Webinar ziak na spektre autizmuI

Žiak na spektre autizmu I.

Základný webinár k téme poruchy autistického spektra. Pôvodný názov Dieťa s autizmom v škole.
K tejto téme sme na vaše podnety pripravili pokračovanie Žiak na spektre autizmu II.

Máte v škole žiaka s autizmom? Naučte sa ako rozvíjať jeho schopnosti, zručnosti a talent. Inšpirujte s príkladmi z praxe, ktoré fungujú.

Cieľ: prehlbovanie kompetencií ľudí, ktorí pracujú s deťmi s autizmom, inšpirácia ako rozvíjať schopnosti, zručnosti a talent detí s autizmom.

Povieme si aký je aktuálny náhľad na autizmus, kto JE a kto NIE JE autista, o kognitívnej a sociálnej diagnostike. O možných deficitoch a excesoch žiakov s autizmom, o hľadaní ich potenciálu a silných stránkach. Bližšie sa venujeme komunikácii, prekonávaniu komunikačných bariér, porozumeniu, problémovému správaniu, vhodným intervenciám a účinných metódam pri vyučovaní aj mimo neho.
Budeme sa rozprávať o úlohe asistenta počas vyučovania a jeho spolupráci s pedagógom.
Povieme si ako komunikovať s rodičmi a ako zvládať svoje vlastné emócie v záťažových situáciach počas výchovno-vzdelávacieho procesu.

ikona certifikat inklucentrum inkluzivne vzdelavanie

Aj absolvovaním tohto webinára môžete získať získať Certifikát Inklucentrum, ktorý vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať aspoň 10 webinárov s označením akreditované. Viac o podmienkach v článku: Akreditované webináre pre inkluzívne vzdelávanie.

KOMU JE WEBINÁR URČENÝ?

  • učitelia, učiteľky MŠ a ZŠ a špeciálnych škôl,
  • pedagogickí asistenti,
  • odborní zamestnanci.

Súčasťou webinára sú kazuistiky, príklady z praxe, videonahrávky. Počas celej diskusie je možné klásť otázky. Po skončení je možnosť získať materiály na vyučovanie.

LEKTORKA VZDELÁVANIA:

Zuzana Oravcová, Psychoterapeutka, koučka, facilitátorka

Zuzana Oravcová, Lektorka kurzu Dieťa s autizmom v škole

Vyštudovala Špeciálnu pedagogiku v procese výchovy a vzdelávania detí, žiakov a dospelých osôb s poruchami autistického spektra na Karlovej univerzite v Prahe.

Je psychoterapeut, absolvovala certifikované štúdium Gestalt psychoterapie.

Vedomosti čerpá zo svojej 20 ročnej praxe, no najviac ju naučili dospelí autisti, ktorí sú pre ňu zdrojom nekonečnej inšpirácie. Hlavne vďaka nim dokáže lepšie pochopiť myslenie, vnímanie a a prežívanie detí s autizmom.

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Webinár prebehne online, v prostredí programu zoom. Prosíme, zoom si nainštalujte. Link Vám zašleme samostatným emailom najneskôr 5 hodín pred samotným webinárom. Ak ste link nedostali na Váš email kontaktujte p. Reguliovú +421 949 004 911.

Na webinári je potrebné mať kvalitné internetové pripojenie a zapnutú kameru. V prípade technických problémov na Vašej strane nie je možné vrátiť platbu za školenie, kontaktujte nás a budeme hľadať riešenie. STORNO PODMIENKY

