Webinar Ranne kruhy interaktivne foto

Ranné kruhy INTERAKTÍVNE

Získajte rozšírený pohľad na výmenu informácií medzi učiteľom a deťmi interaktívnym spôsobom cez ranné 10-15 minútové stretnutia. Prehĺbte svoje vedomosti ohľadom spôsobu vedenia krátkych ranných reflexií so žiakmi.

Dozviete sa praktické informácie, čo sú ranné kruhy, aké sú zásady a pravidlá nenásilnej komunikácie, ako v triede vybudovať zdravú klímu, vzájomnú dôveru, úctu a rešpekt; ako deti naučiť aktívnemu počúvaniu. Budeme venovať priestor Vašim očakávaniam, zvedavým otázkam aj reflexii. Ranné kruhy ako darovaný, dobre strávený, spoločný čas žiakov s triednym učiteľom. Ranné kruhy ako predchádzanie nežiadúcim javom v triede a posilňovanie tých vhodných. Ranné kruhy interaktívne. 

IKONA OSVEDCENIE 02

Aj absolvovaním tohto webinára môžete získať získať Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania, ktoré vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať aspoň 10 webinárov s označením akreditované. Viac o podmienkach v článku: Akreditované webináre pre inkluzívne vzdelávanie.

O prínosoch ranných kruhov hovorí Eva Kúdelová v podcastoch VÚDPaP
Ranné kruhy vo vyučovaní očami triednej učiteľky na 1. stupni

KOMU JE WEBINÁR URČENÝ?

  • pedagogickí asistenti
  • učitelia, učiteľky I. aj II. stupňa
  • odborní zamestnanci

LEKTOR VZDELÁVANIA

Peter Humay

Peter Humay Ranne Kruhy interaktivne

Absolvent PF UKF v Nitre pôsobil na rôznych typoch škôl: základnej škole, gymnáziu aj súkromnej jazykovej škole. Teraz už 22 rok učí anglický jazyk na Základnej škole, Nábrežie mládeže v jeho obľúbenej Nitre. Snaží sa každý deň nájsť dôvod na radosť a prežiť ho s úsmevom na tvári. Jeho cieľom je prepojiť deti, rodičov a učiteľov tak, aby sa do školy tešili, naučili sa v nej veľa dobrého a praktického a naučili sa spolu fungovať na základe vzájomnej dôvery, úcty a rešpektu. Keď sa „človek-učiteľ“ ponorí do učenia s nehraným záujmom o deti, vybuduje si s nimi rovný a otvorený vzťah, polovica úspechu je už zaručená. Keď sa nebodaj vydaria aj rodičia, niet čo riešiť – učenie možno milovať aj napriek občasným zakopnutiam. Rád rozširuje svoje obzory, delí sa o svoje skúsenosti, obľubuje inšpirujúcich ľudí, témy a nápady. Má rád cestovanie, čítanie a pozitívnych ľudí (tam patrí aj manželka) a svoje deti (domáce aj školské).

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Webinár prebehne online, v prostredí programu zoom. Prosíme, zoom si nainštalujte. Link Vám zašleme samostatným emailom najneskôr 5 hodín pred samotným webinárom. Ak ste link nedostali na Váš email, kontaktujte nás na čísle +421 949 004 911.

Na webinári je potrebné mať kvalitné internetové pripojenie a zapnutú kameru. V prípade technických problémov na Vašej strane nie je možné vrátiť platbu za školenie, kontaktujte nás a budeme hľadať riešenie. STORNO PODMIENKY

CENA

Celková cena vzdelávania, bez dotácie: 65 €

Aktuálna zľavnená cena: 35 €

Dátum

17 apr 2024
Registrácia ukončená!

Čas

15:00 - 18:00

Cena

35.00€

Labels

Akreditovaný,
Webinár

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]