Home Hodnotné kurzy od odborníkov z praxe Skupinová práca s reflexiou
kurz skupinova praca s reflexiou webinar inklucentrum

Skupinová práca s reflexiou

Prihláste sa ako kolektív. Maximálny počet účastníkov je 15. Pre dohodnutie termínu nás kontaktujte: [email protected]

Webinár skupinová práca tematicky nadväzuje na sériu webinárov zameraných na podporu inkluzívneho vzdelávania v školskom vyučovaní. Lektorka vzdelávania Eva Kúdelová, pri podpore svojich žiakov dlhodobo využívala skupinovú prácu ako nástroj podpory všetkých žiakov a v spolupráci s kolegom vytvorila celú metodiku práce v rámci vyučovacej hodiny.
Zistite ako skupinovou prácou skutočne podporiť slobodu a zodpovednosť žiakov, ich schopnosť komunikovať, vytvárať vzťahy, spolupracovať.

V uvedenom workshope si vyskúšate reálnu 45 minútovú hodinu, povieme si (ale cez videoukážky aj ukážeme) ako rozdeľovať deti do skupín, ako zadávať inštrukcie k práci, ako nastaviť obsah hodiny a na konci vytvoriť priestor pre (seba)reflexiu celej triedy v kruhu a vyhodnotenie cieľa hodiny, učenia i zručností. Obaja autori majú za sebou stovky takýchto vyučovacích hodín za 4 roky intenzívnej práce na druhom stupni. Dokonca aj pri vyučovaní dvoch vekovo odlišných tried naraz:)

ikona certifikat inklucentrum inkluzivne vzdelavanie

Aj absolvovaním tohto webinára môžete získať získať Certifikát Inklucentrum, ktorý vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať aspoň 10 webinárov s označením akreditované. Viac o podmienkach v článku: Akreditované webináre pre inkluzívne vzdelávanie.

KOMU JE WEBINÁR URČENÝ?

  • učitelia a učiteľky ZŠ, SŠ
  • odborní zamestnanci školy

ŠKOLITEĽKA:

Eva Kúdelová

Eva kudelova lektorka Nenasilna komunikacia Inklucentrum

Učiteľka, lektorka. Venuje sa facilitatívno-reflektívnemu skupinovému učeniu. Od roku 2017 vyučuje Hejného metódou na druhom stupni ZŠ. Špecializuje sa najmä na dlhodobú prácu s triednym kolektívom.

Viac o Evke…

CENA

Cena balíčka pre 15 učiteľov 389 €
V prípade väčšej skupinky učiteľov je potrebné cenu individuálne skonzultovať.
Rezervujte si termín pre Váš kolektív na: [email protected]

Dátum

02 mar 2022

Cena

30.00€

Labels

Akreditovaný,
Na požiadanie
Kategórie

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]
Menu