CENA

Celková cena vzdelávania, bez dotácie: 65 €

Aktuálna zľavnená cena: 35 €

Vysoká odbornosť, profesionálny prístup.
S pani lektorkou som bola velmi spokojná, rozprávala velmi zaújímavo, hlavne ma zaujali veci z praxe. Určite sa veľmi rada zúčastním aj dalších vašich webinárov.
Bola som veľmi spokojná a získala som cenné rady a postrehy. 
Páčilo sa mi : praktické prednášanie problematiky, otvorenosť, odbornosť lektorky
Pani lektorka vychádzala z dlhoročnej praxe, čo som maximálne privítala. Jej postrehy, skúsenosti ma inšpirovali a oboznámila som sa s niektorými novými vedomosťami. Bola veľmi milá a príjemná.
Bezprostrednosť, autentickosť, bohaté osobné skúsenosti s témou.
Myslím že všetko bolo fajn, lektorka teóriu vhodne dopĺňala príkladmi zo života.
Lektorka mala pútavé rozprávanie, spojené s príkladmi z praxe.
Lektorka bola na seminar velmi dobre pripravená, spojila teoriu s praxou.
Lektorka bola veľmi príjemná. Rozprávala pútavo a  zároveň odborne,  bolo vidieť, že má bohaté skúsenosti a prax s prácou s autistami. 
Milá, ochotná, priateľská, bezprostredná, super, flexibilná.
Lektorka hovorila skúsenosti z vlastnej praxe, čo bolo podnetné, motivačné najmä pre začínajúcich pedagógov a najmä začínajúce asistentky. Nakoľko išlo o skúsenosti z vlastnej praxe, nedajú sa  niektoré tvrdenia až tak zovšeobecniť, skôr sledovali individuálnu povahu daného žiaka a podmienky danej školy. Tvrdenia však boli podnetné. Nie so všetkým sa dalo súhlasiť, najmä nie s materiálnymi odmenami  deťom zo strany učiteľky, príde mi to dosť neprofesionálne, toto by si mali poriešiť rodičia. Tu by mal skôr vystupovať pedagóg ako poradca pre rodičov, ako môžu motivovať dieťa. Učiteľ má vytvoriť pre dieťa bezpečné prostredie v škole, voliť aktivity, aby sa dieťa do školy tešilo, nemalo by to byt podložené materiálnou odmenou zo strany učiteľa. Školiteľka sa vo väčšej miere venovala žiakom s aspergerom a autizmom, kde intelekt bol  v rámci populačnej normy, alebo ako spomínala nadpriemer. Nedotkla sa problematiky diagnostiky a práce s deťmi v kombinácii autizmus a mentálne postihnutie, nielen na úrovni diagnostiky, ale a vzdelávania, v čom ja vidím veľký problém napr. práve v diagnostike a aj v ďalšom vzdelávaní. 
Pani lektorka bola skúsená a odborne pripravená.
Príjemný hlas a ochota podeliť sa so svojimi skúsenosťami.
Pozitívne hodnotím, že lektorka je odborníčkou s praktickými skúsenosťami, čo dokázala pretaviť do obsahu. Spočiatku som bola priebehom sklamaná, postupne si ma lektorka získala práve rozprávaním o jej praktických skúsenostiach.
Pripravená prezentácia  a príklady z praxe sa vhodne dopĺňali, aj reakcie ostatných účastníkov. Bolo to fajn.
Veľmi pozitívne hodnotím to, že lektorka rozprávala z vlastnej skúsenosti.
Velmi dobra lektorka. Rozobrate do detailov, co sa mi velmi pacilo.
Príjemná komunikácia, ústretová a milá lektorka.
Lektorka bola perfektná. Veľmi sa mi pacilo že mala odborný ale zároveň ľudsky pohľad na problematiku. Akoby brala do úvahy všetkým ľudí v danej situácii – nie len dieťa s aztizmom, ale aj spolužiakov a učiteľov a tiež rodičov. 
Páčil sa mi veľký rozhľad, veľa informácií.
Zlepšiť by sa dalo práve časové rozpätie webináru. 3 hodiny na tému autizmus je veľmi málo. Možno by bolo dobré rozdeliť ho do dvoch webinárov.
Jeden by bol zameraný viac na teóriu-nie veľa, informácie, príklady, ….a druhý by mohol obsahovať praktické ukážky, praktické rady…..väčší priestor, čas na otázky
Autizmus ako taký je veľkou témou a podľa mňa je veľký rozdiel aj v tom, či je spojený s mentálnym postihnutím alebo nie je. Určite by som uvítala toho viac aj čo sa týka práce s týmito deťmi.
Veľmi chválim príklady z praxe, konkrétne rady ako zvládať situácie s daným dieťaťom, zlepšiť asi, ze to bolo krátko 🙂 
S priebehom som bola spokojná, škoda, že sme sa nestihli kapitolu o tom, ako rozpoznať príznaky autistického správania u detí, ktorí nie sú diagnostikované, o ktorej hovorila lektorka v úvode.  
