Home Hodnotné kurzy od odborníkov z praxe - Inklucentrum Dieťa v ťažkej životnej situácii – podnety pre školský podporný tím
Webinar dieta v tazkej zivotnej situacii skolsky podporny tim

Dieťa v ťažkej životnej situácii – podnety pre školský podporný tím

Každé dieťa ráno odkladá v školskej šatni svoju obuv a oblečenie, avšak  ťažký batoh svojho prežívania tu odložiť  nedokáže. Ako môžete pracovať s dieťaťom v ťažkej životnej situácií? Ako u deti predchádzať postraumatickému syndrómu? Aké námety, techniky a postupy môže využívať ŠŠP na zvládanie krízových situácií? Ako pracovať s rodičmi a učiteľmi týchto detí? 

Seminár ponúkne nevyhnutný teoretický rámec k aktuálnej téme detí s emočnými ťažkosťami a námety, postupy, interakcie a aktivity, ktorými dokážeme našim žiakom v ťažkých životných situáciách pomôcť. Téma bude doplnená bohatým kazuistickým materiálom.

Lektorky sa podrobnejšie dotknú dvoch psychoterapeutických smerov: Terapie hrou a Jungovskej  analytickej psychológie a ich prínosu pre našu prax. 

IKONA OSVEDCENIE 02

Aj absolvovaním tohto webinára môžete získať získať Certifikát Inklucentrum, ktorý vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať aspoň 10 webinárov s označením akreditované. Viac o podmienkach v článku: Akreditované webináre pre inkluzívne vzdelávanie.

KOMU JE WEBINÁR URČENÝ?

  • školskí špeciálni pedagógovia
  • školskí psychológovia
  • učitelia prvého stupňa
  • pedagogickí asistenti

LEKTORKY VZDELÁVANIA

Mgr. Zuzana Hronová

Zuzana Hronova skolitelka skolsky specialny pedagog Inklucentrum

Skúsená špeciálna pedagogička – od roku 2002 pracuje so žiakmi s rôznym druhom a stupňom zdravotného znevýhodnenia a so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Pracovala ako učiteľka v špeciálnej triede pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a už štrnásty  rok ako školská špeciálna pedagogička. Pracuje so žiakmi všetkých vekových kategórií, prioritne s 1. stupňom základnej školy. Realizuje preventívne Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina, korekčnú techniku čítania SFUMATO na 1. stupni. Na druhom stupni realizuje tréning Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania. Venuje sa metakognitívnym procesom čítania a učenia sa hlavne u žiakov  s vývinovými poruchami učenia.

Viac o Zuzane Hronovej

Mgr. Lívia Muntágová

Livia Muntagva lektorka Inklucentrum

Vyštudovala špeciálnu pedagogiku sluchovo postihnutých a učiteľstvo 1. stupňa ZŠ na UK.

Niekoľko rokov pracovala v špeciálnopedagogickej poradni, dlhodobo pôsobí ako školská špeciálna pedagogička. Je spoluautorkou Hupsovho šlabikára a autorkou knižiek pre deti s dyslexiou (Knižka maca Bonifáca, Ako sa žirafa Karolína učila čítať). Tretí rok je konzultantkou NDS v projekte Škola Inkluzionistov. Pôsobí ako terapeutka EEG neurobiofeedback, pracuje s deťmi i dospelými. Absolvovala dvojročný výcvik Psychoterapia detí a adolescentov pod vedením MUDr. Petra Pötheho.

Je frekventantkou v dlhodobom výcviku v Jungovskej psychoterapii.

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Webinár prebehne online, v prostredí programu zoom. Prosíme, zoom si nainštalujte. Link Vám zašleme samostatným emailom najneskôr 5 hodín pred samotným webinárom. Ak ste link nedostali na Váš email, kontaktujte nás na čísle +421 949 004 911.

Na webinári je potrebné mať kvalitné internetové pripojenie a zapnutú kameru. V prípade technických problémov na Vašej strane nie je možné vrátiť platbu za školenie, kontaktujte nás a budeme hľadať riešenie. STORNO PODMIENKY

CENA

Celková cena vzdelávania, bez dotácie: 65 €

Aktuálna zľavnená cena: 35 €

HODNOTENIA ABSOLVENTOV

Dátum

29 feb 2024
Registrácia ukončená!

Čas

15:00 - 18:00

Cena

35.00€

Labels

Akreditovaný,
Nové,
Nový termín,
Webinár

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]