Home Hodnotné kurzy od odborníkov z praxe Legislatíva v malíčku pre školský podporný tím
05 Legislativa v malicku

Legislatíva v malíčku pre školský podporný tím

Orientujte sa v školských zákonoch, ktoré k svojej práci potrebuje asistent a školský podporný tím na podporu inkluzívneho vzdelávania vo svojej škole.

ikona certifikat inklucentrum inkluzivne vzdelavanie

Aj absolvovaním tohto webinára môžete získať získať Certifikát Inklucentrum, ktorý vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať aspoň 5 webinárov s označením akreditované. Viac o podmienkach v článku: Akreditované webináre pre inkluzívne vzdelávanie.

KOMU JE WEBINÁR URČENÝ?

 • školské podporné tímy
 • pedagogickí asistenti
 • riaditelia škôl
 • školské úrady

ČO VÁM WEBINÁR PRINESIE?

 • Získajte prehľad základných právnych predpisov a konečne sa zorientujte v tom, ako sa vyznať v predpisoch a zákonoch k vašej profesii a téme integrácie/inklúzie.
 • Čo budú prinášať novely školských zákonov 2021-2022?
 • Zistite, ako nachádzať v zákonoch odpovede na otázky, ktoré vás v práci ťažia.
 • Webinár vás naučí orientovať sa v pracovno-právnych vzťahoch, legislatívnych úlohách a kompetenciách svojej profesie.
 • Vyskúšate si cvičenia a ľahký tréning.
 • Každý účastník získa materiál LEGISLATÍVA V KOCKE a prístup k online poradenstvu.
 • Počas webinára je možné klásť otázky, na ktoré dostane účastník priamu alebo písomnú odpoveď.

Pokračovaním tohto webináru je časť 2.: “Integrácia a IVP v legislatívnych rámcoch pri podpore inkluzívneho vzdelávania” kde sa témam integrácie a IVP z pohľadu legislatívy venujeme podrobnejšie.

TENTO WEBINÁR REALIZUJEME V SPOLUPRÁCI SO SLOVENSKOU KOMOROU UČITEĽOV.

ŠKOLITEĽ: Viktor Križo

inklucentrum web 2

Vyštudoval učiteľstvo matematiky, špeciálnu pedagogiku, teológiu a psychológiu. Aktuálne pracuje ako terénny odborný zamestnanec CPPPaP v Bratislave a ako riaditeľ v Centre inkluzívneho vzdelávania.
Koordinuje národnú Stratégiu inkluzívneho vzdelávania, venuje sa terénnej práci, komplexnej podpore detí v riziku, vzdelávaniu a advokuje v Komore učiteľov tému demokratizácie v školách.
Školská legislatíva je jeho živel, podieľa sa na úprave návrhov školských zákonov a v rámci poradne odpovedá na právne otázky.

Pri objednávaní kurzu si môžete vybrať z nasledujúcich termínov:

19. 04. 2021 od 9:00 – 12:00 (Registrácia končí deň pred webinárom)

3. 5. 2021 od 9:00 – 12:00 (Registrácia končí deň pred webinárom) termín zrušený

14. 6. 2021 od 9:00 – 12:00 (Registrácia končí deň pred webinárom)

6. 7. 2021 od 9:00 – 12:00 (Registrácia končí deň pred webinárom) termín zrušený

ORGANIZÁCIA WEBINÁRU:

Webinár prebehne online, v prostredí programu Zoom. Link Vám zašleme v samostatnom emaily minimálne 1 pracovný deň pred samotným webinárom.

The event is finished.

The Legislatíva v malíčku pre školský podporný tím ticket sales has ended!

Dátum

01 feb 2021
Registrácia ukončená!

Čas

9:00 - 12:00

Cena

25.00€

Labels

Akreditovaný,
Nový termín,
Webinár
Kategórie

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]
Menu