Veľmi sa mi páčila pani lektorka svojou erudovanostou,príkladmi zo života, bohatými skúsenosťami zo svojej praxe. Vylepšila by som časovanie,ale rozumiem,že téma je naozaj obsirna a lektorka má naozaj veľa informácií,ktoré sa snažila odovzdat
Pani Oravcová bola výborná. Pútavo priblížila autizmus na praktických príkladoch zo svojej praxe a pohľad ľudí s autistickým spektrom  na vnímanie sveta okolo nich a čo prežívajú.
Páčila sa mi odbornosť pani lektorky, prax a užitočné rady. 
Webinár vedený pani Zuzanou Oravcovou bol pre mňa skutočne prínosný. Pani lektorka rozprávala zrozumiteľne, vecne a  pútavo, jej vystupovanie bolo veľmi príjemné a ústretové. Oboznámila nás s množstvom prípadov z praxe. Vedela erudovane odpovedať na položené otázky a ponúkla nám i možnosti kam sa obrátiť so žiadosťami o radu a pomoc pri práci s deťmi s autizmom. Bolo zrejmé, že pani lektorka je človek na správnom mieste a práca ju baví.
Lektorka bola zrozumiteľná, príjemná, milá vedela zaujať, na otázky odpovedala trpezlivo a veľa vecí nám rozprávala z praxe. 
Lektorka mala množstvo skúseností, prospešne a ochotne odpovedala na dané otázky.
Na zlepšenie kurzu – viac času, viac pomôcok.
veľmi dobry webinaá, pani lektorka je velka odborníčka, možem hodnotiť len pozitívne
Odbornosť, profesionalita, ľudský prístup 
Pani Oravcovú vyzdvihuje ako super odborníka z praxe. Vedela vysvetliť, pomôcť s problémom, poradiť, usmerniť.
Vysoká odbornosť, ľudský prístup, ochota spolupracovať a pomáhať v oblasti pomoci osobám s PAS.
Veľmi sa mi páčilo, že lektorka je z praxe, bolo to pre mňa veľmi prínosné a zaujímavé.
Lektorka má super prístup. Prispôsobí sa danému zloženiu účastníkov vzdelávania, informácie jasné, zrozumiteľné, podporené príkladmi z praxe.
Prezentácia doplnená o videá + príklady z praxe, riešenie niektorých konfliktov hneď na školení 
Lektorka bola nesmierne príjemná, nechávala priestor na otázky, viedla webinár spontánne, prakticky i odborne. Naozaj nemám čo vytknúť, bol to skvelo a efektívne strávený čas. Veľmi pekne zaň ďakujem
Výborne vysvetlená diagnóza autizmus, obohatené o skúsenosti z praxe, návrhy ako pracovať v konkrétnych situáciách s autistom, ukážky, fotografie, dostatočný priestor na otázky.
Zaujímavé by bolo urobiť s nami počas webinára nejakú konkrétnu aktivitu, ktorú robia autisti. 🙂
Veľmi dobré vystupovanie, bohaté informácie z praxe.  Ochota odpovedať na kladené otázky. 
Výborný webinár, p. lektorka Zuzka Oravcová je profesionálka z praxe. Množstvo jej príkladov z praxe určite využijem, keďže pracujem ako asistentka pri žiakovi s autizmom a množstvo príkladov už aj využívam. Veľmi milá a empatická osôbka, ktorej prajem len to najlepšie.
Veľmi pekne odprezentované. Pani lektorka používala na všetko príklady z praxe, čo veľmi obohatilo seminár. Takto by to malo byť vždy. Plnohodnotne využité 3 hod. času. Ďakujem 
Veľmi skúsená lektorka, empatická, dobre som sa na webinári cítila, bez nátlaku, príjemný celkový pocit. Vrele ju odporúčam všetkým, ktorí sa chcú dozvedieťo téme viac.
Lektorka na praktických príkladoch veľmi vecne vysvetlila teóriu. Toto je naozaj v dnešnej dobe viac ako kopu kníh s teóriou. Pre pedagogických zamestnancov je to v tejto rýchlej dobe rýchlo a dobre zrozumiteľné. Páčilo sa mi zanietenie lektorky a bolo vidno, že má dlhoročné skúsenosti v praxi a svojej práci je oddaná. Možno sa mýlim, ale myslím si, že má viac skúsenosti s praxou ako s teóriou. 
Veľmi sa mi páčila praktickosť, rady z praxe, zo života, nie zbytočné teoretizovanie.
Obsah webinára predčil moje očakávania. Zaujímavé videá, praktické rady doplnené skutočnými príbehmi a v neposlednom rade nesilený a spontánny prítup k účastníkom. Naozaj veľmi prínosné a príjemné vzdelávanie.

Kúpa kurzu

Žiak na spektre autizmu I.
Dostupné Lístky: 18
Kurz "Žiak na spektre autizmu I. " je v tomto termíne vypredaný. Vyberte iný termín.

Dátum

06 feb 2024

Čas

15:00 - 18:00

Cena

35.00€

Labels

Akreditovaný,
Webinár

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]
Registrovať