Home Hodnotné kurzy od odborníkov z praxe - Inklucentrum Prístup rešpektujúci traumu ako riešenie náročného správania u detí
webinar pristup respektujuci traumu

Prístup rešpektujúci traumu ako riešenie náročného správania u detí

Inklucentrum prináša na Slovensko v spolupráci s českou spoločnosťou Society for all – SOFA vzdelávanie v prístupe rešpektujúcom traumu.

Počet účastníkov je z kapacitných možností obmedzený na 20 miest. Pre zaistenie miesta sa, prosím, prihláste a uhraďte manipulačný poplatok čím skôr. Prihlásení účastníci bez uhradeného poplatku budú zaradení ako náhradníci a v prípade uvoľnenia miesta ich budeme kontaktovať.

Vzdelávanie prináša koncept, ktorý vytvára podmienky pre to, aby deťom s traumatickými skúsenosťami bola v školách a iných inštitúciách poskytovaná podpora zmierňujúca dôsledky traumy. Program je určený pre zamestnancov škôl a sociálnych služieb.

Program sa tvoril v spolupráci medzinárodných expertov v oblasti traumy – Česka, Nórska, USA, Slovenska, Maďarska a Poľska.

  • Prináša porozumenie dôsledkov traumatizujúcich skúseností na ľudský mozog a prežívanie.
  • Prepája náročné správanie detí s reakciami na stres.
  • Podporuje schopnosť sebaregulácie u všetkých detí v triede a v prípadoch eskalovanej situácie aj nácvik konkrétnych deeskalačných techník.
  • Rozpoznáva priestor ako významný činiteľ regulácie.
  • Podporuje medziodborovú spoluprácu.
  • Zdarma získate publikáciu k vzdelávaniu

KOMU JE VZDELÁVANIE URČENÉ?

  • pedagogickí a odborní zamestnanci škôl a sociálnych služieb (školskí psychológovia, sociálni pedagógovia, školskí špeciálni pedagógovia)
  • ostatní, ktorí pracujú s deťmi s traumatickými skúsenosťami

LEKTORKY VZDELÁVANIA

Vzdelávať budú české a slovenské lektorky:

Klára Kujanová, Lucia Kubíny, Mária Jaššová, Zuzana Krnáčová

TERMÍNY

Dvoj-dňové prezenčné vzdelávanie.
18. 09. 2023, 9:00 – 17:00 a 19. 09. 2023, 9:00 – 17:00

CENA

Za kompletné dvoj-dňové prezenčné vzdelávanie hradíte len manipulačný poplatok 20 EUR. V rámci neho získavate aj publikáciu ku vzdelávaniu a občerstvenie počas oboch dní vzdelávania.

Vzdelávanie Traumu rešpektujúci prístup prinášame na Slovensko v rámci spolupráce so Society for All.

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Vzdelávanie prebehne v priestoroch Inklucentra (Hattalova 12, Bratislava). Organizačné pokyny zašleme účastníkom emailom 3 dni pred vzdelávaním.

The Traumu rešpektujúci prístup ticket sales has ended!

Dátum

18 sep 2023
Registrácia ukončená!

Čas

2-dňové vzdelávanie
9:00 - 17:00

Cena

20.00€

Labels

Nové

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]