Home Hodnotné kurzy od odborníkov z praxe Školský špeciálny pedagóg POKRAČUJEME
webinar spec ped pokracujeme

Školský špeciálny pedagóg POKRAČUJEME

na 2. stupni základnej školy

Webinár je pokračovaním cyklu (Školský špeciálny pedagóg ZAČÍNAME), v ktorom sa tentokrát budeme venovať špecifikám reedukačnej činnosti školského špeciálneho pedagóga na 2. stupni. Predstavíme metakognitívnu stratégie učenia, koncept Feuersteinovho inštrumentálneho  obohacovania, a ďalšie zaujímavé tipy pre prácu so žiakmi so ŠVVP na 2. stupni ZŠ. použiteľné aj pre stredné školy.

Predchadzajúca účasť na webinári Školský špeciálny pedagóg nie je povinná.

ikona certifikat inklucentrum inkluzivne vzdelavanie

Aj absolvovaním tohto webinára môžete získať získať Certifikát Inklucentrum, ktorý vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať aspoň 5 webinárov s označením akreditované. Viac o podmienkach v článku: Akreditované webináre pre inkluzívne vzdelávanie.

KOMU JE WEBINÁR URČENÝ?

  • školský špeciálny pedagóg na 2. stupni ZŠ
  • školský špeciálny pedagóg na SŠ

ŠKOLITEĽKY: Zuzana Hronová a Lívia Muntágová

Zuzana Hronová

Zuzana Hronova skolitelka skolsky specialny pedagog Inklucentrum

Skúsená špeciálna pedagogička – od roku 2002 pracuje so žiakmi s rôznym druhom a stupňom zdravotného znevýhodnenia a so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Pracovala ako učiteľka v špeciálnej triede pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a už štrnásty  rok ako školská špeciálna pedagogička. Pracuje so žiakmi všetkých vekových kategórií, prioritne s 1. stupňom základnej školy. Realizuje preventívne Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina, korekčnú techniku čítania SFUMATO na 1. stupni. Na druhom stupni realizuje tréning Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania. Venuje sa metakognitívnym procesom čítania a učenia sa hlavne u žiakov  s vývinovými poruchami učenia.

Je trénerkou kurzu pozornosti KUPOZ a KUPREV, preventívnych programov Zippyho kamaráti, Kamaráti jabĺčka a Srdce na dlani – programy predchádzajúce šikanovaniu na 1. stupni. V priebehu svojej praxe  vypracovala niekoľko projektov zameraných na skvalitnenie starostlivosti o žiakov so špeciálnymi potrebami v  základnej škole.

V súčasnosti pracuje v Košiciach v základnej škole v rámci projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov  v inkluzívnom tíme. Jej škola je v tomto školskom roku zaradená do programu Škola inkluzionistov.

Od roku 2016 pôsobí v Slovenskej komore učiteľov, v sekcii inkluzívneho vzdelávania. V rámci aktivít Slovenskej komory učiteľov sa zasadzuje za inkluzívnu vzdelávaciu politiku s dôrazom na rovnaký prístup ku vzdelaniu všetkých detí.

Pri objednávaní kurzu si môžete vybrať z nasledujúcich termínov:
30. 08. 2021
16. 09. 2021
14. 10. 2021
18. 11. 2021
Ukončenie registrácie deň pred webinárom. Webinár je organizovaný v spolupráci so Slovenskou komorou učiteľov.

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Webinár prebehne online, v prostredí programu zoom. Prosíme, zoom si nainštalujte. Link Vám zašleme samostatným emailom najneskôr 5 hodín pred samotným webinárom. Ak ste link nedostali na Váš email kontaktujte p. Škrípovú +421 949 004 911.

Na webinári je potrebné mať kvalitné internetové pripojenie a zapnutú kameru. V prípade technických problémov na Vašej strane nie je možné vrátiť platbu za školenie, kontaktujte nás a budeme hľadať riešenie. STORNO PODMIENKY

Kúpa kurzu

Školský špeciálny pedagóg POKRAČUJEME
Dostupné Lístky: 25
Kurz Školský špeciálny pedagóg POKRAČUJEME je v tomto termíne vypredaný. Vyberte iný termín.

Dátum

18 nov 2021

Čas

15:00 - 18:30

Cena

30.00€

Labels

Akreditovaný,
Nový termín,
Webinár
Kategórie

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]
Registrovať
Menu