Grantová podpora inkluzívneho vzdelávania

Téma inkluzívneho vzdelávania je stále aktuálnejšia a malými krokmi sa snaží podporiť v školách ich schopnosť poskytovať kvalitné a dostupné vzdelávanie pre všetky deti, ale i rozvoj všetkých aktérov, celej školy. V tomto duchu je možné sa tieto dni zapojiť do dvoch významných grantových programov, ktoré nebudú mať núdzu o podporu škôl: 

Škola Inkluzionistov – je projekt Nadácie pre deti Slovenska zameraný na rozvoj a podporu inkluzívneho vzdelávania na základných školách, ktorý počas celého školského roka podporuje školy v práci so všetkými žiakmi bez rozdielu. Ročný vzdelávací program pre školské podporné tímy je vyskladaný na mieru potrebám pedagógov, vedenia a odborníkov priamo v školách. Prihlásiť sa možno ešte do 13.júna 2021.

Naša inkluzívna škola – je projekt Nadácia Volkswagen zameraný na bohatú podporu dvoch škôl, ktoré už sú na ceste inkluzívneho vzdelávania a chcú ísť naozaj poriadne do hĺbky s metodickou a odbornou podporou tak Nadácie pre deti Slovenska, ako aj Platformy rodín detí so ZZ ako aj Inklucentrom. Ide o jeden školský rok podpory inkluzívneho vzdelávania, prihlasovať sa možno do 30.júna 2021. 

Čítajte aj