Novela skolskeho zakona 2023

Novela školského zákona 2023

Všetko o zmenách v školskej legislatíve, ktoré vás čakajú od septembra 2023.

Orientujte sa v reforme podporných opatrení, zmien v poradenskom systéme, inklúzie v školskom zákone z mája 2023, aby ste sa vedeli dobre pripraviť na nový školský rok, chystané zmeny a novinky.

Webinár reaguje na jednu z najväčších noviel zákona k téme inkluzívneho vzdelávania, ktorú schválil parlament v máji 2023. Nenechajte si ujsť najnovšie informácie z rúk jedného zo spolupracovníkov tejto novely. Webinár finančne prispeje aj na dlhodobé poradenstvo v oblasti legislatívy pre školy a poradenské zariadenia.

Príďte si pre informácie o všetkých aktuálnych zmenách a novinkách v novelách školského zákona 245/2008 a zákona 138/2019 o PZ a OZ. Čo prinesú zmeny vo vyhláškach a nariadeniach vlády? Dozviete sa všetko aj o ďalších zmenách, ktoré budú účinné už k 1. 9. 2023.

Máme pre Vás aj niečo navyše: Účastníkom tohto webináru budeme emailom doposielať všetky zmeny a aktuality vyhlášok, ktoré sa nestihnú schváliť do konania tohto webináru. Neprídete tak o žiadne dôležité informácie.

Okrem toho: Účastníci webináru dostávajú možnosť bezplatného emailového poradenstva, ktoré realizuje Inklucentrum.

IKONA OSVEDCENIE 02

Aj absolvovaním tohto webinára môžete získať získať Certifikát Inklucentrum, ktorý vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať aspoň 10 webinárov s označením akreditované. Viac o podmienkach v článku: Akreditované webináre pre inkluzívne vzdelávanie.

KOMU JE WEBINÁR URČENÝ?

  • pedagogickí a odborní zamestnanci škôl
  • riaditelia a riaditeľky škôl a školských zariadení
  • školské úrady, inšpektori, zamestnanci NIVAM a VUDPaP, lektori iných kurzov
  • poradenské zariadenia

ČO VÁM WEBINÁR PRINESIE:

  • Prehľad o všetkých zmenách v novele školského zákona, ktoré sa týkajú témy inkluzívneho vzdelávania, poradenských zariadení, žiakov so ŠVVP, podporných opatrení, financovania a ŠPT.
  • Aké nové výzvy a úlohy vyplývajú z tejto novely k septembru 2023?
  • NEBUDEME HOVORIŤ podrobne o zmenách, ktoré sa týkajú iných tém ako napr. učebnicová politika, financovanie materských škôl a i. Z časových a tematických dôvodov nebudeme stíhať otvárať podrobnejšie všetky zmeny, ale môžete sa na ne pýtať alebo Vám na ne radi odpovieme následne po webinári. 
  • Účastníci dostanú prehľadný písomný materiál o všetkých zmenách v novele (vrátane aj tých, o ktorých sa na webinári nebude hovoriť). 
  • Každý účastník získa prezentáciu a prístup k online poradenstvu.
  • Počas webinára je možné klásť otázky, na ktoré dostane účastník priamu alebo neskôr písomnú odpoveď.

ŠKOLITEĽ:

Viktor Križo, Inklucentrum

Viktor Krizo expert inkluzivne vzdelavanie statutar inklucentrum

Školská legislatíva je jeho živel, podieľa sa na úprave návrhov školských zákonov a v rámci poradne odpovedá na právne otázky.

Aktuálne pracuje ako terénny odborný zamestnanec CPPPaP v Bratislave a riaditeľ v Inklucentre.
Koordinuje národnú Stratégiu inkluzívneho vzdelávania, venuje sa terénnej práci, komplexnej podpore detí v riziku, vzdelávaniu a advokuje v Komore učiteľov tému demokratizácie v školách.
Vyštudoval učiteľstvo matematiky, špeciálnu pedagogiku, teológiu a psychológiu.

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Webinár prebehne online, v prostredí programu zoom. Prosíme, zoom si nainštalujte. Link Vám zašleme samostatným emailom najneskôr 5 hodín pred samotným webinárom. Ak ste link nedostali na Váš email kontaktujte p. Reguliovú +421 949 004 911.

Na webinári je potrebné mať kvalitné internetové pripojenie a zapnutú kameru. V prípade technických problémov na Vašej strane nie je možné vrátiť platbu za školenie, kontaktujte nás a budeme hľadať riešenie. STORNO PODMIENKY

CENA

Cena: 40 €

V rámci ceny získavate aj infoservis z inklucentra, emailom Vás budeme informovať o všetkých aktualitách týkajúcich sa novely.

Kúpa kurzu

Novela školského zákona 2023
Dostupné Lístky: 49
Kurz Novela školského zákona 2023 je v tomto termíne vypredaný. Vyberte iný termín.

Dátum

21 aug 2023

Čas

9:00 - 12:00

Cena

40.00€

Labels

Akreditovaný,
Nové,
Webinár

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]
Registrovať