Webinar Ranne kruhy interaktivne foto

Ranné kruhy INTERAKTÍVNE

Nadstavba webináru Ranné kruhy vo vyučovaní. Prehĺbte svoje vedomosti ohľadom spôsobu vedenia krátkych ranných reflexií so žiakmi. Získajte rozšírený pohľad na výmenu informácií medzi učiteľom a deťmi interaktívnym spôsobom cez ranné 10-15 minútové stretnutia.

Dozviete sa praktické informácie, čo sú ranné kruhy, aké sú zásady a pravidlá nenásilnej komunikácie, ako v triede vybudovať zdravú klímu, vzájomnú dôveru,  úctu a rešpekt,  ako deti naučiť aktívnemu počúvaniu. Budeme venovať priestor Vašim očakávaniam, zvedavým otázkam aj reflexii. Ranné kruhy ako darovaný, dobre strávený, spoločný čas žiakov s triednym učiteľom. Ranné kruhy ako predchádzanie nežiadúcim javom v triede a posilňovanie tých vhodných. Ranné kruhy interaktívne. 

IKONA OSVEDCENIE 02

Aj absolvovaním tohto webinára môžete získať získať Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania, ktoré vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať aspoň 10 webinárov s označením akreditované. Viac o podmienkach v článku: Akreditované webináre pre inkluzívne vzdelávanie.

O prínosoch ranných kruhov hovorí Eva Kúdelová v podcastoch VÚDPaP
Ranné kruhy vo vyučovaní očami triednej učiteľky na 1. stupni

KOMU JE WEBINÁR URČENÝ?

  • pedagogickí asistenti
  • učitelia, učiteľky I. aj II. stupňa
  • odborní zamestnanci

LEKTOR VZDELÁVANIA

Peter Humay

Peter Humay Ranne Kruhy interaktivne

Absolvent PF UKF v Nitre pôsobil na rôznych typoch škôl: základnej škole, gymnáziu aj súkromnej jazykovej škole. Teraz už 22 rok učí anglický jazyk na Základnej škole, Nábrežie mládeže v jeho obľúbenej Nitre. Snaží sa každý deň nájsť dôvod na radosť a prežiť ho s úsmevom na tvári. Jeho cieľom je prepojiť deti, rodičov a učiteľov tak, aby sa do školy tešili, naučili sa v nej veľa dobrého a praktického a naučili sa spolu fungovať na základe vzájomnej dôvery, úcty a rešpektu. Keď sa „človek-učiteľ“ ponorí do učenia s nehraným záujmom o deti, vybuduje si s nimi rovný a otvorený vzťah, polovica úspechu je už zaručená. Keď sa nebodaj vydaria aj rodičia, niet čo riešiť – učenie možno milovať aj napriek občasným zakopnutiam. Rád rozširuje svoje obzory, delí sa o svoje skúsenosti, obľubuje inšpirujúcich ľudí, témy a nápady. Má rád cestovanie, čítanie a pozitívnych ľudí (tam patrí aj manželka) a svoje deti (domáce aj školské).

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Webinár prebehne online, v prostredí programu zoom. Prosíme, zoom si nainštalujte. Link Vám zašleme samostatným emailom najneskôr 5 hodín pred samotným webinárom. Ak ste link nedostali na Váš email kontaktujte p. Reguliovú +421 949 004 911.

Na webinári je potrebné mať kvalitné internetové pripojenie a zapnutú kameru. V prípade technických problémov na Vašej strane nie je možné vrátiť platbu za školenie, kontaktujte nás a budeme hľadať riešenie. STORNO PODMIENKY

CENA

Celková cena vzdelávania, bez dotácie: 65 €

Aktuálna zľavnená cena: 35 €

Kúpa kurzu

Ranné kruhy INTERAKTÍVNE
Dostupné Lístky: 10
Kurz "Ranné kruhy INTERAKTÍVNE" je v tomto termíne vypredaný. Vyberte iný termín.

Dátum

29 nov 2023

Čas

15:00 - 18:00

Cena

35.00€

Labels

Akreditovaný,
Webinár

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]
Registrovať