Home Hodnotné kurzy od odborníkov z praxe Skupinová práca s reflexiou pri podpore inkluzívneho vzdelávania
kurz skupinova praca s reflexiou webinar inklucentrum

Skupinová práca s reflexiou pri podpore inkluzívneho vzdelávania

Webinár skupinová práca tematicky nadväzuje na sériu webinárov zameraných na podporu inkluzívneho vzdelávania v školskom vyučovaní. Obaja lektori, učitelia matematiky, pri podpore svojich žiakov dlhodobo využívali skupinovú prácu ako nástroj podpory všetkých žiakov a vytvorili celú metodiku práce v rámci vyučovacej hodiny, ako skupinovou prácou skutočne podporiť slobodu a zodpovednosť žiakov, ich schopnosť komunikovať, vytvárať vzťahy, spolupracovať.

V uvedenom workshope si vyskúšate reálnu 45 minútovú hodinu, povieme si (ale cez videoukážky aj ukážeme) ako rozdeľovať deti do skupín, ako zadávať inštrukcie k práci, ako nastaviť obsah hodiny a na konci vytvoriť priestor pre (seba)reflexiu celej triedy v kruhu a vyhodnotenie cieľa hodiny, učenia i zručností. Obaja autori majú za sebou stovky takýchto vyučovacích hodín za 4 roky intenzívnej práce na druhom stupni. Dokonca aj pri vyučovaní dvoch vekovo odlišných tried naraz:)

ikona certifikat inklucentrum inkluzivne vzdelavanie

Aj absolvovaním tohto webinára môžete získať získať Certifikát Inklucentrum, ktorý vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať aspoň 5 webinárov s označením akreditované. Viac o podmienkach v článku: Akreditované webináre pre inkluzívne vzdelávanie.

KOMU JE WEBINÁR URČENÝ?

  • učitelia a učiteľky ZŠ, SŠ
  • odborní zamestnanci školy

ŠKOLITELIA:

Eva Kúdelová

Eva kudelova lektorka Nenasilna komunikacia Inklucentrum

Vyštudovala učiteľstvo matematiky a etickej výchovy v Trnave, sedem rokov pôsobí ako učiteľka na základnej škole v Bratislave. Absolvovala program IRPU a päť rokov sa intenzívne venuje facilitatívno-reflektívnemu skupinovému učeniu v rámci vyučovania matematiky, prípravy a realizácie sústredení a medzigeneračného učenia. Od roku 2017 vyučuje Hejného metódou na druhom stupni ZŠ. Špecializuje sa najmä na dlhodobú prácu s triednym kolektívom.

Viktor Križo

inklucentrum web 2

Vyštudoval učiteľstvo matematiky, špeciálnu pedagogiku, teológiu a psychológiu. Aktuálne pracuje ako terénny odborný zamestnanec CPPPaP v Bratislave a ako riaditeľ v Centre inkluzívneho vzdelávania.
Koordinuje národnú Stratégiu inkluzívneho vzdelávania, venuje sa terénnej práci, komplexnej podpore detí v riziku, vzdelávaniu a advokuje v Komore učiteľov tému demokratizácie v školách.
Školská legislatíva je jeho živel, podieľa sa na úprave návrhov školských zákonov a v rámci poradne odpovedá na právne otázky.

03. 5. 2021, 15:00 – 18:00 (Termín zrušený)

31. 5. 2021, 15:00 – 18:00 Termín zrušený)

07. 7. 2021, 09:00 – 12:00

ORGANIZÁCIA WEBINÁRU:

Webinár prebehne online, v prostredí programu ZOOM. Link Vám zašleme v samostatnom emaily 1 pracovný deň pred samotným webinárom.

Kúpa kurzu

Skupinová práca s reflexiou pri podpore inkluzívneho vzdelávania
Dostupné Lístky: 18
Kurz Skupinová práca s reflexiou pri podpore inkluzívneho vzdelávania je v tomto termíne vypredaný. Vyberte iný termín.

Dátum

07 júl 2021

Čas

9:00 - 12:00

Cena

25.00€

Labels

Akreditovaný,
Nové,
Webinár
Kategórie

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]
Registrovať
Menu