Home Hodnotné kurzy od odborníkov z praxe - Inklucentrum Reflexia a spätná väzba v materskej škole
webinar reflexia a spatna vazba v materskej skole Inklucentrum

Reflexia a spätná väzba v materskej škole

Prihláste Váš kolektív a absolvujte toto vzdelávanie ako aktualizačné alebo inovačné vzdelávanie pre PZ a OZ.
Cenu vám vyrátame. Kontaktujete nás: [email protected]

V bežnom živote, v rodinách, na poradách i v triede sa často bojíme chýb. Prečo? Od útleho veku sme za chyby trestaní. Je treba sa naučiť chyby prijímať.

Tiež si vybavujete tie chvíle, keď na Vás dieťa po nejakom svojom výkone uprene pozerá a čaká, čo Vy na to? 

Ty si ale šikovný! To ale vyzerá! Niekedy stačí len Váš výraz v tvári. 

Každá spätná väzba má veľký vplyv na ďalšiu snahu a výkon dieťaťa. Na webinári “Prečo robiť spätnú väzbu už v materskej škôlke” sa dozviete 10 zásad, ktorými je dobré sa riadiť, aby Vaša pochvala mala skutočne pozitívny dopad. Pozrieme si tiež formy spätnej väzby pre tých najmenších a budeme si vzájomne zdieľať skúsenosti zo svojej praxe. 


Materiály dostanú účastníci po skončení webinára na svoju emailovú adresu.

ikona certifikat inklucentrum inkluzivne vzdelavanie

Aj absolvovaním tohto webinára môžete získať získať Certifikát Inklucentrum, ktorý vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať aspoň 10 webinárov s označením akreditované. Viac o podmienkach v článku: Akreditované webináre pre inkluzívne vzdelávanie.

KOMU JE WEBINÁR URČENÝ?

  • učitelia a učiteľky materských škôl

LEKTORKA VZDELÁVANIA

Marta Páleníková

Marta Palenikova lektorka Inklucentrum

Marta Páleniková učí na 1. stupni v ZŠ Félix v Bratislave viac ako 12 rokov. S deťmi podniká veľa DOBROdružstiev v škole i mimo nej. Je športovkyňa telom aj dušou, venuje sa turistike a basketbalu, k čomu sa snaží viesť aj svojich žiakov. Je absolventkou Individuálneho rozvojového programu učiteľa, ktorý vedie organizácia LEAF a Vzdelávacieho programu Komenského inštitútu.

Pred časom objavila čaro reflexie a po prvých nesmelých pokusoch sa rozhodla venovať sa tejto téme do hĺbky a nájsť funkčný „reflexný“ systém vhodný do každej triedy. Vydala metodiku k téme: „Kuchárska kniha“ plná receptov ako na reflexiu a spätnú väzbu na 1. st. ZŠ.

TERMÍNY

NÁZORY ABSOLVENTOV WEBINÁROV LEKTORKY:

„Preberaná téma splnila nad mieru moje očakávania. Získané vedomosti budem určite uplatňovať v mojej pedagogickej praxi.

„Lektorka maximálne príjemná. Zapájala účastníčky do webinára. V danej problematike výborne zorientovaná s bohatými skúsenosťami.

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Webinár prebehne online, v prostredí programu zoom. Prosíme, zoom si nainštalujte. Link Vám zašleme samostatným emailom najneskôr 5 hodín pred samotným webinárom. Ak ste link nedostali na Váš email kontaktujte p. Škrípovú +421 949 004 911.

Na webinári je potrebné mať kvalitné internetové pripojenie a zapnutú kameru. V prípade technických problémov na Vašej strane nie je možné vrátiť platbu za školenie, kontaktujte nás a budeme hľadať riešenie. STORNO PODMIENKY

REZERVÁCIA TERMÍNU a iNFORMÁCIE O CENE:

Rezervujte si termín pre Váš kolektív na: [email protected]

Dátum

20 sep 2022
Registrácia ukončená!

Labels

Akreditovaný,
Nové,
Webinár

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]