Webinar specialno pedagogicke minIII foto

Špeciálno-pedagogické minimum III.

Dieťa s mentálnym znevýhodnením

Vzdelávanie prináša pohľad na dieťa s mentálnym znevýhodnením v školskom prostredí. Obsahuje teoretický rámec i praktické tipy, techniky a inšpirácie, ako s deťmi pracovať. Ponúka nevyhnutný základ z oblasti špeciálnej pedagogiky, vďaka ktorému sa pedagógovia, pedagogickí asistenti i ďalší odborníci môžu lepšie orientovať v potrebách rozmanitých žiakov v triede a hľadať efektívne nástroje ich podpory. Dotkneme sa tiež jednotlivých možností podporných opatrení.

IKONA OSVEDCENIE 02

Aj absolvovaním tohto webinára môžete získať získať Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania, ktoré vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať aspoň 10 webinárov s označením akreditované. Viac o podmienkach v článku: Akreditované webináre pre inkluzívne vzdelávanie.

KOMU JE WEBINÁR URČENÝ?

  • pedagogickí asistenti vo všetkých typoch škôl
  • ďalší pedagogickí a odborní zamestnanci

LEKTORKY VZDELÁVANIA

Vladimíra Ďurčová

Vladimira Durcova lektor Centrum inkluzivneho vzdelavania

PaedDr. Vladimíra Ďurčová, pôsobí ako školský špeciálny pedagóg na základnej škole v Pliešovciach, zároveň v Edu-spec – centrum špeciálnopedagogického vzdelávania vo Zvolene, ktorého je zakladateľka. V minulých rokoch účastníčka programu Škola inkluzionistov, tento rok pôsobí ako externá  lektorka pre tento projekt z Nadácie pre deti Slovenska. 

Lucia Kubíny

Lucia kubiny lektorka Inklucentrum1

Mgr. Lucia Kubíny absolvovala štúdium špeciálnej pedagogiky na Katolíckej univerzite v Ružomberku a na Univerzite Jána Amosa Komenského v Prahe. Pôsobí ako školská špeciálna pedagogička a ako lektorka v oblasti inkluzívneho vzdelávania. Venuje sa témam komunikácie v inkluzívnom tíme a supervízii pedagogických asistentov.  Podporuje školy a organizácie v nastavovaní stratégií scitlivovania voči rozmanitosti.

TERMÍN

14. 5. 2024, 15:30 – 18:30

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Webinár prebehne online, v prostredí programu zoom. Prosíme, zoom si nainštalujte. Link Vám zašleme samostatným emailom najneskôr 5 hodín pred samotným webinárom. Ak ste link nedostali na Váš email, kontaktujte nás na čísle +421 949 004 911.

Na webinári je potrebné mať kvalitné internetové pripojenie a zapnutú kameru. V prípade technických problémov na Vašej strane nie je možné vrátiť platbu za školenie, kontaktujte nás a budeme hľadať riešenie. STORNO PODMIENKY

CENA

Celková cena vzdelávania, bez dotácie: 65 €

Aktuálna zľavnená cena: 35 €

Dátum

14 máj 2024
Registrácia ukončená!

Čas

15:30 - 18:30

Cena

35.00€

Labels

Akreditovaný,
Nové,
Webinár

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]