Uvod do inkluzivneho vzdelavania aktualizacne vzdelavanie

Úvod do inkluzívneho vzdelávania

Všetko čo potrebuje vedieť o inkluzívnom prístupe. Vrátane školskej legislatívy a IVP.

Prihláste Váš kolektív. Toto vzdelávanie môžete absolvovať ako aktualizačné vzdelávanie v rozsahu 5 hodín o čom bude Vašej škole vystavené potvrdenie.

Všetko čo potrebuje vedieť o inkluzívnom prístupe. 

Webinár je zameraný na zoznámenie sa so základnými pojmami a princípmi inkluzívneho vzdelávania. Oboznámi vás s Indexom inklúzie, humanistickým prístupom a nenásilnou komunikáciou, či legislatívou, ktoré vnášajú nový vietor do tejto témy. Ukážeme vám ukážky, ochutnávky a piliere zo školského života, na ktorých možno postaviť inkluzívne vzdelávanie. Inkluzívny prístup, ktorý prezentujeme takto v skratke je v niečom nový a menej prítomný aj v odbornej literatúre k tejto téme. Vzdelávanie prináša diskusiou tému, ktorá je staronová. Je o podpore každého človeka v školskom prostredí.

KOMU JE PROGRAM URČENÝ?

  • Kolektívy ZŠ, poradenské zariadenia
  • Všetci so záujmom o inkluzívny prístup

LEKTOR VZDELÁVANIA

Viktor Križo

Viktor Krizo expert inkluzivne vzdelavanie statutar inklucentrum

Vyštudoval učiteľstvo matematiky, špeciálnu pedagogiku, teológiu a psychológiu. Aktuálne pracuje ako terénny odborný zamestnanec CPPPaP v Bratislave a ako riaditeľ v Centre inkluzívneho vzdelávania.
Koordinuje národnú Stratégiu inkluzívneho vzdelávania, venuje sa terénnej práci, komplexnej podpore detí v riziku, vzdelávaniu a advokuje v Komore učiteľov tému demokratizácie v školách.
Školská legislatíva je jeho živel, podieľa sa na úprave návrhov školských zákonov a v rámci poradne odpovedá na právne otázky.

TERMÍN

26. 09. 2022, 15:00 – 18:00
14. 11. 2022, 15:00 – 18:00 Termín presúvame z organizačných dôvodov na 16. 1. 2023
16. 01. 2023, 15:00 – 18:00
(Registrácia končí deň pred webinárom)

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Webinár prebehne online, v prostredí programu zoom. Prosíme, zoom si nainštalujte. Link Vám zašleme samostatným emailom najneskôr 5 hodín pred samotným webinárom. Ak ste link nedostali na Váš email kontaktujte p. Škrípovú +421 949 004 911.

Na webinári je potrebné mať kvalitné internetové pripojenie a zapnutú kameru. V prípade technických problémov na Vašej strane nie je možné vrátiť platbu za školenie, kontaktujte nás a budeme hľadať riešenie. STORNO PODMIENKY

CENA

Kolektív do 20 osôb: 600€
Kolektív do 25 osôb: 690€
Kolektív do 30 osôb: 750€
Jednotlivci: 35€

Dátum

16 jan 2023
Registrácia ukončená!

Cena

35.00€

Labels

Akreditovaný,
Nové,
Nový termín

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]