webinar socialny pedagog zaciname1

Sociálny pedagóg ZAČÍNAME

Novinka v ponuke. Reagujeme na Váš podnet a prinášame nový webinár pre sociálnych pedagógov. Vzdelávanie sa uskutoční pilotne 16. mája.

Na webinári sa budeme venovať najčastejším otázkam začínajúcich sociálnych pedagógov, pedagogičiek:

  • Legislatívny rámec
  • Fungovanie v tíme, rola v tíme
  • Individuálna práca so žiakom/čkou, študentom/tkou
  • Práca s triednym kolektívom
  • Spolu/práca s pedagogickým zborom
  • Námety na aktivity realizované sociálnym/ou pedagógom/gičkou

ikona certifikat inklucentrum inkluzivne vzdelavanie

Aj absolvovaním tohto webinára môžete získať Certifikát Inklucentrum, ktorý vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať aspoň 10 webinárov s označením akreditované. Viac o podmienkach v článku: Akreditované webináre pre inkluzívne vzdelávanie.

KOMU JE WEBINÁR URČENÝ?

  • začínajúci sociálni pedagógovia, sociálne pedagogičky

ŠKOLITELIA:

PaedDr. Jana Lednická  

Jana Lednicka socialna psychologicka Inklucentrum

Som sociálna pedagogička a psychoterapeutka s niekoľkoročnou praxou. Zaujímam sa o oblasť emócií a sociálnych vzťahov. Pracujem s klientmi individuálnou formou, od najmenších (2 ročných), cez násťročných, po dospelých. Pracujem tiež skupinovou formou – realizujem terapeutické skupiny, pracujem s triedami v rámci preventívnych aktivít a preventívnych programov. Spolupodieľam sa pri príprave rôznych vzdelávacích aktivít pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl. Realizujem individuálnou a skupinovou formou supervízie. Veľmi rada realizujem filiálnu terapiu a venujem sa práci s rodičmi detí a mladých ľudí. Neustále sa snažím o vlastný profesijný rozvoj.    

Mgr. Zuzana Krištofičová   

Zuzana Kristoficova socialna pedagogicka Inklucentrum

Som sociálna pedagogička s viacročnou praxou v CPPPaP. Mojou pracovnou náplňou a zároveň i  záľubou je realizácia preventívnych aktivít s triednym kolektívom na základných i stredných školách, dlhodobých programov pre triedne kolektívy s potrebou zlepšenia sociálnej klímy. Rovnako sa venujem poradenstvu a individuálnym klientom/tkám (v súčinnosti s rodičmi) i vzdelávaniu pedagogických pracovníkov/čok na školách, ktoré vnímam ako veľmi dôležité pri vytváraní bezpečnej sociálnej klímy v triede. Spolu s kolegyňami/kolegami sa venujem vzdelávaniu a podpore odborníkov/čok v rámci školských podporných tímov. Dnešná doba praje rôznym webinárom, ktorých sa rada zúčastňujem a rozširujem si tak obzory.  

Mgr. Dávid Chmelár     

David Chmelar socialny pedagog Inklucentrum

Som sociálny pedagóg a v školstve sa pohybujem už niekoľko rokov. Ako sociálny pedagóg pracujem v CPPPaP a na základnej škole v Bratislave. Pracujem s klientmi aj individuálnou formou, no viac sa špecializujem na skupinovú prácu. Realizujem rôzne výcvikové a zážitkové skupiny, preventívne programy, terapeutické skupiny. Zaujímam sa o oblasť sociálno-patologických javov, s ktorou mám skúsenosti ako terénny sociálny pracovník. Koordinujem klub s nízkoprahovým charakterom, ktorý sme otvorili priamo na škole. Vnímam, že doba sa mení a deti a mladí ľudia majú každú chvíľu iné záujmy a možnosti, a preto sa snažím stále vzdelávať v tejto oblasti. 

Pri objednávaní kurzu si môžete vybrať z nasledujúcich termínov:

3. 11. 2022
V prípade záujmu o toto vzdelávanie ho otvoríme aj v ďalších termínoch.

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Webinár prebehne online, v prostredí programu zoom. Prosíme, zoom si nainštalujte. Link Vám zašleme samostatným emailom najneskôr 5 hodín pred samotným webinárom. Ak ste link nedostali na Váš email kontaktujte p. Škrípovú +421 949 004 911.

Na webinári je potrebné mať kvalitné internetové pripojenie a zapnutú kameru. V prípade technických problémov na Vašej strane nie je možné vrátiť platbu za školenie, kontaktujte nás a budeme hľadať riešenie. STORNO PODMIENKY.

CENA

Celková cena vzdelávania, bez dotácie: 65 €

Aktuálna zľavnená cena: 35 €

Dátum

03 nov 2022
Registrácia ukončená!

Čas

15:00 - 18:00

Cena

35.00€

Labels

Akreditovaný,
Nové,
Webinár

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]