Webinar skolsky specialny pedgog temy foto

Školský špeciálny pedagóg

… lebo všetci dobre vieme, že na dobrom začiatku záleží …


Webinár je určený pre špeciálnych pedagógov, pedagogických asistentov a pedagógov, ktorí vyučujú  a vychovávajú žiačikov v 1. ročníku.

Účastníkov oboznámime s možnosťami preventívnych programov, ktoré rozvíjajú sociálne zručnosti, napomáhajú neuromotorickému dozrievaniu u najmenších žiakov v základnej škole.

Vyskúšame si hry, ktoré pomáhajú rozvíjať pozornosť, zmysly, spoluprácu hemisfér a ďalšie funkcie  potrebné pre osvojovanie si základných školských zručností.

IKONA OSVEDCENIE 02

Aj absolvovaním tohto webinára môžete získať získať Certifikát Inklucentrum, ktorý vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať aspoň 10 webinárov s označením akreditované. Viac o podmienkach v článku: Akreditované webináre pre inkluzívne vzdelávanie.

KOMU JE WEBINÁR URČENÝ?

  • školský špeciálny pedagóg na 1. stupni ZŠ
  • pedagogickí asistenti
  • pedagógovia 1. ročníka

LEKTORKY VZDELÁVANIA

Mgr. Zuzana Hronová

Zuzana Hronova skolitelka skolsky specialny pedagog Inklucentrum

Skúsená špeciálna pedagogička – od roku 2002 pracuje so žiakmi s rôznym druhom a stupňom zdravotného znevýhodnenia a so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Pracovala ako učiteľka v špeciálnej triede pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a už štrnásty  rok ako školská špeciálna pedagogička. Pracuje so žiakmi všetkých vekových kategórií, prioritne s 1. stupňom základnej školy. Realizuje preventívne Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina, korekčnú techniku čítania SFUMATO na 1. stupni. Na druhom stupni realizuje tréning Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania. Venuje sa metakognitívnym procesom čítania a učenia sa hlavne u žiakov  s vývinovými poruchami učenia.

Viac o Zuzane Hronovej

Mgr. Lívia Muntágová

Livia Muntagva lektorka Inklucentrum

Vyštudovala špeciálnu pedagogiku sluchovo postihnutých a učiteľstvo 1. stupňa ZŠ na UK.

Niekoľko rokov pracovala v špeciálnopedagogickej poradni, dlhodobo pôsobí ako školská špeciálna pedagogička. Je spoluautorkou Hupsovho šlabikára a autorkou knižiek pre deti s dyslexiou (Knižka maca Bonifáca, Ako sa žirafa Karolína učila čítať). Tretí rok je konzultantkou NDS v projekte Škola Inkluzionistov. Pôsobí ako terapeutka EEG neurobiofeedback, pracuje s deťmi i dospelými. Absolvovala dvojročný výcvik Psychoterapia detí a adolescentov pod vedením MUDr. Petra Pötheho.

Je frekventantkou v dlhodobom výcviku v Jungovskej psychoterapii.

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Webinár prebehne online, v prostredí programu zoom. Prosíme, zoom si nainštalujte. Link Vám zašleme samostatným emailom najneskôr 5 hodín pred samotným webinárom. Ak ste link nedostali na Váš email, kontaktujte p. Reguliovú +421 949 004 911.

Na webinári je potrebné mať kvalitné internetové pripojenie a zapnutú kameru. V prípade technických problémov na Vašej strane nie je možné vrátiť platbu za školenie, kontaktujte nás a budeme hľadať riešenie. STORNO PODMIENKY

CENA

Celková cena vzdelávania, bez dotácie: 65 €

Aktuálna zľavnená cena: 35 €

Lektorky boli veľmi milé, vnímavé, obohatené mnohými skúsenosťami z praxe, ktoré s nami zdieľali a poskytli nám.
Všetko bolo super rada sa prihlasujem na Vaše webinare. 
Dozvedela som sa konkrétne nápady od lektoriek. Sú veľmi ústretové. Obsah bol presne to, čo som očakávala.
Lektorky s dlhoročnou praxou, mali dostatok vedomostí a znalostí, do prednášky sme mohli vstupovať, na otázky hneď reagovali a odpovedali. Obsah vzdelávania naplnil moje očakávania, dozvedela som sa nové veci, ktoré použijem v praxi. Organizácia veľmi dobrá, čas bol maximálne vyplnený a naplnený.
Všetky webináre ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PEDAGÓG boli pre mňa veľkým prínosom a som veľmi spokojná s lektorkami p. L. Muntágovou a p. Z. Hronovou, ktoré mi veľmi dobre priblížili, čo je mojou náplňou práce, nakoľko túto pozíciu robím prvý rok a voviedli ma do tejto problematiky. Ďakujem im aj Vám všetkým.
Splnilo očakávania, dokonca to bolo nad očakávanie 
Dobrý deň. Školenie bolo super, len ja som od toho očakávala úplne niečo iné – rozobratie dokumentácie dopodrobna…
Sprostredkované odborné poznatky a praktické príklady využiteľné v praxi. 
Pripravenosť lektoriek. Organizačne veľmi dobre zvládnuté. Obsah vzdelávania splnil moje očakávania.
Veľmi prínosný a podnetný seminár, získala som nové informácie, ktoré aplikujem v praxi.
Lektorky fundované, vecné čo veľmi oceňujem. Podelenie sa s odskúšanými aktivitami zameranými na tému je pre mňa vždy prínosom a pozitívne hodnotím aj odporúčanie konkr. odbornej literatáry.
Som veľmi spokojná s lektorkami. Danú problematiku dokážu zrozumiteľne vysvetliť. Všetky vzdelávania podané p. L. Muntágovou a Z. Hronovou sú pre mňa prínosom.
Odborné, príjemné, vecné.
Lektorky su ústretové a na profesionálnej úrovni každá vo svojom odbore, majú veľa praktických skúseností.
Výborné podnety na materiály a spôsob vyučovania matematiky s prihliadnutím na potreby stredných škôl.
Na webinároch Zuzky a Livky sa zúčastňujem pravidelne, lektorky sú úžasné, organizácia super, materiál výborný a môžem písať len v superlatívoch. Ďakujem a teším sa na budúci školský rok.

Kúpa kurzu

Školský špeciálny pedagóg
Dostupné Lístky: 18
Kurz "Školský špeciálny pedagóg" je v tomto termíne vypredaný. Vyberte iný termín.

Dátum

24 okt 2023

Čas

15:00 - 18:00

Cena

35.00€

Labels

Akreditovaný,
Nový termín,
Webinár
Registrovať