Vybrali sme najčastejšie otázky z emailov a telefonátov.

Môžem si urobiť inovačné vzdelávanie ak nemám ukončené kvalifikačné, bude mi inovačné vzdelávanie uznané?

Chcem sa stať pedagogockým asistentom, asistentkou, stačí mi  k výkonu práce absolvovať dlhodobé vzdelávanie u vás?

Nie som pedagóg ani nepracujem v školstve, môžem zúčastniť vašich vzdelávaní?

Ako účastník potrebujem pred vzdelávaním písomnou žiadosťou informovať zamestnávateľa o účasti na inovačnom vzdelávaní?

Odkedy je možné uplatniť si príplatok za profesijný rozvoj?

Som študent/študentka vysokej školy (pedagogika) môžem sa zúčastniť vašich vzdelávaní aj keď ešte nepracujem ako pedagóg?

Môžem si vymeniť termín vzdelávania za iný, pokiaľ sa nemôžem zúčastniť v termíne, na ktorý som si ho zakúpil/zakúpila?

Ak mi počas on-line vzdelávania prestane fungovať internetové spojenie, môžem sa opäť zúčastniť v inom termíne?

Dostanem po absolvovaní vzdelávania automaticky potvrdenie/certifikát o účasti?

Pošlete mi po absolvovaní on-line vzdelávania video záznam?

Sú všetky Vaše webináre akreditované?

Ako mám poslať vypracovanú dištančnú úlohu? Je vytvorená nejaká šablóna?

Na faktúre som uviedla/uviedol moje fakturačné údaje. Môj zamestnávateľ mi však ponúkol preplatenie vzdelávanie. Je možné zmeniť fakturačné údaje aj dodatočne?

Emailom sme obdržali zálohovú faktúru, avšak naša organizácia potrebuje ostrú faktúru. Je možné vystaviť nám priamo ostrú faktúru?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Neváhajte nás kontaktovať: [email protected].