Inklucentrum úspešne spolupracovalo na projekte Rady Európy Inschool

Centrum inkluzívneho vzdelávania od augusta 2020 do marca 2021 aktívne participovalo na koordinovaní slovenskej časti projektu Rady Európy – Inclusive Inschool: Making a difference  for Roma children. Napriek výrazným pandemickým prekážkam ho považujeme za úspešne koordinovaný a naplnený pre podporu 8 zapojených Inschool škôl (ZŠ Palín, Hlohovec, Spišský štvrtok, Raslavice, Budimír, Žilina Jarná, Žilina Bánová, Liptovská Teplička) a ich facilitátorov.

inklucentrum uspesne spolupracovalo s radou europy inschool

Zrealizovali sme 8 worskopov v rozličných témach podľa potrieb škôl, ktoré si sami vyžiadali a podľa ponuky nášho centra. Na našich workshopoch sa vďaka podpore Rady Európy zúčastnilo 89 účastníkov z podporených škôl. V rámci výstupov sme tiež založili aj FB stránku slovenského projektu Inschool, kde sa dajú nájsť okrem iného aj zaujímavosti zo života slovenských Inschool škôl.

INSCHOOL je spoločný projekt Európskej Únie a Rady Európy. Zameriava sa na podporu sociálneho začleňovania Rómov prostredníctvom podpory inkluzívnych vzdelávacích politík a praxe v Bulharsku, v Českej republike, v Maďarsku, v Rumunsku, v Slovenskej republike a v Spojenom Kráľovstve. Podpora je realizovaná:

  • vytváraním podporných mechanizmov a poskytnutím zdrojov pre pilotné inkluzívne školy,
  • podporou učiteľov pri rozvíjaní praxe inkluzívneho vzdelávania,
  • odstraňovaním konkrétnych bariér pre znevýhodnené skupiny prostredníctvom legislatívnych zmien v krajinách, kde sa projekt implementuje,
  • zvyšovaním povedomia o výhodách inkluzívneho vzdelávania u širokej verejnosti, ako aj tvorcov politík.

Projekt INSCHOOL zavádza do škôl metodológiu, ktorá vychádza z „Indexu inklúzie: sprievodca pre rozvoj školy vychádzajúci z inkluzívnych hodnôt“ autorov T. Bootha a M. Ainscowa (2016) pričom zamestnacom na každej škole je poskytovaná priebežná podpora priamo na školách. Projekt podporí aktivitu škôl grantmi a v spolupráci s národným INSCHOOL tímom im poskytne pomoc pri príprave vlastných inkluzívnych plánov rozvoja školy. Školy majú priestor na to, aby zdieľali svoje skúsenosti a vďaka tomu zavádzali ďalšie inkluzívne aktivity.

Čítajte aj

KALENDÁR

No event found!