorom Križom, som absolventkou viacerých webinárov, ktoré lektoroval pán Križo a vždy boli pre mňa prínosom. Ďakujem za odborný a ľudský prístup k problematike školstva.
Veľmi sa mi páčila ochota lektorov – keď sa niekto spýtal na niečo, čím si neboli istí, hneď to vyhľadali, ujasnili. Odpovedali na všetky otázky, či už písomne alebo ústne. Zostali aj po čase, čo mal webinár skončiť, aby zodpovedali vystavajúce otázky.
Oceňujeme snahu a postoje lektorov v procese zmien v školstve a legislatíve a najmä sprostredkovanie týchto zmien do praxe zrozumiteľným spôsobom
Spokojnosť
vzdelávanie bolo výstižné, zrozumiteľné, , školitelia boli milí dokumentácia ŠŠP
Maximálna spokojnosť ako s prezentovaním a prístupom, tak s obsahom vzdelávaní. Ďakujem tiež za vždy promptnú radu a pomoc pri riešení ťažkostí v praxi.
Webinár splnil v plnej miere moje očakávania. Bolo zodpovedaných množstvo otázok k danej téme. Bolo vidieť, že lektori sú erudovaní a poznatky nám prezentovali v plnej miere. Ďakujem.
Ďakujem za užitočné informácie
Obsah vzdelávania naplnil moje očakávania. Lektori občas “zabiehali”do tém, ktoré sa môžu riešiť na iných fórach.
Organizačne OK, priestor na otázky nedostatočný, resp. dať webinár na dlhšie.
Organizačne bolo všetko v najlepšom poriadku, lektori vysoko odborní a oceňujem, že si vyčlenili priestor aj na zodpovedanie otázok. Obsahovo to zodpovedalo aktuálnej situácii, kedy ešte chýbajú niektoré vyhlášky týkajúce sa novely, takže dúfam, že tak ako v minulosti, aj teraz dostaneme včas všetky ďalšie dokumenty. Začiatkom budúceho školského roka by som možno ocenila nejaké stretnutie, kde by sa opätovne hovorilo o aplikácii zmien v praxi. Teraz na viaceré otázky znela odpoveď nevieme, zistíme, uvidíme….

Dátum

21 aug 2023
Registrácia ukončená!

Čas

9:00 - 12:00

Cena

40.00€

Labels

Akreditovaný,
Nové,
Webinár

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]