Webinar ziak na spektre autizmuI

Žiak na spektre autizmu I.

Základný webinár k téme poruchy autistického spektra.
K tejto téme sme na vaše podnety pripravili pokračovanie Žiak na spektre autizmu II.

Máte v škole žiaka s autizmom? Naučte sa ako rozvíjať jeho schopnosti, zručnosti a talent. Inšpirujte s príkladmi z praxe, ktoré fungujú.

Cieľ: prehlbovanie kompetencií ľudí, ktorí pracujú s deťmi s autizmom, inšpirácia ako rozvíjať schopnosti, zručnosti a talent detí s autizmom.

Povieme si aký je aktuálny náhľad na autizmus, kto JE a kto NIE JE autista, o kognitívnej a sociálnej diagnostike. O možných deficitoch a excesoch žiakov s autizmom, o hľadaní ich potenciálu a silných stránkach. Bližšie sa venujeme komunikácii, prekonávaniu komunikačných bariér, porozumeniu, problémovému správaniu, vhodným intervenciám a účinných metódam pri vyučovaní aj mimo neho.
Budeme sa rozprávať o úlohe asistenta počas vyučovania a jeho spolupráci s pedagógom.
Povieme si ako komunikovať s rodičmi a ako zvládať svoje vlastné emócie v záťažových situáciach počas výchovno-vzdelávacieho procesu.

ikona certifikat inklucentrum inkluzivne vzdelavanie

Aj absolvovaním tohto webinára môžete získať získať Certifikát Inklucentrum, ktorý vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať aspoň 10 webinárov s označením akreditované. Viac o podmienkach v článku: Akreditované webináre pre inkluzívne vzdelávanie.

KOMU JE WEBINÁR URČENÝ?

  • učitelia, učiteľky MŠ a ZŠ a špeciálnych škôl
  • pedagogickí asistenti
  • odborní zamestnanci

Súčasťou webinára sú kazuistiky, príklady z praxe, videonahrávky. Počas celej diskusie je možné klásť otázky. Po skončení je možnosť získať materiály na vyučovanie.

LEKTORKA VZDELÁVANIA:

Zuzana Oravcová, Psychoterapeutka, koučka, facilitátorka

Zuzana Oravcová, Lektorka kurzu Dieťa s autizmom v škole

Vyštudovala Špeciálnu pedagogiku v procese výchovy a vzdelávania detí, žiakov a dospelých osôb s poruchami autistického spektra na Karlovej univerzite v Prahe.

Je psychoterapeut, absolvovala certifikované štúdium Gestalt psychoterapie.

Vedomosti čerpá zo svojej 20 ročnej praxe, no najviac ju naučili dospelí autisti, ktorí sú pre ňu zdrojom nekonečnej inšpirácie. Hlavne vďaka nim dokáže lepšie pochopiť myslenie, vnímanie a a prežívanie detí s autizmom.

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Webinár prebehne online, v prostredí programu zoom. Prosíme, zoom si nainštalujte. Link Vám zašleme samostatným emailom najneskôr 5 hodín pred samotným webinárom. Ak ste link nedostali na Váš email kontaktujte nás na telefónnom čísle +421 949 004 911.

Na webinári je potrebné mať kvalitné internetové pripojenie a zapnutú kameru. V prípade technických problémov na Vašej strane nie je možné vrátiť platbu za školenie, kontaktujte nás a budeme hľadať riešenie. STORNO PODMIENKY

CENA

Celková cena vzdelávania, bez dotácie: 65 €

Aktuálna zľavnená cena: 35 €

NÁZORY ABSOLVENTOV

Kúpa kurzu

Žiak na spektre autizmu I.
Dostupné Lístky: 17
Kurz "Žiak na spektre autizmu I. " je v tomto termíne vypredaný. Vyberte iný termín.

Dátum

23 sep 2024

Čas

15:00 - 18:00

Cena

35.00€

Labels

Akreditovaný,
Webinár

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]
Registrovať